Informācija par konfidencialitāti

Mēs esam apņēmušies nodrošināt datu aizsardzību un uzskatām, ka tas ir svarīgs rīks, lai uzlabotu drošību un skaidrību, apstrādājot Jūsu personas datus (tālāk tekstā "dati"). Tālāk mēs vēlamies Jums sniegt informāciju par datiem, ko mēs ievācam, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni un izmantojat mūsu piedāvātos pakalpojumus, kā arī par to, kā mēs šos datus apstrādājam vai izmantojam, tā pat arī par tehniskajiem un administratīvajiem aizsardzības pasākumiem, ko esam ieviesuši.

 

1. Galvenais datu apstrādes speciālists

Pārzinis saskaņā ar VDAR 4. panta 7. punktu ir TIMOCOM GmbH, skat. mūsu juridiskā informācija.

 

2. Datu aizsardzības speciālists

Mūsu datu aizsardzības speciālists ir atbildīgs par datu aizsardzības uzraudzību un prasību ievērošanu. Tā ir pieejama, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

TIMOCOM GmbH

Data Protection Officer

Timocom Platz 1

DE-40699 Erkrath

E-pasta adrese: datenschutz@timocom.com

 

3. Jūsu datu ievākšana un izmantošana

Datu ievākšanas apjoms un veids ir atkarīgs no tā, vai apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, lai iegūtu informāciju, vai arī izmantojat mūsu pakalpojumus.

 

4. Personas datu saņēmējs

Jūsu personas dati tiek nosūtīti trešajām personām tikai tad, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, Jūsu pasūtījuma apstrādei vai ja Jūs iepriekš esat piekritis datu nosūtīšanai.

Mēs nekad nepārdosim Jūsu personas datus trešajām pusēm. Jūsu personas dati tiks nosūtīti valsts iestādēm un iestādēm, kam ir tiesības šādu informāciju saņemt, tikai tad, ja to pieprasa likums.

 

5. Informācijas izmantošana

Ja Jūs izmantojat šo tīmekļa vietni informācijas nolūkos, mēs ievāksim tikai tādus personas datus, ko automātiski pārsūta Jūsu tīmekļa pārlūkprogramma, piemēram, Jūsu IP adrese, pieprasījuma datums un laiks, pieprasījuma saturs (konkrēta lapa), attiecīgais pārraidīto datu apjoms un piekļuves statuss, tīmekļa vietne, no kuras tika veikts pieprasījums, pārlūkprogrammas veids/versija/valoda, operētājsistēma. Šie dati ir nepieciešami tehnisku iemeslu dēļ, lai mēs varētu Jums parādīt mūsu tīmekļa vietni, kā arī garantēt stabilitāti un drošību.

 

6. Saziņas veidlapa

Dažādās apakšlapās Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot saziņas veidni Saziņas veidnē ievāktie dati un Jūsu ziņojums tiek izmantoti tikai Jūsu pieprasījuma apstrādei. Kad būsim pabeiguši Jūsu pieprasījuma apstrādi, informācija tiks dzēsta atbilstoši juridiskajām prasībām. 

Tomēr, ja Jūs pēc saziņas, izmantojot veidni, ar mums noslēdzat līgumu, mēs saglabāsim un apstrādāsim Jūsu datus, ja tas būs nepieciešams, lai realizētu šo līgumu vai īstenotu pirmslīguma pasākumus. Jūsu dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami līguma izpildei, ja vien mums nav juridisks pienākums datus uzglabāt ilgāk.

6.1. Reģistrēties

Lai izmantotu mūsu pakalpojumus, reģistrēšanās ir nepieciešama dažādās apakšlapās. Mēs saglabāsim reģistrācijas veidnē sniegto informāciju tik ilgi, kamēr turpināsim Jums kā klientam sniegt pakalpojumus. Šādā gadījumā datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumsaistības vai īstenotu pirms līgumisko saistību izpildes nepieciešamos pasākumus. Jūsu dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami līguma izpildei, ja vien mums nav juridisks pienākums datus uzglabāt ilgāk.

6,2. Saziņa ar mūsu darbiniekiem pa e-pastu

Jūs varat ar mums sazināties, nosūtot e-pastu. E-pastus var nosūtīt, piemēram, uz info.lv@timocom.cominkasso@timocom.comjobs@timocom.com vai uz mūsu darbinieka personalizēto e-pasta adresi. Dati, ko mēs saņemam pēc tam, kad nosūtāt mums e-pastu, tiks izmantoti tikai, lai atbildētu uz Jūsu jautājumu. Kad būsim pabeiguši Jūsu pieprasījuma apstrādi, informācija tiks dzēsta atbilstoši juridiskajām prasībām.

 

7. Datu apstrāde pieteikšanās procesā

Mēs ievācam un uzglabājam personas datus, kas minēti pieteikumos uz vakantajiem amatiem un spekulatīvajos pieteikumos.

Visi Jūsu pieteikumā ietvertie dati tiks ievākti un apstrādāti, lai izvēlētos piemērotu vakantā amata kandidātu. Jūs izlemjat, kurus datus mēs apstrādāsim, jo Jūs esat datu nosūtītājs. Lēmumu pieņemšanas procesa ietvaros pieteikumā ietvertie dati var tikt nosūtīti arī citiem uzņēmumiem vai vadītājiem uzņēmumu grupā.

 

8. XING un LinkedIn lietošana

Mēs lietojam XING un LinkedIn, lai meklētu piemērotus amata kandidātus, tostarp informāciju, ko iespējamie kandidāti šajās platformās publicē. Informācija tiek izmantota, lai izvērtētu, vai persona ir piemērota amatam, un, ja tā ir, lai sazinātos ar viņu. To darām saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm atrast piemērotus kandidātus, lai aizpildītu darbavietas. Jums ir tiesības iebilst pret šādu Jūsu datu izmantošanu. Mēs neapstrādājam datus ārpus šīm platformām, izņemot gadījumus, kad ar Jūsu atļauju tie tiek izmantoti kā daļa no datiem, kas tiek apstrādāti darba pieteikumā.

Gadījumā, ja noslēdzat ar mums darba līgumu, mēs varam turpināt apstrādāt Jūsu sniegtos datus. Papildu apstrāde tiek veikta, lai Jūs varētu strādāt pie mums. 

