skip navigation

Priecājamies, ka apmeklējat mūsu tīmekļvietni, un vēlamies pateikties jums par to, ka interesējaties par mūsu uzņēmumu.

Mums datu aizsardzība ir vairāk nekā tikai ar likumu noteikta prasība. Tas ir svarīgs instruments, lai palielinātu pārskatāmību mūsu katru dienu veiktajā jūsu personas datu apstrādē. Jūsu personas datu aizsardzība (turpmāk tekstā — vienkārši “dati”) mums ir ļoti svarīga. Teksta turpinājumā vēlamies jums sniegt izvērstu informāciju par to, kādus datus mēs apkopojam, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļvietni un izmantojat mūsu tajā piedāvātos pakalpojumus, kā mēs apstrādājam vai izmantojam šos datus, kā arī mūsu veiktajiem tehniskajiem un administratīvajiem aizsardzības pasākumiem.

Datu apstrādes pārzinis

Pārzinis saskaņā ar VDAR 4. panta 7. punktu ir “TIMOCOM GmbH”, skat. mūsu juridisko informāciju.

Datu aizsardzības speciālists

Par kontroli un atbilstību attiecībā uz datu aizsardzību izvirzītajām prasībām atbild mūsu nolīgtais datu aizsardzības speciālists. Lai saņemtu papildu informāciju par datu aizsardzību, sazinieties ar viņu, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

 • Niels Kill
 • c/o Althammer & Kill GmbH & Co. KG
 • Mörsenbroicher Weg 200
 • 40470 Düsseldorf
 • E-Mail: datenschutz@timocom.com

Jūsu datu apkopošana un izmantošana

Apkopoto datu apjoms un veids ir atkarīgs no tā, vai meklējat informāciju mūsu interneta vietnē, vai arī izmantojat mūsu pakalpojumus.

Ja mēs dažu mūsu piedāvāto funkciju nodrošināšanai izmantosim trešās personas pakalpojumus vai tad, ja vēlēsimies jūsu datus izmantot reklāmas nolūkiem, mēs jums sniegsim detalizētu informāciju par attiecīgo kārtību. Mēs arī sniegsim informāciju par mūsu kritērijiem, nosakot saglabāto jūsu datu uzglabāšanas ilgumu.

Citos gadījumos jūsu dati citām trešajām personām tiks izpausti tikai tad, ja tas būs nepieciešams saskaņā ar likumu.

Izmantošana saistībā ar informācijas iegūšanu

Ja mūsu tīmekļvietnes tiek izmantotas informācijas iegūšanai, mēs apkopojam tikai personas datus, ko mums automātiski dara zināmus jūsu interneta pārlūkprogramma, piemēram:

 • IP adresi;
 • pieprasījuma datumu un laiku;
 • laika zonu attiecībā pret Griničas laiku (GMT);
 • pieprasīto saturu (konkrētu lapu);
 • pārsūtīto datu daudzumu un piekļuves statusu katrā gadījumā (fails nosūtīts, fails nav atrasts u.tml.);
 • tīmekļvietni, no kuras pieprasījums veikts;
 • pārlūkprogrammas tipu / versiju / valodu;
 • Operētājsistēma un tās saskarne

Augšminētie dati ir nepieciešami tehnisku iemeslu dēļ, lai mēs varētu parādīt jums savu tīmekļvietni un garantēt stabilitāti un drošību.

Saziņas veidlapa

Dažādās apakšlapās jūs varat sazināties ar mums izmantojot mūsu saziņas veidlapu. Informācija, kas tiks apkopota, izmantojot saziņas veidlapu (uzvārds, vārds, uzņēmums, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese, ja nepieciešams, pasta indekss, atrašanās vieta, ja nepieciešams), un jūsu ziņa tiks izmantota tikai un vienīgi tam, lai atbildētu uz jūsu jautājumu. Tiklīdz jūsu pieprasījuma apstrāde būs pabeigta, informācija tiks izdzēsta. Dati tiks saglabāti arī nolūkā izpildīt tiesību aktos izvirzīto prasību pa e-pastu notiekošo saziņu (e-pasta vēstules ir lietišķās un komercijas vēstules) uzglabāt arhīvā vismaz 10 gadus pēc nosūtīšanas.

Tomēr mēs saglabāsim jūsu informāciju gadījumā, ja jūs pēc sazināšanās parakstīsiet līgumu ar mums. Tādā gadījumā datu apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu līguma izpildi vai īstenotu pasākumus, kas nepieciešami pirms līgumisko saistību izpildes. Jūsu dati tiks izdzēsti, kad jūsu saglabātie dati vairs nebūs nepieciešami līguma izpildei, ja tiesību aktos nebūs noteikts pienākums tos uzglabāt ilgāk.

Jūsu dati citām trešajām personām tiks izpausti tikai tad, ja tas būs nepieciešams saskaņā ar likumu.

Reģistrācija

Lai izmantotu mūsu pakalpojumus (lietotu TIMOCOM sistēmu), reģistrēšanās ir nepieciešama dažādās apakšlapās. Informācija, kas tiks apkopota, izmantojot reģistrācijas veidlapu (uzrunas forma, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, uzņēmums, saimnieciskās darbības veicēja tips, pasta adrese, ja nepieciešams, pasta indekss, atrašanās vieta, valsts), tiks saglabāta tik ilgi, kamēr turpināsiet izmantot mūsu pakalpojumus..

