skip navigation

Vienkāršs risinājums neapmaksātiem rēķiniem

Ja rēķina apmaksas datums ir pagājis, TIMOCOM parādu piedziņas dienests var palīdzēt atgūt jūsu naudu.

Mēs esam neitrāls starpnieks un sniedzam individuālas konsultācijas katrā situācijā. Daudzos gadījumos mēs varam panākt kavēto rēķinu apmaksu. TIMOCOM jurists Alexander Oebel un viņa kolektīvs ir lepni par saviem pozitīvajiem rezultātiem 86% gadījumu.

Dienests darbojas kā starpnieks visā Eiropā, sniedzot pakalpojumus 27 valodās. Ja jūsu biznesa partneris kavē maksājumu, varat rēķināties ar zinošās TIMOCOM parādu piedziņas komandas uzticamo palīdzību. Lietotāji, kas mums lūdz palīdzību, var būt droši, ka viņu problēma tiks atrisināta ātri, rentabli un bez nepieciešamības vērsties tiesā. Tādējādi apmaksas kavēšana nepārvērtīsies konfliktā. Pateicoties taisnīgumam un sapratnei, jūsu biznesa attiecībām netiks nodarīts nekāds kaitējums arī pēc piedziņas. Starptautiskais parādu piedziņas dienests ir godīgs un apņēmīgs partneris parādu piedziņas pārvaldībā.

Piesaistiet mūsu parādu piedziņas dienestu jau tagad

86%

Efektivitātes rādītājs 2019. gadā

Ko TIMOCOM parādu piedziņas dienests piedāvā:

 • viegla un vienkārša pakalpojuma uzsākšana tiešsaistē;
 • pakalpojums tiek sniegts kopš 2003. gada (ar oficiālu atļauju);
 • kompetenti padomi un atbalsts jūsu maksājuma piedziņas gaitā;
 • klientu apkalpošana visā Eiropā 27 valodās;
 • ātri un diplomātiski maksājumu piedziņas risinājumi;
 • veiksmīgs iznākums 86 % gadījumu.

Kā uzsākt TIMOCOM parādu piedziņas pakalpojumu

Nosūtiet veidlapu uz: inkasso.lv@timocom.com vai pa faksu uz +48 67 352 15 07

Mūsu starptautiskā parādu piedziņas komanda sazināsies ar jums un parūpēsies par pārējo — jūsu dzimtajā valodā.

Kas ir jādara, lai pieteiktu parādu piedziņu TIMOCOM?

 • 1. Lūdzu, iepazīstaties ar TIMOCOM starptautiskās parādu piedziņas vispārīgajiem apdrošināšanas nosacījumiem šeit: www.timocom.lv/vnn.
 • 2. Apkopojiet nepieciešamos dokumentus:
  • rēķins, par kuru jūs vēlaties atgūt naudas līdzekļus;
  • transporta pieteikums;
  • pārvadājuma dokumenti, kas apstiprina pakalpojuma izpildi;
  • pēdējais maksājuma pieprasījums, kas nosūtīts klientam (ieteicams);
  • ja ir iespējams, piedāvājuma izdruka no TIMOCOM.
 • 3. Lūdzu, pārliecinieties, ka ir pagājušas vismaz 30 dienas no prasības iesniegšanas termiņa beigām. Tikai pēc šī laika perioda būs iespējams uzsākt jūsu lietu.
 • 4. Lejupielādējiet pieteikuma veidlapu, kuru varat atrast šajā saitē: PDF-Download-Parāda-piedziņas-pieprasījums.pdf.
 • 5. Aizpildiet veidlapu, atceroties pareizi ievadīt sava uzņēmuma un parādnieka datus (ieskaitot TIMOCOM ID), rēķina numuru un datumu, prasības summu, kā arī zīmogu un parakstu lapas apakšpusē.
 • 6. Vienam pieprasījumam varat pievienot neierobežotu skaitu rēķinu no viena un tā paša parādnieka, atceroties katram pievienot attiecīgo dokumentu kopumu. Tomēr, ja rēķinu skaits ir lielāks, pirms pasūtījuma veikšanas iesakām sazināties ar parādu piedziņas dienestu.
 • 7. Nosūtiet aizpildītu pieteikum ukopā ar 2. punktā uzskaitītajiem dokumentiem uz adresi: inkasso.lv@timocom.com (vēlams PDF formātā) vai pa faksu uz numuru +48 67 352 15 07.

