skip navigation

Ieskats drošības tīklā

Mums ir ļoti svarīgi gādāt par mūsu sistēmas drošību un aizsardzību. Tāpēc mēs rūpīgi pārbaudām gan jaunos, gan esošos klientus un jums kā Smart Logistics System lietotājam piedāvājam dažādus papildu drošības pakalpojumus.

Droša piekļuve sistēmai Smart Logistics System jebkurā laikā

Jūs kā TIMOCOM klients saņemat drošu piekļuvi sistēmai, izmantojot individuālu drošības atslēgu. Pēc jūsu konta aktivizēšanas jums vienmēr būs pieejama vienkārša, pilnvarota un droša piekļuve Smart Logistics System.

Tie paši augstie drošības standarti ir spēkā pat tad, ja piekļūstat Smart Logistics System, izmantojot mobilo lietotni. Individuāls PIN kods ļauj piekļūt jūsu personīgajam Smart Logistics System kontam un strādāt ar visām sistēmas lietojumprogrammām.

Jūsu priekšrocības:
 • Jūs saņemat personalizētu drošības atslēgu, ar ko piekļūt lietojumprogrammām datorā.
 • Vienkārša un droša pieteikšanās.
 • Piekļuve sistēmai ar mobilo lietotni.
 • Piekļuve tikai sankcionētiem lietotājiem.

Viena no mūsu stiprākajām pusēm ir tehniskā drošība

TIMOCOM drošības tīkls ietver pastāvīgus ieguldījumus vismūsdienīgākajā IBM un Oracle tehnoloģijā. Kā klientam jums ir piekļuve Smart Logistics System, kas ļauj strādāt ātri un droši.

Strādājot ar TIMOCOM, nav nekādu nepatīkamu pārsteigumu: divi ģeogrāfiski atdalīti un neatkarīgi datu centri, kuros ir visaugstākā līmeņa drošība, garantē jūsu darbu visu diennakti. Pat vissliktākajā gadījumā serveri vienmēr ir pieejami, pateicoties visaptverošai datu dublēšanas sistēmai. Tādējādi Smart Logistics System turpina nodrošināt jums ierasto kvalitāti.

Kā IT speciālists TIMOCOM piedāvā:
 • ISO/IEC 27001 – zīmogs sertificētus un energoefektīvus datu centrus;
 • drošu datu pārraidi, pateicoties šifrētajam SSL savienojumam;
 • diennakts monitoringu un sadarbību ar pašu IT nodaļu;
 • vairākus rezerves interneta pieslēgumus;
 • jaudīgu ugunsmūri un daudzslāņu pretvīrusu sistēmas.
 • Visi dati “atrodas Vācijā”.
Atrodas Vācijā – datu drošība TIMOCOM
“Mēs par jūsu datiem gādājam ar īpašu rūpību! Tas ir iemesls, kāpēc TIMOCOM piešķirts kvalitātes zīmogs "Atrodas Vācijā": mūsu lietotāju dati atrodas Vācijā, un tāpēc uz tiem attiecas Vācijas tiesību akti - konkrēti Vācijas Datu aizsardzības likums, kas ir viens no visstingrākajiem Eiropā.

Marko Hāks, IT infrastruktūras un pakalpojumu daļas direktors

Stingri regulēta piekļuve Smart Logistics System

Saimnieciskā darbība, strādājot ar TIMOCOM – pārskatāma, skaidra un kompetenta. Lai nodrošinātu mūsu klientiem tāda līmeņa drošību, kādu viņi sagaida, uzņēmumiem, kas vēlas strādāt ar sistēmu, ir jāatbilst īpašām prasībām. Mēs aizsargājam jau vairāk nekā 135 000 TIMOCOM lietotāju datu drošību. Mūsu stingrie protokoli nozīmē, ka kļūšana par TIMOCOM klientu tagad ir kvalitātes zīme.