Tāpēc mēs saglabāsim jūsu informāciju gadījumā, ja jūs pēc reģistrēšanās parakstīsiet līgumu ar mums. Tādā gadījumā datu apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu līguma izpildi vai īstenotu pasākumus, kas nepieciešami pirms līgumisko saistību izpildes. Jūsu dati tiks izdzēsti, kad jūsu saglabātie dati vairs nebūs nepieciešami līguma izpildei, ja tiesību aktos nebūs noteikts pienākums tos uzglabāt ilgāk.

Jūsu dati citām trešajām personām tiks izpausti tikai tad, ja tas būs nepieciešams saskaņā ar likumu.

Sazināšanās ar mūsu darbiniekiem pa e-pastu

Jūs varat sazināties ar mums, nosūtot e-pasta vēstuli. Jūs minēto e-pastu varat nosūtīt, piemēram, uz href="mailto:info.co.uk@timocom.com" btattached="true">info.de@timocom.com, inkasso@timocom.com, jobs@timocom.com vai uz mūsu darbinieka personīgajām e-pasta adresēm. Dati, ko mēs saņemam, kad jūs nosūtāt mums e-pasta vēstuli (piemēram, jūsu vārds, jūsu e-pasta adrese un pati jūsu vēstule), tiek izmantoti tikai un vienīgi jūsu pieprasījuma apstrādei. Tiklīdz jūsu pieprasījuma apstrāde būs pabeigta, informācija tiks izdzēsta. Dati tiks saglabāti arī nolūkā izpildīt tiesību aktos izvirzīto prasību pa e-pastu notiekošo saziņu (e-pasta vēstules ir lietišķās un komercijas vēstules) uzglabāt arhīvā vismaz 10 gadus pēc nosūtīšanas.

Jūsu dati citām trešajām personām tiks izpausti tikai tad, ja tas būs nepieciešams saskaņā ar likumu.

Sazinoties pa e-pastu, mēs nevaram garantēt pilnīgu datu drošību. Šī iemesla dēļ informāciju, kuru vēlaties turēt slepenībā, iesakām sūtīt pa pastu.

Informatīvais biļetens

Lai reģistrētos mūsu informatīvā izdevuma saņemšanai pa e-pastu, mums papildus jūsu piekrišanai savu datu izmantošanai nepieciešams jūsu vārds un uzvārds, kā arī e-pasta adrese, uz kuru informatīvais izdevums nosūtāms. Visa papildu informācija (piemēram, jūsu uzrunas forma) tiek lietota, lai uzrunātu jūs personīgi un pielāgotu informatīvā izdevuma saturu, kā arī lai noskaidrotu jautājumus, kas mums ir attiecībā uz jūsu e-pasta adresi.

Mēs attiecībā uz informatīvo izdevumu parasti lietojam divkāršās piekrišanas procesu. Tas nozīmē, ka mēs informatīvo izdevumu jums nesūtīsim līdz brīdim, kad būsiet apstiprinājis(-usi) savu reģistrāciju, izmantojot saiti, kas apstiprinājuma vēstulē nosūtīta uz jūsu šim nolūkam norādīto e-pasta adresi. Tas darīts, lai nodrošinātos, ka tikai jūs kā e-pasta adreses īpašnieks(-ce) varat pieteikties informatīvā izdevuma saņemšanai. Jums apstiprinājums jāiesniedz īsā laikā pēc e-pasta saņemšanas. Ja tas netiks saņemts, jūsu reģistrācija informatīvā izdevuma saņemšanai automātiski tiks izdzēsta no mūsu datubāzes.

Jūs savu reģistrāciju informatīvā izdevuma saņemšanai varat atcelt jebkurā brīdī, noklikšķinot uz attiecīgās saites informatīvā izdevuma beigās.

Lai veicinātu informatīvā izdevuma izplatīšanu, jūsu dati tiks nosūtīti mūsu pakalpojumu sniedzējam “SC-Networks GmbH”, Enzianstraße 2, 82319 Starnberg.

Sīkfailu lietošana

Mēs savās tīmekļvietnēs izmantojam sīkfailus. Sīkfaili ir nelieli teksta faili, ko mūsu tīmekļa serveris nosūta uz jūsu pārlūkprogrammu, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļvietni, un kas tiek saglabāti jūsu datorā līdz nākamajai reizei, kad atverat mūsu tīmekļvietni.

Šajā tīmekļvietnē sīkfaili tiek izmantoti šādi:

 • pagaidu sīkfaili (tiek izmantoti īslaicīgi);
 • ilglaicīgie sīkfaili (sīkfaili ar laika limitu);
 • trešo personu sīkfaili (no trešajām personām);
 • “flash” sīkfaili (tiek izmantoti pastāvīgi).

Pagaidu sīkfaili automātiski tiek izdzēsti, kad aizverat savu pārlūkprogrammu. Starp tiem it īpaši ir seansu sīkfaili. Šie sīkfaili saglabā seansa ID, kas dažādus pārlūkprogrammas pieprasījumus piesaista vienotam seansam. Tas ļauj vietnei atpazīt jūsu datoru, kad jūs atgriežaties pie tiem. Seansu sīkfaili automātiski tiek izdzēsti, kad jūs pārtraucat seansu vai aizverat savu pārlūkprogrammu.

