Apliecināta kvalitāte.

Parādiet savu uzticamību un atbildības sajūtu ar TIMOCOM zīmogiem.

TIMOCOM ID TIMOCOM Cash Care TIMOCOM Green We Can
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA
"Tas, ka mūsu tīmekļa vietnē ir TIMOCOM identifikators, vairo mūsu klientu uzticību gluži tāpat kā jebkurš apstiprinājuma zīmogs. Pateicoties tam, mēs jau esam saņēmuši daudz pasūtījumu."
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA

Fakts: Uzņēmumam, kurš sevi pozicionē kā TIMOCOM klientu, ir vieglāk atrast jaunus biznesa partnerus, jo laika gaitā šis klienta identifikators ir kļuvis par sava veida kvalitātes zīmogu pārvadājumu nozarē. Pamatojums: TIMOCOM, kas ir lielākā transporta platforma Eiropā, ir cieši apņēmies garantēt drošību un rūpīgi pārbauda visus savus klientus. Parādiet, ka esat uzticams partneris, ievietojot sava uzņēmuma tīmekļa vietnē TIMOCOM identifikatoru.

Kā to izdarīt?

Tas ir vienkārši: Vienkārši piezvaniet TIMOCOM klientu apkalpošanas dienestam pa tālruni +48 67 352 59 11, un mēs pa e-pastu nosūtīsim Jūsu personīgā TIMOCOM identifikatora HTML kodu.

Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.
TIMOCOM zīmogs mūsu tīmekļa vietnē ir nepārprotams apliecinājums, ka nepieciešamības gadījumā TIMOCOM mums palīdzēs saņemt neapmaksātos parādus.
Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.

Laikā nesaņemti maksājumi ātri vien var izvērsties par uzņēmuma izdzīvošanas apdraudējumu. Tomēr nebūt nav jāpieļauj, ka situācija nonāk tik tālu. Lai pastiprinātu savu samaksas pieprasījumu spēku, Jūs varat lietot TIMOCOM CashCare zīmogu.

Vairāk

Mūsu parādu piedziņas dienests ir jūsu naudas vērts!

Neuzticami klienti ir bīstami jebkuram uzņēmumam. Tāpēc mūsu TIMOCOM jurists Alexander Oebel un viņa kolektīvs rīkosies, ja Jums ir radušās problēmas ar novēlotiem maksātājiem. Viņi palīdz TIMOCOM klientiem atgūt parādus ārpustiesas kārtībā. Piemēram, 2015. gadā viņi veiksmīgi palīdzēja atgūt parādus 89% no visiem kreditoriem. Tas vēl nav viss! Mūsu mūsu parādu piedziņas daļai ir ļoti īpašs papildu ietekmēšanas līdzeklis: dažām "melnajām avīm" ir liegts lietot mūsu programmatūru jau pašā sākumā, un viņi pat var nemēģināt pievienoties mūsu biedru rindām atkal.

Kopā mēs sasniedzam mūsu mērķi.

 • Parādu piedziņas pakalpojums kopš 2003. gada (ar oficiālu atļauju).
 • Ekspertu konsultācijas un palīdzība.
 • Palīdzība no dzimtajā valodā runājošiem darbiniekiem.
 • Ātra un sistemātiska nenokārtoto maksājumu piedziņa.

Izmantojiet mūsu parādu piedziņas pakalpojumu pilnībā. Papildus administratīvajiem izdevumiem € 15,00 apmērā sekmīga iznākuma gadījumā mēs iekasējam samaksu par parāda piedziņas pakalpojumu saskaņā ar likumdošanas aktos noteiktajām vadlīnijām par šādu maksu piemērošanu.

TIMOCOM CashCare digitālā zīmoga izmantošanu reglamentējošais līgums

 1. TIMOCOM piešķir pakalpojuma saņēmējam brīvu piekļuvi TIMOCOM CashCare zīmogam kā logotipam, kuru var integrēt rēķinos, maksājumu atgādinājumos, e-pasta vēstuļu parakstos, kā arī HTML koda integrācijai un publicēšanai pakalpojuma saņēmēja tīmekļa vietnē. Šī pakalpojuma lietotājiem ir jābūt esošām biznesa attiecībām ar TIMOCOM un aktīvam TIMOCOM identifikatoram (ID).
 2. Zīmogs palīdz īstenot parādu piedziņas procesu, un tā nolūks ir paātrināt kredīta kontroli - maksājumu veikšanas process.
 3. Šis līgums zaudē spēku bez papildu paziņojuma no TIMOCOM puses šādos gadījumos:
  1. zīmogs netiek lietots saskaņā ar vienošanos vai tiek lietots jebkādā izmainītā veidā/formā, kas neatbilst zemāk redzamajai;
  2. pakalpojuma saņēmējs veic jebkāda veida manipulācijas ar avota kodu vai izmaina to jebkādā veidā;
  3. zīmogs tiek lietots tīmekļa vietnēs vai dokumentos, kuri var negatīvi ietekmēt TIMOCOM un/vai tā sniegtos pakalpojumus, ar tiem tiek pārkāptas TIMOCOM intelektuālā īpašuma tiesības vai jebkādi likumi, vai arī tajās/tajos netiek ievērotas vispārpieņemtās normas.
 4. Ja pakalpojuma saņēmējs pārkāpj vienu no 3. punktā izklāstītajiem noteikumiem vai nosacījumiem, TIMOCOM īpaši patur tiesības izvirzīt prasības par attiecīgu kompensāciju.
 5. Puses ir tiesīgas izbeigt šo līgumu jebkurā brīdī līdz mēneša 15. datumam vai līdz mēneša beigām, nepaskaidrojot savas rīcības iemeslus. Visos gadījumos lietošanas tiesības izbeidzas biznesa attiecību starp pakalpojuma saņēmēju un TIMOCOM pārtraukšanas vai izbeigšanās brīdī.!!!!

