Vienkāršs risinājums neapmaksātiem rēķiniem

Ja rēķina apmaksas datums ir pagājis, TIMOCOM parādu piedziņas dienests var palīdzēt atgūt jūsu naudu. 

Mēs esam neitrāls starpnieks un sniedzam individuālas konsultācijas katrā situācijā. Daudzos gadījumos mēs varam panākt kavēto rēķinu apmaksu. Jurists Aleksandrs Ēbels un viņa kolektīvs ir lepni par saviem pozitīvajiem rezultātiem 87% gadījumu. 

Dienests darbojas kā starpnieks visā Eiropā, sniedzot pakalpojumus 27 valodās. Ja jūsu biznesa partneris kavē maksājumu, varat rēķināties ar zinošās parādu piedziņas komandas uzticamo palīdzību. Lietotāji, kas mums lūdz palīdzību, var būt droši, ka viņu problēma tiks atrisināta ātri, rentabli un bez nepieciešamības vērsties tiesā. Tādējādi apmaksas kavēšana nepārvērtīsies konfliktā. Pateicoties taisnīgumam un sapratnei, jūsu biznesa attiecībām netiks nodarīts nekāds kaitējums arī pēc piedziņas. Starptautiskais parādu piedziņas dienests ir godīgs un apņēmīgs partneris parādu piedziņas pārvaldībā. 

>87%

Efektivitātes rādītājs 2021. gadā

Ko TIMOCOM starptautiskais parādu piedziņas dienests piedāvā:

 • viegla un vienkārša pakalpojuma uzsākšana tiešsaistē
 • pakalpojums tiek sniegts kopš 2003. gada (ar oficiālu atļauju); 
 • kompetenti padomi un atbalsts jūsu maksājuma piedziņas gaitā;
 • klientu apkalpošana visā Eiropā 27 valodās;
 • ātri un diplomātiski maksājumu piedziņas risinājumi; 
 • veiksmīgs iznākums 87 % gadījumu

Dienesta noalgošana ir vienkārša

Lejupielādējiet pasūtījuma veidlapu un aizpildiet to. 

Kāds no mūsu darbiniekiem ar jums sazināsimies un parūpēsies par pārējo — jūsu dzimtajā valodā. 

Kas ir jādara, lai pieteiktu parādu piedziņu TIMOCOM?

1. Lūdzu, iepazīstaties ar TIMOCOM starptautiskās parādu piedziņas vispārīgajiem apdrošināšanas nosacījumiem šeit: www.timocom.lv/vnn

2. Apkopojiet nepieciešamos dokumentus: 

- rēķins, par kuru jūs vēlaties atgūt naudas līdzekļus; 

- transporta pieteikums; 

- pārvadājuma dokumenti, kas apstiprina pakalpojuma izpildi; 

- pēdējais maksājuma pieprasījums, kas nosūtīts klientam (ieteicams); 

-  ja ir iespējams, piedāvājuma izdruka no TIMOCOM. 

3. Lūdzu, pārliecinieties, ka ir pagājušas vismaz 30 dienas no prasības iesniegšanas termiņa beigām. Tikai pēc šī laika perioda būs iespējams uzsākt jūsu lietu. 

4. Lejupielādējiet pieteikuma veidlapu, kuru varat atrast šajā saitē: PDF-Download-Parāda-piedziņas-pieprasījums.pdf.

5. Aizpildiet veidlapu, atceroties pareizi ievadīt sava uzņēmuma un parādnieka datus (ieskaitot TIMOCOM ID), rēķina numuru un datumu, prasības summu, kā arī zīmogu un parakstu lapas apakšpusē. 

6. Vienam pieprasījumam varat pievienot neierobežotu skaitu rēķinu no viena un tā paša parādnieka, atceroties katram pievienot attiecīgo dokumentu kopumu. Tomēr, ja rēķinu skaits ir lielāks, pirms pasūtījuma veikšanas iesakām sazināties ar parādu piedziņas dienestu. 

7. Nosūtiet aizpildītu pieteikumu kopā ar 2. punktā uzskaitītajiem dokumentiem uz adresi: inkasso.lv@timocom.com (vēlams PDF formātā) vai pa faksu uz numuru +48 71 737 25 01


Jūs varat apskatīt mūsu maksas kalkulatoru, lai jau iepriekš noteiktu pakalpojuma. Pamatcena ir 20 EUR, un visas papildu nodevas ir atkarīgas no piedzenamās summas. Tās balstās arī uz noteikumiem par nodevām, kas noteiktas Vācijas tiesību aktos. Pirms dienesta piesaistīšanas varat vienkārši aprēķināt nodevas, kas tiek iekasētas tikai veiksmīgas piedziņas gadījumā. 

Bieži uzdotie jautājumi par parādu piedziņu

Vienkārši lejupielādējiet pasūtījuma veidlapu šeit, aizpildiet to un nosūtiet to pa e-pastu uz inkasso.lv@timocom.com vai pa faksu uz +48 71 737 25 01. Pēc tam mēs ar jums sazināsimies. Varat arī ar mums sazināties, zvanot uz +48 71 737 25 78.

Jā, mūsu parādu piedziņas pakalpojums ir pieejams vienīgi esošajiem TIMOCOM klientiem. Ja vēl neesat parakstījis līgumu ar mums, jūs varat pieteikties šeit.

Nē. Mūsu komanda labprāt palīdzēs jums iekasēt parādus par aktivitātēm, kas netika sāktas Smart Logistics System. Nosūtiet mums savu parādu piedziņas lietu, un mēs labprāt palīdzēsim.