Drošība tūlītējā un līgumu tirgū
 • Piekļuve biržai parasti tiek atļauta 6 mēnešus pēc uzņēmuma izveides
 • Svarīgu biznesa dokumentu autentiskuma noteikšana pirms līguma noslēgšanas
 • Katra jauna klienta pārbaude
 • Pastāvīga klientu uzraudzība pat pēc līguma noslēgšanas

Kopā par jūsu tiesībām

Diemžēl ne visi laikus apmaksā rēķinus. Ja tā notiek ar jums, tad palīdzēt var TIMOCOM starptautiskais parādu piedziņas dienests. Tas rīkojas ātri un bez sarežģījumiem un noskaidro, vai jūs varat vai nevarat saņemt savu naudu. Vēl viena priekšrocība – par visiem starptautiskajiem klientiem rūpējas darbinieki, kuriem ir tā pati dzimtā valoda, kas klientiem.

Mūsu parādu piedziņas dienestam ir arī ļoti īpaša un noderīga īpatnība: lielākā daļa uzņēmumu, kas vēlas pievienoties TIMOCOM tīklam, ir uzticami un droši.

Uzzināt vairāk >

Izvairieties no sarežģījumiem, pārbaudot visu iepriekš

Mūsu uzdevums ir gādāt par to, lai mūsu klienti varētu lietot Smart Logistics System sistēmu efektīvi un droši katru dienu. Tā kā darījumi tiek veikti tieši starp iesaistītajām personām, attiecībā uz komercdarījumiem izvirzītās prasības ir jāievēro katram.

Pārbaudiet darījumu partnera identitāti:

 • lūdziet, lai darījumu partneris atsūta jums attiecīgā piedāvājuma izdruku no Smart Logistics System. Jūs varat uzreiz pārbaudīt, vai partnerim ir likumīga piekļuve Smart Logistics System.
 • Aplūkojiet potenciālā darījumu partnera uzņēmuma profilu. Lietojot dokumentu funkciju, bieži pieprasītajiem dokumentiem identifikācijas nolūkos vajadzētu būt augšupielādētiem profilā.
 • Salīdziniet augšupielādētajos dokumentos norādīto informāciju ar uzņēmuma katalogā esošo informāciju par uzņēmumu.
 • Salīdziniet, vai kontaktpersonas dati (piemēram, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese) pilnībā atbilst uzņēmuma profilā norādītajiem datiem.

Ja arī pēc šīs pārbaudes jums būs pamatotas šaubas, TIMOCOM Identify palīdzēs jums identificēt potenciālos partnerus.

Kas jums nepieciešams identificēšanas pieprasījumam:

 • Izdrukājiet sistēmā esošā piedāvājumu, ko jums nosūtījis potenciālais darījumu partneris.
 • Uzņēmuma profilā augšupielādēto dokumentu un/vai no darījumu partnera saņemto dokumentu kopija.
 • Pilnībā aizpildīta pasūtījuma veidlapa, kurā norādīti jūsu šaubu iemesli.

Nosūtiet sagatavotos dokumentus TIMOCOM pa e-pastu vai faksu:

+48 71 737 25 01

info.lv@timocom.com

Lejupielādēt veidlapu (PDF, 792 kB)

TIMOCOM Identify kolektīvs visaptverošu pārbaudi veiks bez maksas un ne vairāk kā 5 darbadienu laikā. Rakstisku atbildi saņemsiet darbadienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Ko varat darīt, lai gādātu par uzņēmējdarbības atbilstību prasībām

Ar novatorisku un daudzdimensiju drošības tīklu TIMOCOM nodrošina, ka jūsu uzņēmējdarbība darbība noris bez problēmām. Jūs varat arī uzlabot drošību ar vienkāršiem līdzekļiem un pasākumiem. Piedāvājam dažus padomus, kuri var palīdzēt.

