Īsumā par jūsu priekšrocībām

ātrs;
 • viegla un vienkārša uzsākšana tiešsaistē;
 • ātri un diplomātiski maksājumu piedziņas risinājumi;
drošs;
 • kompetenta palīdzība neapmaksātu rēķinu piedziņā;
 • klientu apkalpošana visā Eiropā 27 valodās;
uzticams;
 • oficiāls reglamentējošo iestāžu apstiprinājums kopš 2003. gada;
 • vairāk nekā 82 % veiksmīgi piedzītu parādu.

Mūsu starptautiskais parādu piedziņas dienests ir efektīvs debitoru parādu pārvaldības partneris. Dienests darbojas kā starpnieks visā Eiropā, sniedzot pakalpojumus 27 valodās. Ja jūsu uzņēmējdarbības partneris kavē maksājumu, varat rēķināties ar mūsu zinošās parādu piedziņas komandas uzticamo palīdzību. Varat būt droši, ka jūsu prasība tiks atrisināta ātri, rentabli un bez nepieciešamības vērsties tiesā. Tādējādi apmaksas kavēšana nepārvērtīsies konfliktā. Pateicoties taisnīgumam un sapratnei, jūsu biznesa attiecībām netiks nodarīts nekāds kaitējums arī pēc piedziņas.

Par katru pieprasījumu tiks iekasēta izskatīšanas maksa 25 € apmērā. Parāda piedziņas pakalpojuma veiksmīgas izpildes gadījumā TIMOCOM par pakalpojumu iekasē maksu. Šajā maksā ir iekļauta izskatīšanas maksa. Šī maksa tiek aprēķināta saskaņā ar tiesību normām, kas norādītas Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG — Vācijas likums par atlīdzību juristiem). Aprēķiniet savas izmaksas tikai dažos soļos!

Pamācība soli pa solim:

1. Lūdzu, iepazīstaties ar TIMOCOM starptautiskās parādu piedziņas vispārīgajiem apdrošināšanas nosacījumiem šeit: www.timocom.lv/vnn

2. Apkopojiet nepieciešamos dokumentus: 

- rēķins, par kuru jūs vēlaties atgūt naudas līdzekļus; 

- transporta pieteikums; 

- pārvadājuma dokumenti, kas apstiprina pakalpojuma izpildi; 

- pēdējais maksājuma pieprasījums, kas nosūtīts klientam (ieteicams); 

-  ja ir iespējams, piedāvājuma izdruka no TIMOCOM. 

3. Lūdzu, pārliecinieties, ka ir pagājušas vismaz 30 dienas no prasības iesniegšanas termiņa beigām. Tikai pēc šī laika perioda būs iespējams uzsākt jūsu lietu. 

4. Aizpildiet pieteikuma veidlapu tiešsaistē.

5. Aizpildiet veidlapu, atceroties pareizi ievadīt sava uzņēmuma un parādnieka datus (ieskaitot TIMOCOM ID), rēķina numuru un datumu un prasības summu.

6. Vienam pieprasījumam varat pievienot neierobežotu skaitu rēķinu no viena un tā paša parādnieka, atceroties katram pievienot attiecīgo dokumentu kopumu. Tomēr, ja rēķinu skaits ir lielāks, pirms pasūtījuma veikšanas iesakām sazināties ar parādu piedziņas dienestu. 

7. Nosūtiet aizpildītu pieteikumu tiešsaistē. Ja vēlaties sazināties ar parādu piedziņas dienestu nosūtiet e-pastu uz adresi: inkasso.lv@timocom.com vai sazinoties pa telefonu uz +48 71 737 25 78.

Bieži uzdotie jautājumi par parādu piedziņu

Jā, mūsu parādu piedziņas pakalpojums ir pieejams vienīgi esošajiem TIMOCOM klientiem. Ja vēl neesat klients, jūs varat pieteikties šeit

Jā, mūsu parādu piedziņas pakalpojums ir pieejams vienīgi esošajiem TIMOCOM klientiem. Ja vēl neesat parakstījis līgumu ar mums, jūs varat pieteikties šeit.

2021. gadā mēs panācām veiksmīgu risinājumu vairāk nekā 82 % gadījumu.

Mēs iekasējam izskatīšanas maksu €25.00 apmērā. Veiksmīga parāda piedziņas gadījumā mēs iekasējam papildu samaksu, kas tiek aprēķināta atbilstoši piedzītās summas apmēram. Šī samaksa tiek noteikta saskaņā ar Vācijas likumdošanas aktu vadlīnijām par šādu maksu piemērošanu, un, izmantojot mūsu nodevu kalkulatoru, to iespējams aprēķināt pirms mūs nolīgstat. Summu, ko veiksmīga parāda piedziņas gadījumā iekasēsim, varat aprēķināt šeit.