Īpašas personas datu kategorijas tiek apstrādātas tikai tad, ja Jūs esat tās mums iesniedzis, lai mēs varētu izvērtēt Jūsu pieteikumu, vai tas ir nepieciešams saskaņā ar likumu. Šī informācija netiks publicēta pieteikšanās procesā, ja vien tas nav noteikts tiesību aktos. 

 

9. Kandidātu pārvaldības sistēmas "Smart Recruiters" izmantošana.

Lai pārvaldītu tiešsaistes pieteikumus, mēs izmantojam uzņēmuma Smart Recruiters GmbH piedāvāto kandidātu pārvaldības sistēmu, kas ļauj kandidātiem ērti pieteikties uz viņu prasmēm atbilstošiem amatiem. Svarīgā informācija ir atzīmēta kā obligāta, jebkāda papildu informācija tiek sniegta brīvprātīgi.

Jums ir iespēja pieteikties uz publicētajām vakancēm, nosūtīt spekulatīvu pieteikumu vai reģistrēties, lai saņemtu paziņojumus par darba piedāvājumiem. Jūs saņemsiet e-pasta ziņojumu, kas apstiprinās, ka Jūsu pieteikums ir iesniegts vai esat reģistrējies sistēmā "Job Alert". 

 

Jūsu pieteikums tiks nosūtīts tieši TIMOCOM NG GmbH kontaktpersonai un/vai meitasuzņēmumam, kas atbild par amatu, kam Jūs piesakāties. Tiesiskais pamats, lai to darītu, ir mūsu likumīgās intereses nodrošināt, ka pieteikumi tiek optimāli nosūtīti pareizajai kontaktpersonai saskaņā ar VDAR 6. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu. Jūsu datiem var piekļūt tikai tās personas, kurām šī piekļuve ir nepieciešama, lai nodrošinātu mūsu pieteikšanās procesa pareizu izpildi.

Ja Jūsu darbā pieteikšanās process beidzas bez darba līguma parakstīšanas, Jūsu dati tiks dzēsti ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc tam, kad ir paziņots lēmums par pieņemšanu darbā. Šī perioda juridiskais pamats ir mūsu citas likumīgās intereses, piem., dokumentācija un pierādījumi, kas nepieciešami jebkādām iespējamām tiesvedībām saskaņā ar Vācijas Vispārējo likumu par vienlīdzīgu attieksmi un VDAR 6. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu.

Ja, neraugoties uz atteikumu pieteikšanās procesā, mēs vēlētos Jūs izvērtēt attiecībā uz citiem iespējamiem amatiem uzņēmumā, mēs jautāsim Jūsu piekrišanu turpmākai datu apstrādei. Jūsu sniegtie dati tiks dzēsti vienu gadu pēc tam, kad ir saņemta piekrišana, ja vien Jūs ātrāk neatsauksiet savu piekrišanu. Tas pats attiecas arī uz spekulatīviem pieteikumiem.

 

10. Sarunbots tawk.to

Mēs tīmekļa vietnes lietotājiem piedāvājam izmantot tērzēšanas funkciju, ļaujot sazināties ar mums un apspriest pirms līguma noslēgšanas radušos jautājumus un šaubas. Personas dati, ko sniegsiet vaicājuma sarunbotam ietvaros, kā arī Jūsu IP adrese tiks apstrādāti ar nolūku atbildēt uz Jūsu vaicājumu. Papildus tērzēšanai ar sarunbotu Jums, protams, ir iespēja ar mums sazināties, izmantojot mūsu saziņas veidlapu, zvanot vai nosūtot e-pasta vēstuli. Kad būsim pabeiguši jūsu pieprasījuma apstrādi, informācija tiks izdzēsta. Dati tiek saglabāti tikai likumā noteikto arhivēšanas prasību ietvaros.

Šīs saziņas iespējas nodrošināšanai izmantojam pakalpojuma sniedzēju tawk.to inc., 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV, 89119 (ASV). 

Mēs tawk.to pārsūtām tikai tos personas datus, ko ievadāt, un datus, kas saistīti ar Jūsu vaicājumu, ja tērzēšanas logā sniedzat savu piekrišanu. 

Vairāk informācijas par tawk.to apstrādāto personas datu veidu, jomu un dzēšanu sniegts tawk.to privātuma politikā. Vairāk informācijas varat atrast šeit:

Izmantojot Cookies, Jūs jebkurā laikā varat mainīt savus iestatījumus vai iebilst pret savu datu apstrādi. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu nepārprotami izteikto atļauju veikt Jūsu datu apstrādi. Tādā gadījumā mēs nekavējoties dzēsīsim jebkādus jūsu personas datus, ko esat mums nodevis sava vaicājuma ietvaros. Lai atsauktu atļauju apstrādāt Jūsu personas datus, lūdzam sazināties, rakstot uz datenschutz@timocom.com.

 

11. Informatīvais izdevums

Lai reģistrētos mūsu informatīvā izdevuma saņemšanai pa e-pastu, papildus Jūsu piekrišanai izmantot datus mums ir nepieciešams Jūsu vārds un uzvārds, kā arī e-pasta adrese, uz kuru tiks nosūtīts informatīvais izdevums. Jebkura papildu informācija tiek izmantota, lai uzrunātu Jūs personīgi, pielāgotu informatīvā izdevuma saturu, kā arī lai noskaidrotu mums interesējošus jautājumus.

Attiecībā uz informatīvo izdevumu mēs izmantojam divkāršās piekrišanas procesu. Tas nozīmē, ka mēs Jums nesūtīsim informatīvo izdevumu, kamēr nebūsiet apstiprinājis savu reģistrāciju, izmantojot saiti, kas norādīta apstiprinājuma e-pastā, kas šim nolūkam tiks nosūtīts uz Jūsu e-pasta adresi. Tādējādi tiek nodrošināts, ka tikai Jūs, e-pasta adreses īpašnieks, varat pieteikties informatīvā izdevuma saņemšanai. 

Jebkurā laikā Jūs varat atteikties no informatīvā izdevuma saņemšanas, noklikšķinot uz attiecīgās saites informatīvā izdevuma beigās.

 

12. HubSpot

Mūsu tīmekļvietnē mārketinga aktivitāšu vajadzībām izmantojam HubSpot. HubSpot ir ASV strādājošs programmnodrošinājuma uzņēmums, kā arī tā filiāle HubSpot Ireland Limited, kas atrodas 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Īrija.