2020. gadā mēs panācām veiksmīgu risinājumu vairāk nekā 86% gadījumu. 

Mēs iekasējam izskatīšanas maksu €20.00 apmērā. Veiksmīga parāda piedziņas gadījumā mēs iekasējam papildu samaksu, kas tiek aprēķināta atbilstoši piedzītās summas apmēram. Šī samaksa tiek noteikta saskaņā ar Vācijas likumdošanas aktu vadlīnijām par šādu maksu piemērošanu, un, izmantojot mūsu nodevu kalkulatoru, to iespējams aprēķināt, pirms mūs nolīgstat. Maksas summu, ko veiksmīgas parāda piedziņas gadījumā iekasēsim, varat aprēķināt šeit.

Principā šo pakalpojumu regulē likumdošanas akti par kavēta maksājuma radītajiem zaudējumiem, kā izklāstīts ES direktīvā 2011/7/ES. Šie likumi paredzēti tam, lai nodrošinātu neapmaksāto rēķinu ātru apmaksu. Kopš šīs direktīvas stāšanās spēkā ES uz kavētu maksājumu gadījumiem ir attiecinātas jaunas tiesības un pienākumi. Uz parādniekiem un kreditoriem tāpēc attiecas šādi noteikumi: 

uzņēmumam nosūtīto rēķinu apmaksa automātiski uzskatāma par kavētu 30 kalendārās dienas pēc rēķina saņemšanas vai pakalpojumu sniegšanas dienas. Turklāt apmaksas termiņš, kas pārsniedz 60  kalendārās dienas pēc rēķina saņemšanas, ir pieļaujams tikai izņēmuma apstākļos. Ja, neskatoties uz šo, apmaksa tiek kavēta, kreditors var parādniekam pieprasīt segt noteiktas parāda piedziņas laikā radušās izmaksas, kā arī nokavējuma procentus par kavēto maksājumu.

Svarīgi ir ņemt vērā, ka šie noteikumi attiecas tikai uz rēķiniem, 

 • kas izrakstīti par līguma izpildi, bet ne, piemēram, par zaudējumu atlīdzību vai dubultajiem maksājumiem, 
 • kuru apmaksas kavēšana ir pierādāma, 
 • kas nosūtīti parādniekam ES teritorijā. 

Vairs nav nepieciešams, lai kreditors sūtītu parāda apmaksas aicinājumus vai līdzīgus pieprasījumus, taču tos pēc vēlēšanās drīkst sūtīt, un šāda rīcība joprojām ir saprātīga un ieteicama, ļaujot cerēt, ka parādu piedziņas pakalpojums nebūs nepieciešams. 

Mūsu parādu piedziņas komanda darbojas visā Eiropā, un pakalpojums ir pieejams šādās valodās: 

 • bulgāru (BG) 
 • latviešu (LV) 
 • zviedru (SV) 
 • dāņu (DA) 
 • lietuviešu (LT) 
 • serbu (SR) 
 • vācu (DE) 
 • maķedoniešu (MK) 
 • slovāku (SK) 
 • angļu (EN) 
 • nīderlandiešu (NL) 
 • slovēņu (SL) 
 • somu (FI) 
 • norvēģu (NO) 
 • spāņu (ES) 
 • franču (FR) 
 • poļu (PL) 
 • čehu (CS) 
 • grieķu (EL) 
 • portugāļu (PT) 
 • turku (TR) 
 • itāļu (IT) 
 • rumāņu (RO) 
 • ukraiņu (UA) 
 • horvātu (HR) 
 • krievu (RU) 
 • ungāru (HU) 


Jā, mūsu parādu piedziņas dienests darbojas starptautiskā līmenī un īpaši Eiropā, kā arī sniedz pakalpojumus jūsu valodā. Starptautiska parādu piedziņa nesagādās nekādas problēmas. 

Bankrota gadījumā parādnieka īpašumus parasti pārvalda maksātnespējas tiesa vai ārējs administrators. Šī iestāde vai persona pārvalda prasības un sadala atlikušos īpašumus. Tādējādi naudu saņem ne tikai tie kreditori, kuriem ir tuvas attiecības ar parādnieku, bet uz visiem kreditoriem attiecas samērā līdzīgi noteikumi. 

Katrā valstī ir īpaša procedūra, ar kuru kreditors iesniedz prasību. Mēs iesakām pēc iespējas ātrāk iesniegt prasību maksātnespējas administrācijā, lai procedūras gaitā jūs tiktu uzskatīts par kreditoru un lai nodrošinātu, ka atlikušo summu vēl vairāk nesamazina pārstāvības izmaksas. 

Mūsu mērķis ir atbalstīt kreditorus, kad tie veic pamatotu piedziņu no saviem parādniekiem. Ja parādniekam ir radušies iztrūkumi, abas puses var vienoties par maksājuma veikšanu pa daļām, lai kreditors saņemtu savu naudu, neskatoties uz parādnieka problēmām. Tajā pašā laikā TIMOCOM gādā par to, lai Smart Logistics System klienti būtu pasargāti no iesaistīšanās darījumos ar personām, kas nav maksātspējīgas. 

Ja lietotāji atsakās maksāt un nespēj to pienācīgi pamatot, viņi pārkāpj TIMOCOM kvalitātes kritērijus. Tādēļ šādi lietotāji vairs netiks iekļauti verificēto klientu lokā. 

Lejupielādējiet parāda piedziņas pieprasījuma veidlapu PDF formātā.

Uz sākumu