skip navigation

Transporta leksika

Leksikona ieraksti

A C F K L T U

Franko

Termins "franko" komercijas valodā nozīmē piegādes, kurās kravas (vai pārvadājuma veikšanas) izmaksas ir sedzis nevis saņēmējs, bet gan kravas nosūtītājs.

Apzīmējums "franko uzņēmums" (vai arī "par preču pārvadāšanu maksāt saņēmējam") nozīmē, ka kravas vai pārvadāšanas izmaksas ir jāsedz saņēmējam. Ir vēl citi komercijas termini (plašāk pazīstami kā inkotermi), kas reglamentē piegādes nosacījumus pārvadājumu nozarē. Tajos tiek noteikta ne tikai pārvadājuma apmaksas kārtība, bet arī tā sauktā risku pārņemšana, t.i., tiek noteikts, līdz kuram brīdim par preču stāvokli ir atbildīgs nosūtītājs, un kad atbildību par to pārņem saņēmēji.

Termins
Vācu valodā "par pārvadāšanu ir samaksāts" apzīmē ar vārdu "franko", kurš ir cēlies no itāļu valodas darbības vārda "affrancare" (frankēt). Šis termins līdzinās angļu valodā lietotajam vārdam "franking", kas arī nozīmē sūtītāja apmaksātas vēstules pārvadāšanu.

Vācijā termins "franko" ir zināmā mērā novecojis, un to pamazām aizstāj apzīmējums "frei Haus" vai "ar piegādi mājās" ("free house"), kam ir tāda pati nozīme.

Uz sākumu