Mēs šo integrēto programmnodrošinājuma risinājumu izmantojam savām mārketinga, interesentu piesaistīšanas un klientu apkalpošanas vajadzībām. Tās ietver mārketingu ar e-pasta starpniecību, regulējot mūsu informatīvā izdevuma un automātisko e-pasta vēstuļu izsūtīšanu, publikāciju ievietošanu sociālajos plašsaziņas līdzokļos un atskaišu iegūšanu, kontaktinformācijas pārvaldīšanu, piemēram, veicot lietotāju segmentēšanu un īstenojot klientu attiecību pārvaldību, mērķlapas un saziņas veidnes.

HubSpot izmanto sīkdatnes. HubSpot to saturēto informāciju (piem., IP adrese, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, pārlūka veids, vietnē pavadītais laiks, apmeklētās lapas) izvērtē mūsu vietā, lai mēs varētu izveidot atskaites par jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļvietnē un jūsu apmeklētajām lapām.

HubSpot reģistrētā informācija, kā arī mūsu tīmekļa vietnes saturs tiek saglabāti serveros, kas pieder HubSpot. Pieņemot, ka devāt piekrišanu, Jūsu dati tiks apstrādāti šajā tīmekļa vietnē, lai to analizētu.

Dati tiek dzēsti tiklīdz tie vairs nav nepieciešami to iegūšanas nolūka īstenošanai.

Jūs varat pastāvīgi iebilst pret to, ka HubSpot iegūst datus un ievieto sīkdatnes, savas pārlūkprogrammas iestatījumos nepieļaujot sīkdatņu saglabāšanu. Jebkurā brīdī nākotnē varat atsaukt atļauju apstrādāt jūsu personas datus.

 

13. Sīkdatņu izmantošana

Mūsu tīmekļa vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, ko mūsu tīmekļa serveris nosūta uz Jūsu pārlūkprogrammu, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, un kas tiek saglabātas Jūsu datorā nākamajai reizei, kad atvērsiet mūsu tīmekļa vietni.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes šādi:

 • Īslaicīgas sīkdatnes (pagaidu lietošana)

 • Pastāvīgās sīkdatnes (sīkdatnes ar laika ierobežojumu)

 • Trešo pušu sīkdatnes (no trešajām pusēm)

 • Flash sīkdatnes (pastāvīga izmantošana)

Īslaicīgās sīkdatnes tiek automātiski dzēstas, kad aizverat savu pārlūkprogrammu. Tas jo īpaši attiecas uz sesijas sīkdatnēm. Šīs sīkdatnes saglabā sesijas ID, kas dažādiem pārlūkprogrammas pieprasījumiem piešķir kopīgu sesiju. Tas ļauj vietnei atpazīt Jūsu datoru, kad atgriežaties vietnē. Sesijas sīkdatnes tiek dzēstas, kad aizverat savu pārlūkprogrammu.

Pastāvīgās sīkdatnes tiek automātiski dzēstas pēc iepriekš noteikta laika perioda, kas atšķiras atkarībā no sīkdatnes. Šīs sīkdatnes jebkurā laikā varat izdzēst savas pārlūkprogrammas drošības iestatījumos.

Jūs varat pielāgot savu pārlūkprogrammu atbilstoši savām vajadzībām un, piemēram, neakceptēt trešo pušu sīkdatnes vai pat visas sīkdatnes. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka šādā gadījumā Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas.

Flash sīkdatnes neievāc Jūsu pārlūkprogramma, bet gan jūsu Flash spraudnis. Šīs sīkdatnes saglabā nepieciešamos datus neatkarīgi no izmantotās pārlūkprogrammas, un tām nav automātiska derīguma termiņa. Ja nevēlaties izmantot Flash sīkdatnes, Jums ir jāinstalē papildu dati, piemēram, "Labāks privātums" ("Better Privacy") pārlūkprogrammai Mozilla Firefox vai Adobe Flash-Killer sīkdatne pārlūkprogrammai Google Chrome.

Ar sīkdatnēm mēs šādā veidā neievācam un nesaglabājam personas datus. Turklāt mēs neizmantojam tehnoloģijas, kas saista sīkdatņu informāciju ar lietotāja datiem.

Papildu informāciju par sīkdatnēm varat skatīt Berlīnes Tehniskās universitātes tīmekļa vietnē (vācu valodā): https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.

14. Tīmekļa analīze

Mēs esam apņēmušies nodrošināt, lai mūsu tīmekļa vietne būtu labi veidota un tādējādi pievilcīga mūsu apmeklētājiem. Lai to panāktu, mums ir svarīgi zināt, kādas apmeklētājiem šķiet dažādas tīmekļa vietnes sadaļas. Šim nolūkam mēs izmantojam tālāk tekstā minētos labi zināmos rīkus.

14,1. Reklāmguvumu uzskaite

Reklāmguvumu uzskaite (Conversion Tracking) ļauj mums nodrošināt reklāmu konkrētai mērķauditorijai vietnē Google, Facebook, Microsoft un LinkedIn. Tas palīdz mūsu apmeklētājiem mērķtiecīgā veidā uzzināt par mūsu piedāvājumiem sociālajos tīklos.

Šifrēti lietotāja dati (piem., vārds un uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese, apmeklētājam specifiski identifikatori) reklāmguvumu uzskaites nolūkā tiek koplietoti ar attiecīgo platformas operatoru. Te mēs veidojam esošo kontaktpersonu sarakstus un augšupielādējam tos platformas operatoriem, izmantojot mūsu attiecīgos kontus. Pirms augšupielādes saraksts vietēji tīmekļa pārlūkprogrammā tiek jaukts un tikai pēc tam nosūtīts.

Ja lietotājs reģistrējas mūsu tīmekļa vietnē un sīkfails ir aktīvs, mēs un attiecīgais platformas operators varam redzēt, vai lietotājs noklikšķināja uz reklāmas un tika novirzīts uz šo lapu. Tomēr mēs nesaņemam nekādu informāciju, kas personīgi identificē lietotājus. Mēs vienīgi saņemam statistiskus novērtējumus no attiecīgā platformas operatora, lai mērītu mūsu reklāmas materiāla panākumus.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu apstrādāt datus, izmantojot sadaļu "Consent Tool" (Piekrišanas rīks). Atsaukšana neietekmē uz piekrišanas pamata līdz atsaukšanai veiktās apstrādes juridisko spēku. Jūs varat pārbaudīt, vai attiecīgais platformas nodrošinātājs Jūsu pārlūkprogrammā ir iestatījis reklāmas sīkfailus, un deaktivizēt tos, izmantojot sadaļu  "Deactivation page for consumers from the EU" (Deaktivizācijas lapa ES klientiem) .