Mēs iekasējam izskatīšanas maksu €20.00 apmērā. Veiksmīga parāda piedziņas gadījumā mēs iekasējam papildu samaksu, kas tiek aprēķināta atbilstoši piedzītās summas apmēram. Šī samaksa tiek noteikta saskaņā ar Vācijas likumdošanas aktu vadlīnijām par šādu maksu piemērošanu, un, izmantojot mūsu nodevu kalkulatoru, to iespējams aprēķināt, pirms mūs nolīgstat. Maksas summu, ko veiksmīgas parāda piedziņas gadījumā iekasēsim, varat aprēķināt šeit.

Principā šo pakalpojumu regulē likumdošanas akti par kavēta maksājuma radītajiem zaudējumiem, kā izklāstīts ES direktīvā 2011/7/ES. Šie likumi paredzēti tam, lai nodrošinātu neapmaksāto rēķinu ātru apmaksu. Kopš šīs direktīvas stāšanās spēkā ES uz kavētu maksājumu gadījumiem ir attiecinātas jaunas tiesības un pienākumi. Uz parādniekiem un kreditoriem tāpēc attiecas šādi noteikumi: 

uzņēmumam nosūtīto rēķinu apmaksa automātiski uzskatāma par kavētu 30 kalendārās dienas pēc rēķina saņemšanas vai pakalpojumu sniegšanas dienas. Turklāt apmaksas termiņš, kas pārsniedz 60  kalendārās dienas pēc rēķina saņemšanas, ir pieļaujams tikai izņēmuma apstākļos. Ja, neskatoties uz šo, apmaksa tiek kavēta, kreditors var parādniekam pieprasīt segt noteiktas parāda piedziņas laikā radušās izmaksas, kā arī nokavējuma procentus par kavēto maksājumu.

Svarīgi ir ņemt vērā, ka šie noteikumi attiecas tikai uz rēķiniem, 

 • kas izrakstīti par līguma izpildi, bet ne, piemēram, par zaudējumu atlīdzību vai dubultajiem maksājumiem, 
 • kuru apmaksas kavēšana ir pierādāma, 
 • kas nosūtīti parādniekam ES teritorijā. 

Vairs nav nepieciešams, lai kreditors sūtītu parāda apmaksas aicinājumus vai līdzīgus pieprasījumus, taču tos pēc vēlēšanās drīkst sūtīt, un šāda rīcība joprojām ir saprātīga un ieteicama, ļaujot cerēt, ka parādu piedziņas pakalpojums nebūs nepieciešams. 

Mūsu parādu piedziņas komanda darbojas visā Eiropā, un pakalpojums ir pieejams šādās valodās: 

 • bulgāru (BG) 
 • latviešu (LV) 
 • zviedru (SV) 
 • dāņu (DA) 
 • lietuviešu (LT) 
 • serbu (SR) 
 • vācu (DE) 
 • maķedoniešu (MK) 
 • slovāku (SK) 
 • angļu (EN) 
 • nīderlandiešu (NL) 
 • slovēņu (SL) 
 • somu (FI) 
 • norvēģu (NO) 
 • spāņu (ES) 
 • franču (FR) 
 • poļu (PL) 
 • čehu (CS) 
 • grieķu (EL) 
 • portugāļu (PT) 
 • turku (TR) 
 • itāļu (IT) 
 • rumāņu (RO) 
 • ukraiņu (UA) 
 • horvātu (HR) 
 • krievu (RU) 
 • ungāru (HU) 


Jā, mūsu parādu piedziņas dienests darbojas starptautiskā līmenī un īpaši Eiropā, kā arī sniedz pakalpojumus jūsu valodā. Starptautiska parādu piedziņa nesagādās nekādas problēmas. 

Bankrota gadījumā parādnieka īpašumus parasti pārvalda maksātnespējas tiesa vai ārējs administrators. Šī iestāde vai persona pārvalda prasības un sadala atlikušos īpašumus. Tādējādi naudu saņem ne tikai tie kreditori, kuriem ir tuvas attiecības ar parādnieku, bet uz visiem kreditoriem attiecas samērā līdzīgi noteikumi. 

Katrā valstī ir īpaša procedūra, ar kuru kreditors iesniedz prasību. Mēs iesakām pēc iespējas ātrāk iesniegt prasību maksātnespējas administrācijā, lai procedūras gaitā jūs tiktu uzskatīts par kreditoru un lai nodrošinātu, ka atlikušo summu vēl vairāk nesamazina pārstāvības izmaksas. 

Starptautiskais parādu piedziņas dienests

Uz sākumu