Ilglaicīgie sīkfaili tiek automātiski izdzēsti pēc iepriekš noteikta laika, kas ir atšķirīgs atkarībā no sīkfaila. Jūs šos sīkfailus varat izdzēst jebkurā brīdī savas pārlūkprogrammas drošības iestatījumos.

Tomēr jūs savu pārlūkprogrammu varat konfigurēt, kā vien vēlaties, un, piemēram, aizliegt akceptēt trešo personu vai pat visus sīkfailus. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, to darot, jums var tikt liegta iespēja izmantot visas tīmekļvietnē esošās funkcijas.

“Flash” sīkfailus neapkopo jūsu pārlūkprogramma, bet gan jūsu “flash” spraudnis. Šie sīkfaili saglabā nepieciešamos datus neatkarīgi no jūsu lietotās pārlūkprogrammas, un tiem nav automātiska beigu datuma. Ja jūs nevēlaties lietot “flash” sīkfailus, jums ir jāinstalē papildprogramma (piemēram, ‘Better Privacy’ priekš Mozilla Firefox vai Adobe-Flash-Killer-Cookie priekš Google Chrome).

Mēs neapkopojam un nesaglabājam personas datus, izmantojot sīkfailus šādā veidā. Mēs arī neizmantojam nekādas tehnoloģijas, kas savieno sīkfailus ar lietotāja datiem.

Vairāk informācijas par sīkfailiem varat atrast Berlīnes Tehniskās universitātes portālā (vāciski): https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.

Tīmekļa analīze

Mēs esam apņēmušies nodrošināt optimālu savas tīmekļvietnes dizainu, lai tas būtu pievilcīgs mūsu apmeklētājiem. Lai to veiktu, mums ir svarīgi zināt, kā apmeklētāji uztver dažādos tīmekļvietnes apgabalus. Lai to veiktu, mēs lietojam šādus labi zināmus instrumentus.

Google AdWords pāreju izsekošana

Mēs kā a Google AdWords klients lietojam arī Google Conversion Tracking (pāreju izsekošana) — papildu analīzes pakalpojumu, ko piedāvā Google Inc. Gadījumā, ja mūsu internetveikalu atrodat, izlasot Google reklāmu (AdWords - reklāma, izmantojot Google meklēšanas rezultātus, vai blakus Google meklēšanas rezultātiem), Google jūsu datorā ievieto papildu sīkfailu, kas pazīstams kā pārejas sīkfails. Šis sīkfails jūs neidentificē personīgi, bet gan ļauj mūs salīdzināt klikšķus mūsu tīmekļvietnē no Google reklāmām un rezultātā pieņemtos lēmumus par mūsu piedāvāto produktu iegādi.

Google pašlaik attiecībā uz šo sīkfailu nepiedāvā nepiekrišanas sīkfailu. Jūs varat neļaut saglabāt pārejas sīkfailu, izmantojot attiecīgās pārlūkprogrammas programmatūras iestatījumus vai pārlūkprogrammas papildu spraudņus.

Vairāk informācijas par Google AdWords pāreju izsekošanu varat izlasīt: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=de

Nodrošinātājs ir “Google Ireland Limited”, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Īrija.

Vairāk informācijas par datu aizsardzību uzņēmumā Google Inc. varat izlasīt: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Google Tag Manger

Google Tag Manager ir tagu iegulšanas rīks. Tas arī aktivizē šos tagus, kuri var saturēt datus. Google Tag Manager šiem datiem nepiekļūst. Ja esat deaktivizējis tagus domēna vai sīkfailu līmenī, tas neietekmē nevienu Google Tag Manager rīka ieviesto izsekošanas tagu.

Google Analytics

Mēs savā tīmekļvietnē lietojam Google Analytics — tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google. Google Analytics izmanto sīkfailus, kas tiek saglabāti jūsu datorā un ļauj mums analizēt, kā jūs lietojat tīmekļvietni. Sīkfaila ģenerētā informācija par to, kā Jūs lietojat tīmekļvietni, parasti tiek pārsūtīta uzņēmumam Google, kas to uzglabā serveros ASV. Mēs savās tīmekļvietnēs esam aktivizējuši IP anonimizāciju. Tas nozīmē, ka Google jūsu IP adresi pirms pārsūtīšanas saīsina līdz ES dalībvalstu vai citu EEZ līguma valstu līmenim. Google šo informāciju izmantos, lai novērtētu, kā Jūs lietojat tīmekļvietni, sagatavotu pārskatus par aktivitāti tīmekļvietnē un sniegtu mums citus pakalpojumus saistībā ar aktivitāti tīmekļvietnē un interneta lietošanu. IP adrese, kas no jums tiks pārsūtīta kā Google Analytics daļa, netiks sasaistīta ar citiem datiem no Google. Jūs varat neļaut saglabāt sīkfailus, izmantojot attiecīgās pārlūkprogrammas programmatūras iestatījumus. Papildus jūs varat aizliegt apkopot sīkfailu izveidoto informāciju (tostarp jūsu IP adresi), kā arī apstrādāt šos datus ar Google Analytics palīdzību, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams, noklikšķinot uz šīs saites: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternatīvu spraudņu lietošana vai visu sīkfailu deaktivizācija jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos neļaus arī analizēt jūsu lietotāja rīcību.