Vairāk informācijas par platformas operatoru attiecīgajiem pakalpojumiem varat skatīt šeit:

(1.) Google Ads Enhanced Conversions un Google Ads Offline Conversions

Pakalpojumu sniedzējs ir Google Ireland Limited.

(2.) Facebook Ads Offline Conversions

Nodrošinātājs ir Facebook Inc.

(3.) Microsoft Ads

Nodrošinātājs ir Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ASV Plašāku informāciju par datu aizsardzību Microsoft skatiet šeit.

(4.) LinkedIn Ads Offline Conversions

Nodrošinātājs ir LinkedIn Corporation.

(5.) Google AdWords Conversion-Tracking

Kā Google AdWords klients mēs izmantojam arī Google Conversion Tracking. Gadījumā, ja Jūs atradāt mūsu tīmekļa veikalu, izmantojot Google reklāmu (AdWords - reklāma, izmantojot/papildus Google meklēšanas rezultātiem), Google Jūsu datorā ievietos papildu sīkdatni, ko sauc par reklāmguvumu sīkdatni. Šī sīkdatne neidentificē Jūs personīgi, bet gan sniedz mums salīdzinājumu par klikšķem, kas veikti mūsu tīmekļa vietnē no Google reklāmām, kā arī par pieņemtajiem lēmumiem par mūsu piedāvāto produktu iegādi.

Šobrīd Google šai sīkdatnei nepiedāvā atteikšanās sīkdatni. Jūs varat novērst reklāmguvumu sīkdatnes saglabāšanu, izmantojot attiecīgos pārlūkprogrammas iestatījumus vai papildu pārlūkprogrammas spraudņus.

Papildu informāciju par Google AdWords reklāmguvumu izsekošanu varat skatīt vietnē:https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=lv

(6.) Google Tag Manager

Google Tag Manager ir tagu iegulšanas rīks. Tas arī aktivizē šos tagus, kuri var saturēt datus. Google Tag Manager šiem datiem nepiekļūst. Ja esat deaktivizējis tagus domēna vai sīkfailu līmenī, tas neietekmē nevienu Google Tag Manager rīka ieviesto izsekošanas tagu.

(7.) Google Analytics

Mūsu tīmekļa vietnē mēs izmantojam Google Analytics, kas ir Google tīmekļa analīzes pakalpojums. Google Analytics izmanto sīkdatnes, kas tiek saglabātas Jūsu datorā un ļauj mums analizēt to, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni. Sīkdatnes ģenerētā informācija par to, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, parasti tiek pārsūtīta uzņēmumam Google, kas to uzglabā ASV serveros. Savās tīmekļa vietnēs mēs esam aktivizējuši IP adreses anonimizāciju. Tas nozīmē to, ka ES dalībvalstīs vai citās EEZ līgumvalstīs Google pirms nosūtīšanas saīsina Jūsu IP adresi. Google izmantos šo informāciju, lai izvērtētu to, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, sagatavotu pārskatus par aktivitāti tajā, kā arī sniegtu mums citus pakalpojumus saistībā ar aktivitāti tīmekļa vietnē un interneta lietošanu. Google Analytics ietvaros iegūtā lietotāja IP adrese netiks saistīta ar citiem Google datiem. Jūs varat novērst sīkdatņu saglabāšanu, izmantojot attiecīgus iestatījumus savā pārlūkprogrammā. Turklāt Jūs varat novērst sīkdatņu radīto datu (tostarp Jūsu IP adreses) ievākšanu, kā arī šo datu apstrādi Google Analytics ietvaros, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas ir pieejams šajā saitē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=co.uk. Arī citu spraudņu izmantošana vai visu sīkdatņu deaktivizēšana Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos novērsīs Jūsu kā lietotāja aktivitātes analīzi.

Vai arī Jūs varat atteikties no savu datu izmantošanas, izmantojot šo saiti. Tādējādi tiks iestatīta atteikšanās sīkdatne, kas, turpmāk apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, neļaus ievākt Jūsu datus: Google Analytics deaktivizēšana.

Piezīme: Brīdinājums: ja Jūs izdzēsīsiet savus sīkfailus, tiks izdzēsts arī atteikšanās sīkfails, ko pēc tam var būt nepieciešams aktivizēt no jauna.

14.2. Sistrix 

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots SISTRIX GmbH tīmekļa analīzes rīks (Sistrix). Analīzes rīks palīdz meklētājprogrammām vieglāk atrast mūsu vietni. Šajā kontekstā tiek apkopoti vienīgi atslēgvārdu, domēnu un meklēšanas vienumu dati. Personas dati netiek apkopoti, saglabāti vai apstrādāti. Sīkāku informāciju par datu apkopošanu un izmantošanu varat atrast vietnē http://sistrix.de/sistrix/datenschutz.

14.3. Mouseflow

Mūsu tīmekļa vietne izmanto tīmekļa analīzes rīku, ko izveidojis Mouseflow ApS (Flaesketorvet 68, 1711, Kopenhāgena, Dānija), lai reģistrētu nejauši izvēlētus atsevišķus tīmekļa vietņu apmeklējumus (izmantojot tikai anonimizētas IP adreses). Šādi rīkojoties, tiek izveidots peles kustību, klikšķu un galveno mijiedarbību žurnāls. Tā mērķis ir atveidot nejauši atlasītus atsevišķus šīs vietnes apmeklējumus kā atkārtotas sesijas un novērtēt izveidotās digitālās “karsto punktu” kartes, lai noteiktu vietnes uzlabošanas veidus. Mouseflow neapkopo nekādus personas datus, un nekādi dati netiek nodoti trešajām pusēm. Dati tiek saglabāti un apstrādāti Eiropas Savienībā.

Ja nevēlaties, lai Mouseflow apkopo šos datus, varat atteikties no datu apkopošanas visās vietnēs, kurās tiek izmantots Mouseflow rīks, noklikšķinot uz šīs saites: https://mouseflow.com/opt-out/.

15. Integrētie pakalpojumi


Mūsu tīmekļa vietnes veidošanai un papildu funkciju nodrošināšanai mēs piedāvājam šādus ārējos pakalpojumus.

