skip navigation

Transporta leksika

Leksikona ieraksti

A C F K L T U

Uzņēmuma loģistika

Uzņēmuma loģistika ir vienots termins, ar ko tiek apzīmētas visas kāda konkrēta uzņēmuma loģistikas darbības. Tas ietver visus iekšējos un visu uzņēmumu aptverošos loģistikas aspektus. Tas nozīmē iegādi, iekšējo ražošanas loģistiku, kā arī saražotās produkcijas nosūtīšanu un izplatīšanu.

Termins
Uzņēmuma pārvaldībā ar terminu "loģistika" saprot fiziskās preču plūsmas plānošanu, pārvaldību, īstenošanu un kontroli, kā arī visas saistītās informācijas plūsmu visā uzņēmuma pievienotās vērtības veidošanas ķēdē.

Loģistikas uzdevumi ir jāveic katram uzņēmuma neatkarīgi no nozares. Uzņēmuma loģistika ir vispārīgais termins, ar ko tiek apzīmētas visas kāda konkrēta uzņēmuma loģistikas prasības. Uzņēmumi, kuri darbojas loģistikas sfērā, papildus specializējas fiziskās preču plūsmas nodrošināšanā un uzņemas veikt šos uzdevumus, kā arī pildīt saistītos pienākumus kā citiem uzņēmumiem pakalpojumu sniedzoši uzņēmumi (jo īpaši pārvadāt preces).

Uz sākumu