Jūs varat arī nepiekrist savu datu izmantošanai, noklikšķinot uz šeit norādītās saites. Tādā veidā tiks iestatīts nepiekrišanas sīkfails, kas nākotnē neļaus apkopot jūsu datus, kad apmeklēsiet mūsu tīmekļvietni: Google Analytics deaktivieren.

Brīdinājums: Brīdinājums: ja jūs izdzēsīsiet savus sīkfailus, tiks izdzēsts arī atteikšanās sīkfails, ko pēc tam var būt jāaktivizē no jauna.

Nodrošinātājs ir “Google Ireland Limited”, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Īrija.

Vairāk informācijas par datu aizsardzību uzņēmumā Google Inc. varat izlasīt: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Sistrix

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots SISTRIX GmbH tīmekļa analīzes rīks (Sistrix). Analīzes rīks palīdz meklētājprogrammām vieglāk atrast mūsu vietni. Šajā kontekstā tiek apkopoti vienīgi atslēgvārdu, domēnu un meklēšanas vienumu dati. Personas dati netiek apkopoti, saglabāti vai apstrādāti. Sīkāku informāciju par datu apkopošanu un izmantošanu varat atrast vietnē http://sistrix.de/sistrix/datenschutz.

Mouseflow

Šī tīmekļa vietne izmanto Mouseflow, tīmekļa analīzes rīku, ko izveidojis Mouseflow ApS (Flaesketorvet 68, 1711, Kopenhāgena, Dānija), lai reģistrētu nejauši izvēlētus atsevišķus tīmekļa vietņu apmeklējumus (izmantojot tikai anonimizētas IP adreses). Šādi rīkojoties, tiek izveidots peles kustību, klikšķu un galveno mijiedarbību žurnāls. Tā mērķis ir atveidot nejauši atlasītus atsevišķus šīs vietnes apmeklējumus kā atkārtotas sesijas un novērtēt izveidotās digitālās “karsto punktu” kartes, lai noteiktu vietnes uzlabošanas veidus. Mouseflow neapkopo nekādus personas datus, un nekādi dati netiek nodoti trešajām pusēm. Dati tiek saglabāti un apstrādāti Eiropas Savienībā.

Ja nevēlaties, lai Mouseflow apkopotu šos datus, varat atteikties no datu apkopošanas visās vietnēs, kurās tiek izmantots Mouseflow rīks, noklikšķinot uz šīs saites: https://mouseflow.com/opt-out/.

Integrētie pakalpojumi

Mēs piedāvājam šādus ārējos pakalpojumus mūsu tīmekļvietnes dizainam un papildu funkciju nodrošināšanai.

Visi tālāk tekstā izklāstītie pakalpojumi var tikt deaktivizēti, izmantojot īpašus pārlūka spraudņus, kas, konkrētāk runājot, aptur nepieciešamo savienojumu ar attiecīgo serveri. Lūdzam ņemt vērā, ka šādu spraudņu lietošana var radīt neērtības pakalpojuma lietošanā, jo daudzi elementi vairs nestrādās, kā gaidīts.

YouTube

Daži mūsu tīmekļvietnē esošie ieraksti satur arī YouTube videomateriālus no mūsu YouTube kanāla. Vispārīgais likums ir, ka YouTube videomateriāli mūsu tīmekļvietnē ir iegulti pastiprinātās datu aizsardzības režīmā (YouTube iekšējā funkcija), lai sākotnēji no YouTube uz jūsu pārlūkprogrammu netiktu nosūtīti nekādi sīkfaili un tādējādi YouTube nesaglabātu nekādu jūsu informāciju. Šis tomēr ir spēkā tikai tad, ja neskatāties videomateriālus. Neatkarīgi no tā, vai jūs skatāties vai neskatāties videomateriālu, jūsu IP adrese tiks nosūtīta YouTube un Google reklamēšanas tīklam Doubleclick. Ja gadījumā, apmeklējot mūsu tīmekļvietni, esat pieteicies/pieteikusies ar esošu YouTube lietotāja kontu, YouTube var mūsu vietnes apmeklējumu sasaistīt ar jūsu lietotāja rīcību. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs kā tīmekļvietnes nodrošinātājs neesam saņēmuši nekādu informāciju par pārsūtīto datu saturu vai to, kā YouTube izmanto minētos datus, un mums nav papildu iespēju tālāk ierobežot datu nosūtīšanu YouTube un tā partneriem.

Pakalpojuma nodrošinātājs ir YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ASV.

Vairāk informācijas par datu aizsardzību uzņēmumā YouTube Inc. varat izlasīt: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Sociālo plašsaziņas līdzekļu saites

Mūsu tīmekļvietnē ir saites uz dažādām sociālo plašsaziņas līdzekļu platformām ar to attiecīgajiem logotipiem. Šie nav sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņi, bet gan vienkārši saite uz mūsu resursiem šajās platformās. Ja uzklikšķināsiet uz vienas no šīm saitēm, tad parasti jūsu IP adrese tiks nosūtīta dažādo platformu operatoriem. Ja jūs lietosiet vienu no šiem pakalpojumiem un būsiet pieteicies/pieteikusies ar savu konkrēto kontu, ir iespējams, ka sociālā plašsaziņas līdzekļa platformas operators reģistrēs informāciju par jūsu rīcību, pārlūkojot tīmekli. Jūsu IP adreses nosūtīšana attiecīgo tīmekļvietņu pārvaldniekam ir nepieciešama tehnisku iemeslu dēļ un attiecas uz visām tīmekļvietnēm.