15.1. YouTube

Dažos mūsu tīmekļa vietnes ierakstos ir arī YouTube videoklipi no mūsu YouTube kanāla. Parasti YouTube videoklipi mūsu tīmekļa vietnē ir iegulti pastiprinātās datu aizsardzības režīmā (iekšējā YouTube funkcija), lai sākotnēji no YouTube uz Jūsu pārlūkprogrammu netiktu pārsūtītas sīkdatnes, un YouTube nesaglabātu nekādu informāciju par Jums. Tomēr tas ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja videoklipus neskatāties. Neatkarīgi no tā, vai skatāties videoklipu vai nē, Jūsu IP adrese tiks pārsūtīta uz YouTube un Google reklāmas tīklu Doubleclick. Ja mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā esat pieteicies ar savu YouTube lietotāja kontu, YouTube var sasaistīt Jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē ar Jūsu kā lietotāja aktivitāti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs kā tīmekļa vietnes nodrošinātājs nesaņemam nekādu informāciju par pārsūtīto datu saturu vai to, kā YouTube tos izmanto, un mums nav iespējas turpmāk ierobežot datu pārsūtīšanu YouTube un tā partneriem.

Nodrošinātājs ir YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ASV.

Vairāk informācijas par datu aizsardzību uzņēmumā YouTube Inc. varat izlasīt: https://policies.google.com/privacy?hl=lv&gl=lv.

15.2. Vimeo

Mūsu tīmekļa vietnē ir iegulti videoklipi, kas ir saglabāti un apskatāmi Vimeo platformā. . Mūsu izveidotie un iegultie Vimeo videoklipi tiek izmantoti ar neizsekošanas parametru (Do-Not-Track). Tas nozīmē, ka 2. punktā uzskaitītie dati tiek pārsūtīti uz ASV, izmantojot pārlūkprogrammas/Vimeo spraudni, tikai tad, ja Jūs faktiski atskaņojat video (piem., noklikšķinot uz palaišanas pogas). Noklikšķinot uz videoklipiem un pēc tam atskaņojot video, tiek sniegta elektroniska piekrišana saskaņā ar VDAR 7. pantu saistībā ar 49. panta 1.a punktu. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, izmantojot mūsu sīkfailu iestatījumus vietnē https://www.timocom.lv/#uc-central-modal-show.

Ja Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, Vimeo saņem informāciju, ka esat apmeklējis attiecīgo apakšlapu, kā arī datus, kas minēti sadaļā “Informācijas izmantošana”. Tas notiks neatkarīgi no tā, vai Jums ir Vimeo lietotāja konts, vai nav. Ja Jums ir Vimeo lietotāja konts un esat pieteicies minētajā kontā, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, dati tiks tieši saistīti ar Jūsu lietotāja kontu. Ja nevēlaties, lai šie dati tiktu saistīti ar Jūsu lietotāja kontu, pirms videoklipa atskaņošanas izrakstieties no konta.

Vimeo izmanto šos datus, lai izveidotu lietotāja profilu, kā arī reklāmas nolūkos, tirgus izpētes nolūkos vai lai nodrošinātu, ka tīmekļa vietnes ir atbilstoši noformētas. Vimeo arī pārsūta Jūsu datus trešajām pusēm un ar tām kopīgo datus. Jums ir iespēja iebilst pret lietotāja profila izveidi. Jums jāvēršas tieši pie Vimeo (Vimeo, Inc., Attention: Data Protection Officer, 555 West 18th Street, New York, New York 10011; Privacy@vimeo.com).

Vimeo ievēro Eiropas Ekonomikas zonā un Šveicē noteiktās datu aizsardzības prasības attiecībā uz Eiropas Ekonomikas zonā, Apvienotajā Karalistē un Šveicē iegūtu personas datu vākšanu, izmantošanu, pārsūtīšanu, uzglabāšanu un citu personālo datu apstrādi. Jebkura personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju ir pakļauta atbilstošiem aizsardzības pasākumiem, kas aprakstīti GDPR 46. pantā.

Vimeo privātuma politikā ir sniegta plašāka informācija par datu apstrādes veidu un mērogu. Papildu tiesības, iestatījumu opcijas un citu informāciju par Jūsu datu aizsardzību varat atrast vietnē: https://vimeo.com/privacy.

 

16. Sociālo plašsaziņas līdzekļu saites

Mūsu tīmekļa vietnēs ir saites uz Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn un Instagram. Tie nav sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņi, bet gan vienkārši saite uz mūsu resursiem šajās platformās. Noklikšķinot uz kādas no šīm saitēm, Jūsu IP adrese tiks nosūtīta attiecīgās platformas operatoriem. Ja izmantojat kādu no šiem pakalpojumiem un esat pieteicies ar savu konkrēto kontu, var gadīties, ka sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas operators reģistrēs informāciju par to, kā izmantojat tīmekli. Jūsu IP adreses pārsūtīšana attiecīgās tīmekļa vietnes operatoram ir nepieciešama tehnisku iemeslu dēļ un attiecas uz visām tīmekļa vietnēm.

 

17. Sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņi

Šobrīd mēs izmantojam šādus sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņus:

17.1. Facebook spraudņi

Facebook spraudņus var atpazīt pēc Facebook logotipa vai mūsu lapā esošās pogas "Patīk". Kopsavilkumu par Facebook spraudņiem varat skatīt šeit: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, spraudnis izveido tiešu savienojumu starp Jūsu pārlūkprogrammu un Facebook serveri. Pēc tam Facebook saņem informāciju, ka mūsu tīmekļa vietne ir skatīta no Jūsu IP adreses. Ja esat pieteicies savā Facebook kontā un noklikšķināt uz Facebook pogas "Patīk", "Patīk šī lapa" vai pogas "Dalīties", Jūs varat mūsu (Facebook) lapas saturu sasaistīt ar savu Facebook profilu un/vai kopīgot to ar citiem Facebook lietotājiem. Tādējādi Facebook Jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē var piesaistīt Jūsu Facebook kontam. Turklāt Facebook var nosūtīt Jūsu pārlūkprogrammai papildu sīkdatnes. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs kā tīmekļa vietnes nodrošinātājs nesaņemam nekādu informāciju par pārsūtīto datu saturu vai to, kā Facebook izmanto šos datus. Ja nevēlaties, lai Facebook mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu piesaista Jūsu Facebook kontam, pirms mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma izrakstieties no Facebook.

