skip navigation

Transporta leksika

Leksikona ieraksti

A C F K L T U

Logistics 4.0

Ar Logistics 4.0 tiek apzīmētas vismūsdienīgākās loģistikas metodes, tai skaitā tīklošana, digitalizācija un mākoņdatošana. Logistics 4.0 loģistikas speciālists vairs nenodarbojas vienkārši tikai ar pārvadājumiem (kā tas bija iepriekš), bet gan koncentrējas uz funkcionālu un visu uzņēmumu aptverošu loģistikas koordinēšanu visā piegādes ķēdē.

Termins
Logistics 4.0 tika izveidots, atsaucoties uz terminu Industry 4.0, kas pirmo reizi tika lietots 2011. gadā Hanoverē notikušajā IAA komerciālo transportlīdzekļu izstādē, kas nozīmē, ka šobrīd notiek ceturtā rūpnieciskā revolūcija. Pirmā rūpnieciskā revolūcija notika, kad sāka lietot tvaiku, otrā notika, kad sāka lietot elektrību un tika ieviestas montāžas līnijas. Trešā rūpnieciskā revolūcija, kas ir pazīstama arī kā digitālā revolūcija, sākās ar ražošanas automatizāciju un elektronikas (piemēram, programmējamo komandaparātu) lietošanu.

Logistics 4.0 turpina šo tendenci, vienlaikus ietverot mūsdienīgas informācijas un sakaru tehnoloģijas. Tiek izstrādātas inteliģentas un digitāli tīklotas sistēmas, kas nodrošina tiešu informācijas apmaiņu starp cilvēkiem, mašīnām, rūpnīcām, loģistiku un izstrādājumiem. Ja loģistika tiek integrēta piegādes ķēdē iespējami agri, efekts ir laika ziņā precīzas ražošanas optimizācija. Lūkojoties no otras puses, pārvadājumu uzņēmumi var cerēt uz lielāku drošību plānošanā, labāku autoparka izlietojumu un īsākiem gaidīšanas laikiem iekraušanas vietā.

Uz sākumu