Mūsu tīmekļvietne pašlaik ir saistīta ar mūsu Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn un Instagram kontiem.

Sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņi

Mēs pašlaik lietojam šādus sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņus:

Facebook spraudņi

Mūsu tīmekļvietnē ir integrēti Facebook spraudņi. Facebook spraudņus var atpazīt pēc Facebook logotipa vai “Like button” (poga “Patīk”) mūsu lapā. Kopsavilkumu par Facebook spraudņiem varat izlasīt šeit: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kad apmeklējat mūsu tīmekļvietni, spraudnis izveido tiešu savienojumu starp jūsu pārlūkprogrammu un Facebook serveri. Facebook tad saņem informāciju, ka jūsu IP adrese ir apmeklējusi mūsu tīmekļvietni. Ja jūs noklikšķināt uz Facebook pogas “Like this page” (“Patīk šī lapa”), vai “Share button” (“Dalīties”), esot pieteicies/pieteikusies savā Facebook kontā, jūs varat sasaistīt mūsu (Facebook) lapas saturu ar savu Facebook profilu un/vai dalīties ar to ar citiem Facebook lietotājiem. Tas ļauj Facebook sasaistīt mūsu tīmekļvietnes apmeklējumu ar jūsu Facebook kontu. Papildus Facebook var nosūtīt uz jūsu pārlūkprogrammu papildu sīkfailus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs kā tīmekļvietnes nodrošinātājs neesam saņēmuši nekādu informāciju par pārsūtīto datu saturu vai to, kā Facebook izmanto minētos datus. Ja nevēlaties, lai Facebook sasaista mūsu tīmekļvietnes apmeklējumu ar jūsu Facebook kontu, pirms mūsu tīmekļvietnes apmeklējuma izejiet no Facebook.

Pakalpojuma nodrošinātājs ir Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, ASV.

Vairāk informācijas par datu aizsardzību uzņēmumā Facebook Inc. varat izlasīt: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram

Mūsu tīmekļvietnē ir integrēti Instagram spraudņi. Šie spraudņi ir marķēti ar Instagram logotipu (piemēram Instagram kameras veidā). Šo funkciju piedāvā Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ASV. Apmeklējot vienu no mūsu tīmekļvietnēm, kurā ir šāds spraudnis, jūsu pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar Instagram serveriem. Pēc tam Instagram saņem informāciju, ka jūsu pārlūkprogramma ir atvērusi attiecīgu mūsu tīmekļvietnes lapu — pat tad, ja jums nav Instagram profila vai pašlaik neesat pieslēdzies/pieslēgusies Instagram. Jūsu pārlūkprogramma šo informāciju (ieskaitot jūsu IP adresi) nosūta tieši Instagram serverim ASV un saglabā tur. Ja esat pieslēdzies Instagram, Instagram var sasaistīt mūsu tīmekļvietnes apmeklējumu ar jūsu Instagram kontu. Ja jūs izmantojat šos spraudņus, piemēram, nospiežot “Instagram pogu”, šī informācija tiek nosūtīta tieši Instagram serverim un tur saglabāta. Informācija tiks publicēta arī jūsu Instagram kontā un parādīta tajā esošajiem jūsu kontaktiem. Vairāk informācijas par datu apkopošanas nolūku un apjomiem, veidiem, kā Instagram papildus apstrādā un izmanto datus, kā arī jūsu saistītajām tiesībām un iespējām attiecībā uz savu datu konfidencialitātes un privātās dzīves neaizskaramības nodrošināšanu, lūdzu, lasiet Instagram informācijā par konfidencialitāti: https://help.instagram.com/155833707900388/

Ja nevēlaties, lai Instagram datus, kas apkopoti ar mūsu tīmekļvietnes starpniecību, saista ar jūsu Instagram kontu, jums pirms mūsu tīmekļvietnes apmeklēšanas ir jāiziet no Instagram. Jūs varat arī neļaut Instagram spraudņu ielādi, izmantojot pārlūkprogrammas paplašinājumus (piemēram, skriptu bloķētājus).

Twitter

Mūsu tīmekļvietnē ir integrēti Twitter pakalpojumi. Lietojot Twitter un “re-tweet” (retvīta) funkciju, jūsu apmeklētās tīmekļvietnes tiek savienotas ar jūsu Twitter kontu un publiskotas citiem lietotājiem. Notiek arī datu sūtīšana Twitter. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs kā tīmekļvietnes nodrošinātājs neesam saņēmuši nekādu informāciju par pārsūtīto datu saturu vai to, kā Twitter izmanto minētos datus. Jūs varat mainīt savus Twitter privātuma iestatījumus savos konta iestatījumos http://twitter.com/account/settings.

Šo funkciju piedāvā Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ASV.

Vairāk informācijas varat izlasīt Twitter informācijā par konfidencialitāti http://twitter.com/privacy.

XING (dalīšanās poga)

Mūsu tīmekļvietnē ir integrēti XING pakalpojumi. Katru reizi, kad jūs atverat vienu no mūsu tīmekļa lapām, kurās ir funkcijas no XING, tiek izveidots savienojums ar XING serveri. Cik mums zināms, nekādi personas dati netiek saglabāti. Netiek saglabāta jūsu IP adrese un netiek analizēta jūsu kā lietotāja rīcība.

Pakalpojuma sniedzējs ir XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Vācija.