Mēs piedāvājam . Pamatcena ir 20 EUR, un visas papildu nodevas ir atkarīgas no piedzenamās summas. Tās balstās arī uz noteikumiem par nodevām, kas noteiktas Vācijas tiesību aktos. Pirms dienesta piesaistīšanas varat vienkārši aprēķināt nodevas, kas tiek iekasētas tikai veiksmīgas piedziņas gadījumā.

Maksas kalkulators

Lūdzu, izvēlieties atbilstošo valūtu un norādiet prasības kopsummu.

0 €

Bieži uzdotie jautājumi par TIMOCOM parādu piedziņas dienestu

Vienkārši lejupielādējiet pasūtījuma veidlapu šeit, aizpildiet un nosūtiet to pa e-pastu uz inkasso.lv@timocom.com vai pa fasku uz +48 67 352 15 07. Pēc tam mēs ar jums sazināsimies. Vai arī varat ar mums sazināties, zvanot uz +48 67 352 59 39.

Jā, mūsu parādu piedziņas pakalpojums ir pieejams vienīgi esošajiem TIMOCOM klientiem. Ja vēl neesat parakstījis TIMOCOM līgumu, jūs varat pieteikties šeit.

Nē. Mūsu komanda labprāt palīdzēs jums iekasēt parādus par aktivitātēm, kas netika sāktas Smart Logistics System. Nosūtiet mums savu parādu piedziņas lietu, un mēs labprāt palīdzēsim.

2019. gadā mēs panācām veiksmīgu risinājumu vairāk nekā 86% gadījumu.

Mēs iekasējam izskatīšanas maksu 20,00 € apmērā. Veiksmīga parāda piedziņas gadījumā mēs iekasējam papildu samaksu, kas tiek aprēķināta atbilstoši piedzītās summas apmēram. Šī samaksa tiek noteikta saskaņā ar Vācijas likumdošanas aktu vadlīnijām par šādu maksu piemērošanu, un, izmantojot mūsu nodevu kalkulatoru, to iespējams aprēķināt pirms mūs nolīgstat. .

Principā šo pakalpojumu regulē likumdošanas akti par kavēta maksājuma radītajiem zaudējumiem, kā izklāstīts ES direktīvā 2011/7/ES. Šie likumi paredzēti tam, lai nodrošinātu neapmaksāto rēķinu ātru apmaksu. Kopš šīs direktīvas stāšanās spēkā ES uz kavētu maksājumu gadījumiem ir attiecinātas jaunas tiesības un pienākumi. Uz parādniekiem un kreditoriem tāpēc attiecas šādi noteikumi:

uzņēmumam nosūtīto rēķinu apmaksa automātiski uzskatāma par kavētu 30 kalendārās dienas pēc rēķina saņemšanas vai pakalpojumu sniegšanas dienas. Turklāt apmaksas termiņš, kas pārsniedz 60 kalendārās dienas pēc rēķina saņemšanas, ir pieļaujams tikai izņēmuma apstākļos. Ja, neskatoties uz šo, apmaksa tiek kavēta, kreditors var parādniekam pieprasīt segt noteiktas parāda piedziņas laikā radušās izmaksas, kā arī nokavējuma procentus.
Parāda piedziņas laikā radušās izmaksas var būt kavēta maksājuma radītās parāda samaksas pieprasījuma izmaksas, kā arī parāda piedziņas pakalpojumu izmaksas, izmaksas par juristu vai parāda samaksas aicinājumu nosūtīšanu. Kreditoriem tas nozīmē, ka viņi var parādniekam pieprasīt segt parādu piedziņas pakalpojuma izmaksas, tai skaitā veiksmīgas parāda piedziņas gadījumā maksājamo summu. Skaidrojam: kreditors var pieprasīt parādniekam segt visas parāda piedziņas pakalpojuma izmaksas – gan pamata maksu, gan summu, kas maksājama veiksmīgas piedziņas gadījumā, pieņemot, ka maksājums ir kavēts un parādnieks ir atbildīgs par šo kavējumu.