17.2. Instagram

Apmeklējot vienu no mūsu tīmekļa vietnes lapām, kurā ir Instagram spraudnis, Jūsu pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar Instagram serveriem. Pēc tam Instagram saņem informāciju, ka Jūsu pārlūkprogramma mūsu tīmekļa vietnē ir atvērusi attiecīgo lapu; tas notiek arī tad, ja Jums nav Instagram profila vai pašlaik neesat pieteicies Instagram. Šī informācija (tostarp Jūsu IP adrese) tiek nosūtīta no Jūsu pārlūkprogrammas tieši uz Instagram serveri ASV un tur tiek saglabāta. Ja esat pieteicies Instagram, Instagram var sasaistīt mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu ar Jūsu Instagram kontu. Ja Jūs izmantojat šos spraudņus, piemēram, nospiežot pogu "Instagram", šī informācija tiek nosūtīta tieši uz Instagram serveri un tur tiek saglabāta. Informācija tiks publicēta arī Jūsu Instagram kontā un parādīta Jūsu Instagram kontaktpersonām. 

Ja nevēlaties, lai Instagram sasaista mūsu tīmekļa vietnē iegūtos datus ar Jūsu Instagram kontu, pirms mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma Jums ir jāizrakstās no Instagram. Jūs varat arī novērst Instagram spraudņu ielādi, izmantojot pārlūkprogrammas papildu datus, piemēram, skriptu bloķētājus.

17.3. Twitter

Izmantojot Twitter un funkciju "atkārtoti tvītot", Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes tiek sasaistītas ar Jūsu Twitter kontu un publiskotas citiem lietotājiem. Turklāt dati tiek nosūtīti uz Twitter. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs kā tīmekļa vietnes nodrošinātājs nesaņemam nekādu informāciju par pārsūtīto datu saturu vai to, kā Twitter šos datus izmanto. 

17.4. XING (poga "Kopīgot")

Katru reizi, kad atverat kādu no mūsu tīmekļa vietnēm, kas satur XING funkcijas, tiek izveidots savienojums ar XING serveri. Ciktāl mums ir zināms, personas dati netiek saglabāti. Jūsu IP adrese netiek saglabāta, un netiek analizēta Jūsu kā lietotāja aktivitāte.

17.5. LinkedIn

Katru reizi, kad atverat kādu no mūsu tīmekļa vietnēm, kas satur LinkedIn funkcijas, tiek izveidots savienojums ar LinkedIn serveri. Pēc tam LinkedIn saņem informāciju, ka mūsu tīmekļa vietne ir skatīta no Jūsu IP adreses. Ja LinkedIn noklikšķināt uz pogas "Kopīgot", kamēr esat pieteicies savā LinkedIn kontā, LinkedIn var sasistīt Jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē ar Jums un Jūsu kontu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs kā tīmekļa vietnes nodrošinātājs nesaņemam nekādu informāciju par pārsūtīto datu saturu vai to, kā LinkedIn šos datus izmanto.

17.6. YouTube

Apmeklējot kādu no mūsu tīmekļa vietnēm, kas satur YouTube spraudni, tiek izveidots savienojums ar YouTube serveriem. Pēc tam YouTube operators tiek informēts, kuru tīmekļa vietni Jūs apmeklējāt.

Ja vienlaikus esat pieteicies YouTube, YouTube operators uzzinās vairāk par to, kā izmantojat tīmekli. Ja to nevēlaties, pirms tīmekļa vietnes apmeklēšanas izrakstieties no YouTube. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs kā tīmekļa vietnes nodrošinātājs nesaņemam nekādu informāciju par pārsūtīto datu saturu vai to, kā YouTube izmanto šos datus.

Nodrošinātājs ir YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ASV.

Vairāk informācijas par datu aizsardzību uzņēmumā YouTube Inc. varat izlasīt: https://policies.google.com/privacy?hl=lv&gl=lv

 

18. Klātesamība tiešsaistē sociālajos plašsaziņas līdzekļos

Mēs esam klātesoši tiešsaistē sociālajos tīklos un platformās (piem., Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+, Xing). Par datu apstrādi šajos tīklos un platformās atbild attiecīgie tīklu un platformu operatori un TIMOCOM.

Mēs piedāvājam Jums iespēju komentēt mūsu publikācijas, sniegt atsauksmes vai sazināties ar mums sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Jūs jebkurā laikā mūsu Facebook fanu lapā un citās platformās varat dzēst savus ierakstus.

Facebook un citas platformas saglabā Jūsu datus kā lietotāja profilu un izmanto to reklāmas, tirgus izpētes nolūkos un/vai lai pēc vajadzībām noformētu viņu tīmekļa vietni. Šāda veida analīze tiek veikta, jo īpaši (arī lietotājiem, kuri nav pieteikušies), lai sniegtu pieprasījumam atbilstošu reklāmu un informētu citus sociālā plašsaziņas līdzekļa lietotājus par Jūsu aktivitātēm mūsu tīmekļa vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šī lietotāja profila izveidi, tomēr Jums ir jāiesniedz prasība tieši Facebook; lūdzu, skatiet Facebook datu aizsardzības vadlīnijas.

 

19. Ubermetrics

Ubermetrics ir satura informācijas risinājums, kas automātiski analizē un filtrē lielu tekstu daudzumu.

Ubermetrics Delta apstrādā tikai publiski pieejamu informāciju. Ubermetrics tīmekļa vietnes interfeisa jaunumu plūsma tiek izmantota, lai rādītu publikācijas, kas attiecas uz TIMOCOM atbilstoši saglabātajiem atslēgvārdiem. Tiek apstrādāti vārdi vai pseidonīmi tām personām, kuras ir publicējušas tekstu.

TIMOCOM ir ieviesti atbilstoši tehniski un organizatoriski pasākumi tieši šīs programmas izmantošanai. 

Arī datu apstrāde tiek veikta tikai nepieciešamo laika periodu racionālai izmantošanai un izvērtēšanai, līdz ar to dati tiek dzēsti ne vēlāk kā nākamā gada pirmā ceturkšņa beigās.

Dati netiek pārsūtīti uz trešajām valstīm un netiek tajās uzglabāti.