Vairāk informācijas par datu aizsardzību un Xing dalīšanās pogu varat izlasīt Xing informācijā par konfidencialitāti: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

Mūsu tīmekļvietnē ir integrēti LinkedIn pakalpojumi. Katru reizi, kad jūs atverat vienu no mūsu tīmekļa lapām, kurās ir funkcijas no LinkedIn, tiek izveidots savienojums ar LinkedIn serveri. LinkedIn tad saņem informāciju, ka jūsu IP adrese ir apmeklējusi mūsu tīmekļvietni. Ja noklikšķināt uz “dalīšanās pogas” no LinkedIn, kamēr esat pieslēdzies/pieslēgusies savam LinkedIn kontam, LinkedIn var sasaistīt mūsu tīmekļvietnes apmeklējumu ar jūsu kontu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs kā tīmekļvietnes nodrošinātājs neesam saņēmuši nekādu informāciju par pārsūtīto datu saturu vai to, kā LinkedIn izmanto minētos datus.

Pakalpojuma nodrošinātājs ir LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ASV.

Vairāk informācijas varat izlasīt LinkedIn informācijā par konfidencialitāti: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

Mūsu tīmekļvietnes izmanto spraudņus vai citas iespējas sasaistei ar YouTube video platformu. Ja jūs apmeklējat vienu no mūsu tīmekļvietnēm, kurā ir YouTube spraudnis vai YouTube saite, tiek izveidots savienojums ar YouTube serveriem. YouTube pārvaldnieks tad tiek informēts, kuru tīmekļvietni jūs apmeklējāt.

Ja vienlaicīgi esat pieslēdzies/pieslēgusies YouTube, YouTube pārvaldnieks iegūs vairāk informācijas par jūsu pārlūkošanas darbībām. Ja nevēlaties, lai tas notiek, pirms tīmekļvietnes apmeklēšanas atslēdzieties no YouTube. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs kā tīmekļvietnes nodrošinātājs neesam saņēmuši nekādu informāciju par pārsūtīto datu saturu vai to, kā YouTube izmanto minētos datus.

Pakalpojuma nodrošinātājs ir YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ASV.

Vairāk informācijas par datu aizsardzību uzņēmumā YouTube Inc. varat izlasīt: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Interneta resursi sociālajos plašsaziņas tīklos

Mums ir interneta resursi sociālajos tīklos un platformās (piem., Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Xing). Facebook un, visticamāk, visu pārējo sociālo tīklu un platformu gadījumā par datu apstrādi kopīgi atbild TIMOCOM un attiecīgo tīklu vai platformu pārvaldnieki.

Mēs piedāvājam iespēju komentēt mūsu publiskoto informāciju, rakstīt pārskatus vai sazinoties ar mums sociālajos plašsaziņas līdzekļos.

Principā jūsu rakstītajai informācijai nav noteikta uzglabāšanas laika. Jūs šo savu informāciju jebkurā brīdī varat izdzēst no mūsu Facebook līdzjutēju lapas un citām platformām.

Mēs savu Facebook līdzjutēju lapu un visus pārējos sociālos tīklus un platformas mūsu pašu interesēs un visu to lietotāju interesēs, kas vēlas lietot mūsu platformu, uzturam saskaņā ar VDAR 6. panta 1(f). punktu. Gadījumā, ja attiecīgais pakalpojuma nodrošinātājs lietotājam lūdz atļauju apstrādāt datus, minētās apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1(a). punkts.

Lūdzam ņemt vērā iespējamību, ka lietotāja dati tiek apstrādāti ārpus Eiropas Savienības. Tas var radīt risku lietotājam, jo, piemēram, var būt grūtāk izmantot lietotāja tiesības.

Facebook un citas platformas saglabā jūsu datus kā lietotāja profilu un izmanto tos reklāmas, tirgus izpētes nolūkiem un/vai uz vajadzībām balstītai tīmekļvietņu veidošanai. Šāda veida analīze tiek veikta it īpaši tāpēc (pat lietotājiem kas nav pieslēgušies), lai nodrošinātu uz vajadzībām balstītas reklāmas un informētu citus sociālo tīklu lietotājus par aktivitātēm mūsu tīmekļvietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šāda lietotāja profila izveidi, taču ar iebildumiem ir jāvēršas tieši pie Facebook (lūdzu, izlasiet Facebook noteikumus par datiem).

Ubermetrics

Ubermetrics ir satura informācijas risinājums, kā pamatā ir mākslīgais intelekts, kas automātiski analizē un filtrē lielu tekstu daudzumu no visiem atbilstošajiem pasaules mēroga plašsaziņas līdzekļu kanāliem. Diskusijas par produktiem, zīmoliem, kampaņām un ziņu tematiem, preses izdevumiem, sociālajiem tīkliem, blogiem, forumiem utt. tiek apstrādātas reāllaikā, nodrošinot vērtīgu ieskatu PR, mārketinga un tirgus izpētei. Visbeidzot, Ubermetrics analizē komunikāciju no miljoniem tiešsaistes un sociālo plašsaziņas līdzekļu avotiem, izmantojot jaunākās metodes, kas ietver teksta meklēšanu un dabīgu valodas apstrādi.

Ubermetrics Delta apstrādā tikai publiski pieejamu informāciju. Ubermetrics tīmekļa vietnes interfeisa jaunumu plūsma tiek izmantota, lai rādītu publikācijas, kas attiecas uz TIMOCOM atbilstoši saglabātajiem atslēgvārdiem. Personu vārdi vai pseidonīmi, kuri ir publicējuši tekstu, neizbēgami tiek apstrādāti.

