skip navigation

Transporta leksika

Leksikona ieraksti

A C F K L T U

Fiksēts datums

Fiksēts datums tiek noteikts, ja, piekrītot pārvadājuma piedāvājumam, tiek panākta vienošanās par konkrētu kravas automašīnas iekraušanas vai izkraušanas laiku. Šī termiņa ievērošana pēc tam ir daļa no līgumā noteiktās vienošanās par pakalpojumiem.

Termins
Fiksētais datums ir aizstājis terminu "plānotās preces", kurš tagad ir novecojis. Vispārīgais termins ir "fiksētais darījums".

Ikdienas uzņēmējdarbība
Fiksētie datumi biežāk tiek noteikti izkraušanai un retāk – iekraušanai. Visbiežāk fiksēts datums nozīmē pēdējo iespējamo laiku, kurā preces ir jāpiegādā klientam. Ja kravas automašīna ierodas agrāk, joprojām ir uzskatāms, ka preces ir piegādātas laikā. Tomēr ir arī fiksētie datumi, kad preču priekšlaicīga saņemšana nav pieļaujama. Tam var būt dažādi iemesli: preču izkraušanai paredzētais celtnis tiek nomāts uz noteiktu laiku, ir jānoslēdz iela, lai kravas automašīna varētu pārvietoties. Turklāt fiksēti datumi tiek noteikti, lai garantētu stingru laika kontroli. Tādējādi tiek novērsta ilgstoša gaidīšana pie iekraušanas platformas.

Uz sākumu