 

20. Uz lietojumu balstīta tiešsaistes reklāma

20.1. Facebook remārketings / retargetings

Šī tīmekļa vietne izmanto Facebook Custom Audiences, ko nodrošina sociālo plašsaziņas līdzekļu platforma Facebook. Šis Facebook pikselis anonimizētā veidā apzīmē Jūs kā mūsu tīmekļvietnes apmeklētāju. Ja Jūs tad piesakāties Facebook, mēs varat izmantot šo informāciju, lai Facebook piedāvātu reklāmas mērķa grupām. Mēs, šīs tīmekļvietnes operatori, nesaņemam nekādus personiskus datus par jums kā lietotāju vai saistībā ar Jūsu datiem vietnē Facebook. Jūs kā mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājs varat deaktivizēt Facebook Custom Audiences šeit.

20.2. LinkedIn

Savā tīmekļa vietnē mēs izmantojam LinkedIn Analysis un LinkedIn Conversion Tracking tehnoloģiju. Izmantojot šo LinkedIn tehnoloģiju, mēs varam Jums parādīt reklāmas, kas ir atbilstošākas Jums un balstītas uz Jūsu interesēm. Turklāt mēs no LinkedIn saņemam apkopotus un anonīmus ziņojumus par reklāmas pasākumiem, kā arī informāciju par to, kāda ir Jūsu aktivitāte mūsu tīmekļa vietnē. Vairāk informācijas par datu aizsardzību LinkedIn varat skatīt šeit:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Jūs varat liegt analizēt Jūsu kā lietotāja rīcību LinkedIn, kā arī liegt rādīt uz interesēm balstītas rekomendācijas. Lai to veiktu, noklikšķiniet uz “Opt Out on LinkedIn” (“Atteikties no LinkedIn) (LinkedIn biedriem) vai “Opt Out” (“Nepiekrist”) (pārējiem lietotājiem) šajā vietnē:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

21. Jūsu personas datu apstrāde valstīs ārpus ES un EEZ

Jūsu personas dati netiks apstrādāti valstīs ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas, izņemot sociālo plašsaziņas līdzekļu lietojumprogrammas: Facebook, Twitter, LinkedIn un Instagram

 

22. Tiesiskais pamats attiecībā uz datu apstrādi

Šeit Jūs atradīsiet kopsavilkumu par datu aizsardzības tiesību aktiem, kas ir Jūsu datu apstrādes pamatā.

22..1. Informācijas izmantošana

Mūsu likumīgās intereses ir apstrādāt datus, ko Jūsu pārlūkprogramma mums sniedz automātiski, lai parādītu Jums tīmekļa vietni.

 • 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR)

22.2. Saziņas veidlapa un reģistrācija

Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā attiecīgā persona ir līgumslēdzēja puse, vai lai veiktu pasākumus, kas nepieciešami pirms līgumsaistību izpildes, kas izriet no attiecīgās personas pieprasījuma.

 • 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR)

22.3. Informatīvais izdevums

Mēs nosūtām informatīvo izdevumu tikai pēc tam kad ir saņemta Jūsu piekrišana.

 • 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR)

22.4. Tīmekļa analīze, uz lietojumu balstīta tiešsaistes reklāma un ārējo pakalpojumu iegulšana

Jebkurā laikā Jūs varat atsaukt savu piekrišanu un atcelt informatīvā izdevuma abonēšanu.

Reklāmas, tirgus izpētes vai atbilstošas tīmekļa vietnes veidošanas nolūkos mēs analizējam savu lietotāju rīcību, pamatojoties uz savām likumīgajām interesēm.

 • 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) VDAR

22.5. Klātesamība tiešsaistē sociālajos plašsaziņas līdzekļos

Šis juridiskais pamats attiecas uz Google Analytics, eTracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook remārketingu / retargetingu, LinkedIn Analysis (uz lietojumu balstīta tiešsaistes reklāma).

Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm efektīvi nodrošināt lietotājam informāciju un komunicēt ar lietotāju saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Gadījumā, ja attiecīgais pakalpojumu sniedzējs prasa lietotājam atļauju apstrādāt datus (t.i., piekrišanu, piemēram, atzīmējot izvēles rūtiņu vai nospiežot pogu), minētās apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta 7. daļa.

22.6. Datu drošība

Turklāt mēs izmantojam tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu iegūtos vai apkopotos personas datus, jo īpaši pret nejaušu vai apzinātu manipulāciju, zaudējumu, iznīcināšanu vai nepiederošu personu uzbrukumu. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši tehnoloģiskajiem jauninājumiem.

Jūsu personas datu pārsūtīšana, izmantojot saziņas veidlapu, tiek šifrēta, izmantojot SSL tehnoloģiju (https), lai novērstu nepiederošu trešo personu piekļuvi.

22.7. Parādu piedziņas pakalpojums / Kredītpārbaudes / Kredītaģentūras

(1) Saviem Marketplace klientiem mēs piedāvājam izmantot parādu piedziņas pakalpojumu. Pakalpojums pieejams visiem TIMOCOM klientiem un to īsteno TIMOCOM.

(2) Pieprasījuma veidlapa TIMOCOM sniedz informāciju par kreditoru (uzņēmuma nosaukums, TIMOCOM ID), parādnieku (uzņēmuma nosaukums, TIMOCOM ID, ja pieejams), adresi, tai skaitā valsti (ja nav norādītas ziņas par TIMOCOM ID), rēķina numuru, rēķina datumu, parāda summu, valūtu, kā arī informāciju, ka parāda summa ir nesamaksātā summa (atbilstošā gadījumā) un ir pamats konkrētajai prasībai. Šī informācija tiek nodota, lai parāda piedziņas lietu būtu iespējams apstrādāt. Papildus šai informācijai TIMOCOM pieprasa kredītaģentūrām veikt parādnieka kredītpārbaudi vai noskaidrot adresi, lai spētu ar viņu sazināties un aizsargāt kreditoru no neizpildītām maksājumu saistībām. Šādas rīcības tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b) un f) apakšpunkts (apstrāde līguma izpildei, apstrāde kreditora leģitīmo interešu ievērošanai).

Iepriekš norādītie personas dati tiek glabāti līdz parāda piedziņas lietas slēgšanai, t.i., kamēr parāds nav nomaksāts un attiecībā uz tā lietu tiek nodrošināts parāda piedziņas pakalpojums. Pēc tam datu lietošana tiek ierobežota, un pēc likumos noteiktā glabāšanas perioda beigām tie tiek neatgriezeniski dzēsti. Šādas rīcības tiesiskais pamats ir VDAR 17. panta 3. punkta b) apakšpunkts kopā ar Vācijas federālā likuma par ierēdņu atalgojumu (Bundesbesoldungsgesetz) 35. sadaļas 3. punktu.