TIMOCOM ir ieviesti atbilstoši tehniski un organizatoriski pasākumi tieši šīs programmas izmantošanai. Mērķtiecīga meklēšana neattiecās uz personām ārpus TIMOCOM.

Arī datu apstrāde tiek veikta tikai nepieciešamo laika periodu racionālai izmantošanai un izvērtēšanai, līdz ar to dati tiek dzēsti ne vēlāk kā nākamā gada pirmā ceturkšņa beigās.

Tiesiskais pamats attiecībā uz datu apstrādi

Tā tiesiskais pamats attiecībā uz datu apsrādi ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu likumīgo interešu pamatā ir agrīna plašsaziņas līdzekļu panākumu atzīšana, preses darbības un tiešsaistes klātbūtnes optimizācija. . Turklāt mēs esam ieinteresēti savlaicīgi identificēt tematiskās tendences, lai varētu attiecīgi uz tām reaģēt.

Tāpēc mums ir arī būtiskas likumīgas ekonomiskās intereses datu apstrādē, lai saglabātu konkurētspēju.

Datu pārraide trešajām pusēm

Ubermetrics Technologies GmbH ir tiešsaistes plašsaziņas līdzekļu uzraudzīšanas nodrošinātājs. Tā mītnes vieta ir Vācija; sistēma darbojas uzņēmuma serveros, kas atrodas Vācijas datu centra operatora datu centros Saksijā un Bavārijā, līdz ar to uz to attiecas Vācijas un Eiropas datu aizsardzības likums (VDAR, BDSG [Vācijas datu aizsardzības likums] un LDSG [Vācijas federālās zemes datu aizsardzības likums]).

Programmatūra ir "Programmatūra kā pakalpojums" (SaaS). Dati netiek pārraidīti trešajām valstīm, kā arī tie netiek uzglabāti trešajās valstīs, kurām nav pietiekami augsts datu aizsardzības līmenis atbilstoši ES prasībām.

Iespēja izteikt iebildumus un atsaukšana

Jūs jebkurā laikā varat izteikt iebildumus par savu datu apstrādi atbilstoši VDAR 21. panta 1. punkta nosacījumiem, ņemot vērā iemeslus, kas radušies attiecīgo apstākļu dēļ. Lūdzu, ziņojuma veidā informējiet mūs par iebildumiem attiecībā uz jūsu datu uzglabāšanu, nosūtot ziņojumu, izmantojot minēto kontaktinformāciju.

Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atcelšanai veiktās apstrādes tiesisko derīgumu.

Vēlamies uzsvērt, ka TIMOCOM diemžēl nevar ietekmēt tīmekļa izsekošanas metodes, ko izmanto sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas. Papildu informāciju skatiet platformas operatoru atrunā par datu aizsardzību. Jūs varat izmantot savas tiesības, lai apturētu šīs tīmekļa izsekošanas metodes, vēršoties tieši pie sociālo plašsaziņas līdzekļu operatoriem. TIMOCOM nodos pieprasījumus tieši platformu operatoriem, ja vēlēsieties šājā sakarā aizstāvēt savas tiesības.

Saistībā ar mūsu platformu, kā arī Facebook Ireland Ltd. (Facebook) un visām ārējām platformām jums attiecībā uz saviem personas datiem ir šāda tiesības:

 • tiesības saņemt informāciju;
 • tiesības pieprasīt labot un dzēst;
 • tiesības ierobežot apstrādi;
 • tiesības uz datu pārnešanu;
 • tiesības iesniegt sūdzības datu aizsardzības pārraudzības iestādē.

Lai saņemtu detalizētu informāciju par attiecīgo apstrādi un atteikšanās iespējām, lūdzu, izlasiet sekojošo saistīto informāciju no dažādiem pakalpojumu nodrošinātājiem.

Vairumā gadījumu tomēr labāk būtu sazināties tieši ar Facebook Ireland Ltd. vai citām platformām, jo mums nav pieejami visi dati un mēs nevaram ietekmēt visu Facebook un citās platformās notiekošo datu apstrādi. Tomēr mēs ar prieku atbalstīsim jūs jūsu centienos izmantot savas tiesības attiecībā uz Facebook un citām platformām.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija)

Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Īrija)

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ASV)

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ASV)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Īrija)

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Vācija)

Pārlūkprogrammas tips / versija / valoda

Operētājsistēma un tās saskarne

Pārlūkprogrammas valoda un versija

Uz lietošanu balstīta reklāma internetā

Facebook remārketings / retargetings

Turklāt šajā tīmekļvietnē tiek lietots Facebook Custom Audiences no Facebook sociālā tīkla, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ASV. Šis Facebook pikselis anonimizētā veidā apzīmē jūs kā mūsu tīmekļvietnes apmeklētāju. Ja jūs tad piesakāties Facebook, mēs varat izmantot šo informāciju, lai Facebook piedāvātu reklāmas mērķa grupām. Mēs, šīs tīmekļvietnes operatori, nesaņemam nekādus personiskus datus par jums kā lietotāju vai saistībā ar jūsu datiem vietnē Facebook. Vairāk informācijas varat atrast Facebook informācijā par konfidencialitāti https://www.facebook.com/about/privacy/. Jūs kā mūsu tīmekļvietnes apmeklētājs varat deaktivizēt Facebook Custom Audiences šeit.