Integrējiet zīmogu sava uzņēmuma iekšējā komunikācijā.

 • Lieciet lielāku uzsvaru un ietekmi saviem samaksas pieprasījumiem.
 • Izbaudiet šīs priekšrocības, izmantojot TIMOCOM starptautisko parādu piedziņas pakalpojumu.
 • Izmantojiet starptautiskās pieredzes nodrošinātās priekšrocības, ātrus rezultātus un efektīvu apkalpošanu.
 • Izmantojiet iespēju ar vidējo sekmīga iznākuma rādītāju virs 87%1,2.
 1. Uzticiet parāda piedziņu TIMOCOM CashCare
 2. Salīdzinājumam: pirmstiesas parādu piedziņas sekmīga iznākuma procents vidēji ir virs 50% (www.inkasso.de)
Ievietojiet mūsu zīmogu savā tīmekļa vietnē jau tagad un sāciet izsūtīt skaidru ziņu!

Iekopējiet html kodu attiecīgajā Jūsu tīmekļa vietnes vietā. Ja Jums ir nepieciešama palīdzība, Jūs varat arī sazināties ar savu tīmekļa pārzini, kad tas ir nepieciešams.

TIMOCOM Cash Care
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG
Zaļā loģistika uzņēmumiem ir kļuvusi stratēģiski nozīmīga, kā arī par aspektu, kurš ir saistīts ar konkurētspējas nodrošināšanu. Ar zīmogu "Mēs spējam domāt zaļi" mēs apliecinām, ka mūsu transportlīdzekļi ir vidi saudzējoši."
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG

TIMOCOM klients? Lieliski!

Jo jau tas vien liecina, ka Jūs savā darbībā domājat "zaļi". Lietojot mūsu transporta platformu, Jūs varat izvairīties no nevēlamiem un piesārņojošiem tukšbraucieniem jau no pirmās dienas.

Un to Jūs varat saņemt zaļas un baltas krāsas drukas formā! Parādiet saviem klientiem, ka esat ne tikai uzticams, bet arī zaļi domājošs loģistikas partneris.

Vairāk

Nosacījumi TIMOCOM zīmoga "Green we can" (Mēs spējam domāt zaļi) lietošanai

Aicinām Jūs integrēt TIMOCOM logotipu "Mēs spējam domāt zaļi" Jūsu tīmekļa vietnē, lai apliecinātu Jūsu rūpes par vidi. Lai iegūtu tiesības lietot HTML avota kodu savā tīmekļa vietnē, Jums ir jāpiekrīt tālāk tekstā izklāstītajiem noteikumiem.

 • TIMOCOM piešķir pakalpojumu saņēmējam tiesības bezmaksas piekļūt zīmoga "Mēs spējam domāt zaļi" HTML avota kodam. Lietotājs ir tiesīgs lietot un publicēt zīmogu savā tīmekļa vietnē.
 • Zīmoga "Mēs spējam domāt zaļi" nolūks ir pievērst uzmanību vides aizsardzības problēmām un palielināt pieprasījumu pēc ekoloģiski draudzīgiem produktiem.
 • Šis līgums zaudē spēku bez papildu paziņojuma no TIMOCOM puses šādos gadījumos:
  1. zīmogs "Mēs spējam domāt zaļi" netiek lietots saskaņā ar vienošanos vai tiek lietots jebkādā izmainītā formā, kura atšķiras no zemāk redzamās;
  2. pakalpojuma saņēmējs veic jebkāda veida manipulācijas ar avota kodu vai izmaina to jebkādā veidā;
  3. zīmogs "Mēs spējam domāt zaļi" tiek lietots tīmekļa vietnēs vai dokumentos, kuri var negatīvi ietekmēt TIMOCOM un/vai tā sniegtos pakalpojumus, ar tiem tiek pārkāptas TIMOCOM intelektuālā īpašuma tiesības vai jebkādi likumi, vai arī tajās/tajos netiek ievērotas vispārpieņemtās normas.
 • Ja pakalpojuma saņēmējs pārkāpj vienu no 3. punktā izklāstītajiem noteikumiem vai nosacījumiem, TIMOCOM īpaši patur tiesības izvirzīt prasības par attiecīgu kompensāciju.
 • Puses ir tiesīgas izbeigt šo līgumu jebkurā brīdī līdz mēneša 15. datumam vai līdz mēneša beigām, nepaskaidrojot savas rīcības iemeslus.
Integrējiet mūsu "Mēs spējam domāt zaļi" eko-marķējumu savā tīmekļa vietnē jau tagad!

Iekopējiet html kodu attiecīgajā Jūsu tīmekļa vietnes vietā. Ja Jums ir nepieciešama palīdzība, Jūs varat arī sazināties ar savu tīmekļa pārzini, kad tas ir nepieciešams.

TIMOCOM Green We Can
Uz sākumu