TIMOCOM Logo

JavaScript ir deaktivizēts Jūsu pārlūkprogrammā

Šī iemesla dēļ funkciju klāsts šajā tīmekļa lapā ir ierobežots. Lai paplašinātu lietošanas iespējas un padarītu lietošanu ērtāku, lūdzu, uz laiku iespējojiet JavaScript savas pārlūkprogrammas iestatījumos.

TIMOCOMAtbildības ierobežojums

TIMOCOM piedāvājums īpaši paredzēts tikai uzņēmumiem un industriālajiem klientiem.

(1) Atbildības ierobežojums

Šīs tīmekļa vietnes saturs
Šīs tīmekļa vietnes saturs ir izstrādāts ar maksimālu rūpību. TIMOCOM GmbH (turpmāk tekstā - TIMOCOM) negarantē, ka šajā tīmekļa vietnē sniegtā informācija vienmēr ir pilnībā pareiza un aktualizēta. Par internetā iegūtās informācijas lietošanu pilnībā ir atbildīgs pats lietotājs. Visi ar vārdu, uzvārdu parakstītie materiāli atspoguļo attiecīgā autora viedokli, kurš ne vienmēr saskan ar TIMOCOM viedokli. Šajā tīmekļvietnē publiskotā informācija nekādā gadījumā nav uzskatāma par netiešu vai citāda veida apliecinājumu vai garantiju saistībā ar TIMOCOM pakalpojumiem vai produktiem.

Tīmekļa vietnes pieejamība
TIMOCOM iespēju robežās nodrošinās tiešsaistes pakalpojumu bez pārtraukumiem. Tomēr, neskatoties uz vislielāko rūpību, pakalpojuma pieejamības pārtraukumus pilnībā izslēgt nav iespējams. TIMOCOM patur tiesības mainīt vai atcelt piedāvājumu jebkurā brīdī.

Saites uz ārējiem avotiem
Šajā tīmekļa vietnē ir saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm ("saites uz ārējiem avotiem").

Par šīm tīmekļa vietnēm atbild to uzturētāji. Pirmo reizi veidojot saites uz šādām ārējām vietnēm, TIMOCOM ir pārbaudījis, vai trešās personas piedāvātajā saturā nav likumdošanas aktos izvirzīto prasību pārkāpumu. Tajā brīdī nekādi likumdošanas aktos izvirzīto prasību pārkāpumi netika konstatēti. TIMOCOM nevar ietekmēt saistīto lapu pašreizējo vai nākotnē iespējamo struktūru un saturu. Saišu uz ārējām vietnēm izveide nenozīmē, ka TIMOCOM nodrošina attiecīgās vietnes saturu. Ja nav konkrētu pierādījumu likumdošanas aktos izvirzīto prasību pārkāpumiem, no nodrošinātāja nevar pieprasīt, lai viņš pastāvīgi kontrolētu saites uz ārējiem avotiem. Tomēr, konstatējot likumdošanas aktos izvirzīto prasību pārkāpumus, saites uz attiecīgajiem ārējiem avotiem tiks nekavējoties izdzēstas.

Reklāma
Attiecīgais autors ir atbildīgs par reklāmas saturu, kā arī par reklamētās tīmekļa vietnes saturu. Reklāmas parādīšana nenozīmē, ka TIMOCOM to akceptē.

Līgumsaistību neesamība
Izņemot to, ka šo lietošanas noteikumu akceptēšana ir obligāta, TIMOCOM tīmekļa vietnes lietošana nav pamats jebkādām līgumattiecībām starp lietotāju un TIMOCOM. Tādējādi nekādas uz līgumu pilnībā vai daļēji balstītas prasības pret TIMOCOM netiks atzītas.(2) Autortiesības

Šajā tīmekļa vietnē publicētajam saturam un darbiem ir noteikta autortiesību aizsardzība. Visu veidu izmantošana, kura nav atļauta saskaņā ar Vācijas likumiem par autortiesībām, ir iepriekš rakstveidā jāsaskaņo ar attiecīgo autoru vai sākotnējo mākslinieku. Tas jo īpaši attiecas uz datu bāzu vai citu elektronisko datu nesēju un sistēmu satura dublēšanu, rediģēšanu, tulkošanu, sākotnējo uzglabāšanu vai atskaņošanu. Trešajām personām piederošais saturs un ieguldījums ir attiecīgi apzīmēts. Satura atsevišķu elementu vai pilnībā visu lapu dublēšana vai izplatīšana uzņēmējdarbības vai komerciāliem nolūkiem nav atļauta un ir uzskatāma par sodāmu nodarījumu.

Saites uz TIMOCOM tīmekļa vietni vienmēr ir atļautas, un tām tīmekļa vietnes uzturētāja piekrišana nav nepieciešama. Šīs tīmekļa vietnes parādīšana trešo personu tīmekļa vietnēs ir pieļaujama tikai ar TIMOCOM piekrišanu.(3) Jurisdikcija

Ir spēkā tikai attiecīgie Vācijas Federatīvās Republikas likumi.(4) Īpaši lietošanas noteikumi

Gadījumos, kad noteikumi, kuri attiecas uz konkrētiem šīs tīmekļa vietnes lietojumiem, nesaskan ar iepriekš izklāstītajiem punktiem (1) līdz (3) (ieskaitot), tam ir jābūt īpaši norādītam attiecīgajā punktā. Tādā gadījumā uz konkrēto gadījumu attiecas īpašie lietošanas noteikumi.

Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai analītikai, personalizētam saturam un reklāmai.