LinkedIn

Mēs savā tīmekļvietnē lietojam analīzes un pāreju izsekošanas tehnoloģiju, ko nodrošina LinkedIn. Lietojot šo LinkedIn tehnoloģiju, mēs varam jums rādīt jūs vairāk interesējošu un jūsu interesēm atbilstošāku reklāmu. Papildus mēs saņemam apkopotus un anonīmus pārskatus no LinkedIn par reklāmas aktivitātēm un informāciju par jūsu mijiedarbību ar mūsu tīmekļvietni. Vairāk informācijas par datu aizsardzību uzņēmumā LinkedIn varat izlasīt: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Jūs varat liegt analizēt jūsu kā lietotāja rīcību LinkedIn, kā arī rādīt uz interesēm balstītas rekomendācijas. Lai to veiktu, noklikšķiniet uz “Opt Out on LinkedIn” (“Atteikties no LinkedIn) (LinkedIn biedriem) vai “Opt Out” (“Nepiekrist”) (pārējiem lietotājiem) šajā vietnē: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Jūsu personas datu apstrāde valstīs ārpus ES un EEZ

Jūsu personas dati netiks apstrādāti valstīs ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas, izņemot sociālo plašsaziņas līdzekļu lietojumprogrammas: Facebook, Twitter, LinkedIn un Instagram.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Šeit jūs varat atrast apkopojumu par datu aizsardzību reglamentējošajiem likumiem, pamatojoties uz kuriem tiek veikta jūsu datu apstrāde.

Izmantošana saistībā ar informācijas iegūšanu

Datu apstrāde, kuru automātiski nodrošina mums jūsu pārlūkprogramm ir mūsu leģitīmā interese, lai jūs vispār varētu redzēt tīmekļvietni.

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1.(f) punkts

Saziņas veidlapa un reģistrācija

Apstrāde ir nepieciešama līguma, kurā attiecīgā persona ir viens no līdzējiem, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc attiecīgās personas pieprasījuma pirms līguma slēgšanas.

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1.(b) punkts

Informatīvais biļetens

Mēs savu informatīvo izdevumu sūtām tikai pēc tam, kad ir saņemta jūsu piekrišana.

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1.(a) punkts

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā un atcelt savu informatīvā izdevuma saņemšanas abonementu.

Tīmekļa analīze, uz lietošanu balstīta reklāma internetā un ārējo pakalpojumu iedarināšana

Reklāmas, tirgus izpētes vai atbilstīga tīmekļvietnes dizaina nodrošināšanas nolūkos mēs savās leģitīmajās interesēs analizējam savu lietotāju rīcību.

 • VDAR 6. panta 1.(f) punkts

Šis leģitīmais pamats ir spēkā attiecībā uz Google Analytics, eTracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook Remarketing / Retargeting, LinkedIn Analysis (uz lietošanu balstītu reklāmu internetā).

Interneta resursi sociālajos plašsaziņas tīklos

Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm efektīvi nodrošināt lietotājam informāciju un komunicēt ar lietotāju saskaņā ar VDAR 6. panta 1.(f) punktu. Gadījumā, ja attiecīgais pakalpojuma nodrošinātājs lietotājam lūdz atļauju apstrādāt datus (t.i., dod savu piekrišanu, piemēram, ievelkot ķeksīti tam paredzētajā rāmītī vai nospiežot pogu), minētās apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1(a). punkts, 7. pants.

Jūsu tiesības: Informācija, labošana, dzēšana, ierobežošana

Jums ir tiesības jebkurā brīdī bez maksas saņemt informāciju par saglabātajiem jūsu personas datiem, kā arī tiesības labot vai izdzēst datus, ierobežot minēto datu apstrādi vai iebilst pret minēto datu apstrādi, kā arī tiesības apskatīt savus datus gadījumā, ja tiek ievērotas attiecībā uz aizsardzību spēkā esošās prasības. Ja Jums ir jautājumi par savām tiesībām, jūs varat jebkurā brīdī sazināties ar mums vai nosūtīt e-pasta vēstuli mūsu ārējam datu aizsardzības speciālistam (kontaktinformāciju skatīt iepriekš tekstā).

Tajā pašā laikā jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību par mūsu uzņēmumu atbildīgajai reglamentējošajai iestādei. Tā ir Ziemeļreinas-Vestfālijas Valsts datu aizsardzības un informācijas brīvības speciālistu (North-Rhine Westfalia State Data Protection and Freedom-of-Information Officer): https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

Gadījumā, ja jūs dodat atļauju noteiktu datu apstrādei, jūs minēto atļauju varat atcelt jebkurā brīdī. Parasti mēs prasām atļauju tikai īpašos gadījumos (piem., lai nosūtītu informatīvo izdevumu).

Datu drošība

Mēs arī veicam tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus nolūkā aizsargāt uzkrātos un apkopotos personas datus pret netīšu vai tīšu manipulāciju, nozaudēšanu, iznīcināšanu vai nesankcionētu piekļuvi. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši tehnoloģiskajiem jauninājumiem.

Saziņas veidlapā norādīto personas datu sūtīšana notiek šifrētā veidā, izmantojot SSL tehnoloģiju (https), kas novērš nesankcionētu trešo personu piekļuvi.

Uz sākumu