Juridiskais paziņojums

Pakalpojumu sniedzējs

TIMOCOM GmbH
Timocom Platz 1
DE-40699 Erkrath


+48 71 737 26 40
+48 71 737 25 01
info.lv@timocom.com

Ģenerāldirektori, kas ir tiesīgi pārstāvēt uzņēmumu:
Jens Thiermann, Tim Thiermann 

Uzņēmuma centrālais birojs: Diseldorfa
Uzņēmuma juridiskā forma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību (GmbH)
Reģistra tiesa: Diseldorfas Vietējā tiesa, reģistra numurs: HRB 34489
Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja identifikācijas numurs saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 27. pantu: DE 189 439 213 

Deutsche Bank AG, Düsseldorf
BIC: DEUTDEDDXXX
IBAN: DE14300700100678718800

Kreissparkasse Düsseldorf
BIC: WELADED1KSD
IBAN: DE02301502000002049989

Parādu piedziņas darbību uzraugs:
Diseldorfas Augstākās apgabaltiesas priekšsēdētājs,
Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf 

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:
Zurich Insurance plc NfD
Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main
Polises numurs: 810.061.870.158
Ģeogrāfiskie ierobežojumi: ES 

Saistību atruna

TIMOCOM piedāvājums īpaši paredzēts tikai uzņēmumiem un industriālajiem klientiem. 

(1) Atbildības ierobežojums 

Šīs tīmekļvietnes saturs 

Šīs tīmekļvietnes saturs izstrādāts ar vislielāko rūpību. TIMOCOM GmbH (turpmāk tekstā — TIMOCOM) negarantē, ka šajā tīmekļa vietnē sniegtā informācija vienmēr ir pilnībā pareiza un aktualizēta. Par internetā iegūtās informācijas lietošanu pilnībā ir atbildīgs pats lietotājs. Visi ar vārdu, uzvārdu parakstītie materiāli atspoguļo attiecīgā autora viedokli, kas ne vienmēr saskan ar TIMOCOM viedokli. Šajā tīmekļvietnē publiskotā informācija nekādā gadījumā nav uzskatāma par netiešu vai citāda veida apliecinājumu vai garantiju saistībā ar TIMOCOM pakalpojumiem vai produktiem. 

Tīmekļvietnes pieejamība 

TIMOCOM iespēju robežās nodrošinās tiešsaistes pakalpojumu bez pārtraukumiem. Tomēr, neskatoties uz vislielāko rūpību, pakalpojuma pieejamības pārtraukumus pilnībā izslēgt nav iespējams. TIMOCOM patur tiesības mainīt vai atcelt piedāvājumu jebkurā brīdī. 

Ārējās saites 

Šajā tīmekļvietnē var būt saites uz trešo personu tīmekļvietnēm. 

Par šīm tīmekļvietnēm atbild attiecīgie to uzturētāji. Pirmo reizi veidojot saites uz šādām ārējām vietnēm, TIMOCOM ir pārbaudījis, vai trešās personas piedāvātajā saturā nav likumdošanas aktos izvirzīto prasību pārkāpumu. Tajā brīdī nekādi likumdošanas aktos izvirzīto prasību pārkāpumi netika konstatēti. TIMOCOM nevar ietekmēt saistīto lapu pašreizējo vai nākotnē iespējamo struktūru un saturu. Saišu uz ārējām vietnēm izveide nenozīmē, ka TIMOCOM nodrošina attiecīgās vietnes saturu. Ja nav konkrētu pierādījumu likumdošanas aktos izvirzīto prasību pārkāpumiem, no nodrošinātāja nevar pieprasīt, lai viņš pastāvīgi kontrolētu saites uz ārējiem avotiem. Tomēr, konstatējot likumdošanas aktos izvirzīto prasību pārkāpumus, saites uz attiecīgajiem ārējiem avotiem tiks nekavējoties izdzēstas.  

Reklāma 

Par reklāmas saturu, kā arī par reklamētās tīmekļa vietnes saturu ir atbildīgs attiecīgais autors. Reklāmas parādīšana nenozīmē, ka TIMOCOM to akceptē. 

Līgumattiecību neesamība 

Izņemot to, ka šo lietošanas noteikumu akceptēšana ir obligāta, TIMOCOM tīmekļa vietnes lietošana nav pamats jebkādām līgumattiecībām starp lietotāju un TIMOCOM. Tādējādi nekādas uz līgumu pilnībā vai daļēji balstītas prasības pret TIMOCOM netiks atzītas. 

(2) Autortiesības 

Šajā tīmekļa vietnē publicētajam saturam un darbiem ir noteikta autortiesību aizsardzība.  Visu veidu izmantošana, kura nav atļauta saskaņā ar Vācijas likumiem par autortiesībām, ir iepriekš rakstveidā jāsaskaņo ar attiecīgo autoru vai sākotnējo mākslinieku. Tas jo īpaši attiecas uz datu bāzu vai citu elektronisko datu nesēju un sistēmu satura dublēšanu, rediģēšanu, tulkošanu, sākotnējo uzglabāšanu vai atskaņošanu.  Trešajām personām piederošais saturs un ieguldījums ir attiecīgi apzīmēts. Satura atsevišķu elementu vai pilnībā visu lapu dublēšana vai izplatīšana uzņēmējdarbības vai komerciāliem nolūkiem nav atļauta un ir uzskatāma par sodāmu nodarījumu. 

Saites uz TIMOCOM vietni vienmēr ir atļautas, un tām tīmekļa vietnes uzturētāja piekrišana nav nepieciešama. Šīs tīmekļa vietnes parādīšana trešo personu tīmekļa vietnēs ir pieļaujama tikai ar TIMOCOM piekrišanu. 

(3) Jurisdikcija 

Ir spēkā tikai attiecīgie Vācijas Federatīvās Republikas likumi. 

(4) Īpaši lietošanas noteikumi 

Gadījumos, kad noteikumi, kuri attiecas uz konkrētiem šīs tīmekļa vietnes lietojumiem, nesaskan ar iepriekš izklāstītajiem punktiem (1) līdz (3) (ieskaitot), tam ir jābūt īpaši norādītam attiecīgajā punktā.  Tādā gadījumā uz konkrēto gadījumu attiecas īpašie lietošanas noteikumi. 

(5) Fotogrāfs 

© Milan Noga reco - stock.adobe.com

© Jaroslav Pachý Sr. - stock.adobe.com

© nd3000 - stock.adobe.com

© Art_Photo – stock.adobe.com

(6) Ziņotāju aizsardzība

Ziņotāji var ar mums sazināties, nosūtot anonīmu e-pasta ziņojumu uz whistleblowing@timocom.com vai nosūtot vēstuli.

Uz sākumu