Svarīgi ir ņemt vērā, ka šie noteikumi attiecas tikai uz rēķiniem,

 • kas izrakstīti par līguma izpildi, bet ne, piemēram, par zaudējumu atlīdzību vai dubultajiem maksājumiem,
 • kuru apmaksas kavēšana ir pierādāma,
 • kas nosūtīti parādniekam ES teritorijā.

Vairs nav nepieciešams, lai kreditors sūtītu parāda apmaksas aicinājumus vai līdzīgus pieprasījumus, taču tos pēc vēlēšanās drīkst sūtīt, un šāda rīcība joprojām ir saprātīga un ieteicama, ļaujot cerēt, ka parādu piedziņas pakalpojums nebūs nepieciešams.

Mūsu parādu piedziņas komanda darbojas visā Eiropā, un pakalpojums ir pieejams šādās valodās:

 • angļu (EN)
 • bulgāru (BG)
 • čehu (CS)
 • dāņu (DA)
 • franču (FR)
 • grieķu (EL)
 • horvātu (HR)
 • itāļu (IT)
 • krievu (RU)
 • latviešu (LV)
 • lietuviešu (LT)
 • maķedoniešu (MK)
 • nīderlandiešu (NL)
 • norvēģu (NO)
 • poļu (PL)
 • portugāļu (PT)
 • rumāņu (RO)
 • serbu (SR)
 • slovāku (SK)
 • slovēņu (SL)
 • somu (FI)
 • spāņu (ES)
 • turku (TR)
 • ukraiņu (UA)
 • ungāru (HU)
 • vācu (DE)
 • zviedru (SV)

Jā, mūsu parādu piedziņas dienests darbojas starptautiskā līmenī un īpaši Eiropā, kā arī sniedz pakalpojumus jūsu valodā. Starptautiska parādu piedziņa nesagādās nekādas problēmas.

Bankrota gadījumā parādnieka īpašumus parasti pārvalda maksātnespējas tiesa vai ārējs administrators. Šī iestāde vai persona pārvalda prasības un sadala atlikušos īpašumus. Tādējādi naudu saņem ne tikai tie kreditori, kuriem ir tuvas attiecības ar parādnieku, bet uz visiem kreditoriem attiecas samērā līdzīgi noteikumi.

Katrā valstī ir īpaša procedūra, ar kuru kreditors iesniedz prasību. Mēs iesakām pēc iespējas ātrāk iesniegt prasību maksātnespējas administrācijā, lai procedūras gaitā jūs tiktu uzskatīts par kreditoru un lai nodrošinātu, ka atlikušo summu vēl vairāk nesamazina pārstāvības izmaksas.

Mūsu mērķis ir atbalstīt kreditorus, kad tie veic pamatotu piedziņu no saviem parādniekiem. Ja parādniekam ir radušies iztrūkumi, abas puses var vienoties par maksājuma veikšanu pa daļām, lai kreditors saņemtu savu naudu, neskatoties uz parādnieka problēmām. Tajā pašā laikā TIMOCOM gādā par to, lai Smart Logistics System klienti būtu pasargāti no iesaistīšanās darījumos ar personām, kas nav maksātspējīgas.

Ja lietotāji atsakās maksāt un nespēj to pienācīgi pamatot, viņi pārkāpj TIMOCOM kvalitātes kritērijus. Tādēļ šādi lietotāji vairs netiks iekļauti verificēto klientu lokā.

Lejupielādējiet parāda piedziņas pieprasījuma veidlapu PDF formātā.

Lejupielādēt pieprasījuma veidlapu( 755 kB)

parādu piedziņa

+48 71 737 25 78

+48 71 737 25 01

inkasso.lv@timocom.com

Noteikumi un nosacījumi – Parādu piedziņa

Uz sākumu