(3) Gadījumos, kad mēs saņemam datus no kredītaģentūrām vai parādu piedziņas aģentūrām, varam izmantot arī viņu sniegto kredītreitinga informāciju. Kredītreitings ir aprēķins, kas izsaka iespējamību, ka klients spēs nomaksāt jebkāda veida nesamaksātās līgumpamatotās summas. Reitinga pamatā ir matemātiski un statistiski atzīta un pierādīta formula.

Mēs sadarbojamies ar šādām kredītaģentūrām un parādu piedziņas uzņēmumiem:

Bisnode, Creditreform, companycheck, Confidas; Creditsafe, Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., Fonceta OY, Informa, Innolva, KRD, KSV1870 Holding AG, Proff Aksjeselskap, Proff Aktiebolag, Schufa, Virk, Wáberer Hungária Biztosító Zrt. Iegūtos kredītreitinga rezultātus glabājam vienu gadu. Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b) apakšpunkts.

(4) Līgumattiecību ietvaros mēs personas datus nosūtām arī SCHUFA Holding AG vai Creditreform Düsseldorf darbam, kas saistīts ar pieteikšanos līgumattiecībām, to īstenošanu un anulēšanu, kā arī ar datiem par līguma pārkāpumiem vai krāpniecisku rīcību. Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b) un f) apakšpunkts.

SCHUFA un Creditreform Düsseldorf saņemtos datus apstrādā un izmanto vērtējuma sagatavošanai, lai sniegtu informāciju saviem līgumpartneriem Eiropas Ekonomiskās zonas un Šveices teritorijā, kā arī potenciāli trešajās valstīs (pieņemot, ka Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību šajās valstīs). Sniegtā informācija tiek izmantota arī fizisko personu kredītspējas novērtēšanai. Vēl, neatkarīgi no šī vērtējuma, SCHUFA sniedz atbalstu saviem līgumpartneriem, veidojot profilus, lai pamanītu aizdomīgu rīcību (piem., lai novērstu krāpšanu tirdzniecībā pa pastu). Tas ietver SCHUFA līgumpartneru izveidotu pieprasījumu analizēšanu, lai pārbaudītu, vai nav novērojama jebkāda veida potenciāli aizdomīga rīcība. Šāda analīze, kas tiek veikta katram atsevišķam līgumpartnerim, var ietvert adreses datus, informāciju par to vai un kādā mērā brīvi pieejamos avotos ir veikti ieraksti par amatpersonu, kuras dati sakrīt ar apskatāmo personu, kā arī apkopotu statistisko informāciju no SCHUFA datu bāzes. Tas neietekmē kredītpārbaudi un kredītreitingu. Vairāk informācijas par SCHUFA un Creditreform Düsseldorf darbu varat atrast https://www.schufa.de/schufa-en/ un www.creditreform.de/duesseldorf/datenschutz.

Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts.

 

23. Jūsu tiesības: Informācija, labošana, dzēšana, ierobežošana

(4) Jums jebkurā brīdī ir tiesības bez maksas saņemt informāciju par saviem saglabātajiem personas datiem, kā arī tiesības šos datus labot vai dzēst, ierobežot to apstrādi vai iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības apskatīt savus datus gadījumā, ja tiek ievērotas uz konkrēto datu aizsardzību spēkā esošās prasības. Ja Jums ir jautājumi par savām tiesībām, Jūs jebkurā laikā varat ar mums sazināties vai nosūtīt e-pastu mūsu ārējam datu aizsardzības speciālistam (kontaktinformāciju skatiet iepriekš tekstā).

Tajā pat laikā Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību reglamentējošai iestādei, kas atbild par mūsu uzņēmumu. Tas ir Ziemeļreinas-Vestfālijas Valsts datu aizsardzības un informācijas brīvības speciālists: https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

Ja Jūs sniedzat atļauju konkrētai datu apstrādei, Jūs to jebkurā laikā varat atcelt. Parasti mums ir nepieciešama atļauja tikai konkrētos gadījumos, piem., lai nosūtītu mūsu informatīvo izdevumu.

23.1. Iespēja izteikt iebildumus un atsaukšana

Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret savu datu apstrādi atbilstoši VDAR 21. panta 1. punkta nosacījumiem. Lūdzu, ziņojuma veidā informējiet mūs par iebildumiem attiecībā uz Jūsu datu uzglabāšanu, nosūtot ziņojumu, izmantojot minēto kontaktinformāciju.

Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atcelšanai veiktās apstrādes tiesisko derīgumu.

Vēlamies uzsvērt, ka TIMOCOM diemžēl nevar ietekmēt tīmekļa izsekošanas metodes, ko ārpus mūsu tīmekļa vietnes izmanto sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas. Papildu informāciju skatiet platformas operatoru atrunā par datu aizsardzību. Jūs varat izmantot savas tiesības, lai apturētu šīs tīmekļa izsekošanas metodes, vēršoties tieši pie sociālo plašsaziņas līdzekļu operatoriem. TIMOCOM nodos pieprasījumus tieši platformu operatoriem, ja vēlēsieties šājā sakarā aizstāvēt savas tiesības.

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz mums un Platformām par personas datiem, kas ir saistīti ar Jums:

 • tiesības uz informāciju;

 • tiesības labot vai dzēst;

 • tiesības ierobežot apstrādi;

 • tiesības uz datu pārnesamību;

 • tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādē.

Lai iegūtu papildu informāciju par attiecīgo apstrādi un atteikšanās iespējām, lūdzu, skatiet tālāk esošo informāciju no dažādiem pakalpojumu sniedzējiem.

Tomēr vairumā gadījumu ir lietderīgi tieši sazināties ar Facebook Ireland Ltd. vai citām platformām, jo mums nav piekļuves visiem datiem, kā arī mēs neietekmējam visu datu apstrādi Facebook un citās platformās. Tomēr mēs labprāt palīdzēsim Jums izmantot savas tiesības attiecībā uz Facebook un citām platformām.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija)

Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Īrija)

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ASV)

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Sanfrancisko, CA 94103, ASV)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Īrija)

XING (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburga, Vācija)

Uz sākumu