Kopīga cīņa pret kravu zādzībām

Pārbaudiet piegāžu sistēmas un likvidējiet vājās vietas

Piecas korporācijas un institūcijas ir apkopojušas savu pieredzi un piedāvā visiem pārvadājumu biznesā strādājošajiem uzņēmumiem un autovadītājiem aktīvu atbalstu piegādes ķēdē.

Mērķis: nodrošināt lielāku informētību par kravu zādzību risku, izstrādāt praktiskas profilakses stratēģijas un aktīvi sniegt atbalstu drošības pasākumu īstenošanā.

Visā Eiropā kravu zādzības izmaksā kopumā vairāk nekā astoņus miljardus eiro. Novēloti vai nepiegādāti sūtījumi bieži vien rada zaudējumus ražošanā un nepieciešamību atcelt pasūtījumus. Īpaši riskam ir pakļauti kravas automašīnu vadītāji. Katra piektā zādzība ir saistīta ar uzbrukumu, kurā tiek apdraudēta autovadītāja dzīvība.

Bez vienotas profilakses pastāv draudi, ka labi organizētu noziedzīgo grupējumu veikto zādzību skaits palielināsies. Šeit minētās institūcijas un korporācijas ir apvienojušas spēkus dažādos piegādes ķēdes posmos, lai palīdzētu ietekmētajiem uzņēmumiem un autovadītājiem.

 • Landeskriminalamt (Valsts policija) Lejassaksijā
 • Verband für Sicherheit in der Wirtschaft Norddeutschland (Ziemeļvācijas ekonomiskās drošības asociācija – VSWN)
 • Teleroute un TIMOCOM, tirgū vadošie kravu biržu operatori
 • HDI-Gerling Industrie, ar gadiem ilgu pieredzi, veicot rūpniecības un pārvadājumu nozares apdrošināšanu

Risku novēršanas stratēģijas var tikt īstenotas dažādās jomās, piemēram,

 • atkarībā no kravas tipa un maršruta uzņēmumiem vajadzētu lietot atbilstošu transportlīdzekli, kas aprīkots ar drošības sistēmu. Kopumā jānodrošina, ka transportlīdzeklis ir drošs un braukšanas kārtībā.
 • Ar pārvadājumu saistītu informāciju nevajadzētu apspriest nepiederošu personu klātbūtnē. Jo mazāks ir informāciju zinošo personu, pārvadājumu veikšanā iesaistīto dalībnieku un ar dažādām personām notiekošo darbību skaits piegādes ķēdē, jo mazāks ir datu ļaunprātīgas izmantošanas risks.
 • Autovadītājiem jāatrod iežogotas un apgaismotas atpūtas pieturvietas un stāvlaukumus (it īpaši ilgākiem pārtraukumiem un nakšņošanai). Plānojot maršrutu, šiem stāvlaukumiem jābūt prioritātei.
 • Pārvadājuma veikšanas laikā kravas automašīnā nedrīkst braukt nepiederošas trešās personas. Pārvadājums pastāvīgi jāizseko, lai būtu nepārtraukta saziņa starp autovadītāju un vadības centru.
PDF dokumenti lejupielādei
2011. gada kravu zādzību brošūra
Cīņa pret kravu zādzībām
Kravu zādzību brošūra
Jūsu darījumu partnera pārbaudes saraksts

Jūsu darījumu partnera pārbaudes saraksts

Svarīgākie noteikumi godīgiem saimnieciskajiem darījumiem

TIMOCOM pārbauda jaunos klientus, pirms viņi saņem tiesības piekļūt Eiropas Smart Logistics System. Tas nozīmē, ka pamatdarbības jau ir veiktas jūsu vietā. Bet arī jūs ikdienā varat ko darīt, lai uzlabotu savu drošību.

Jums tikai jāveic dažas darbības, kas palīdzēs ievērojami mazināt negodīgu darījumu partneru risku pat pirms līguma parakstīšanas. Šim nolūkam TIMOCOM ir apkopojis svarīgākos uzdevumus jaunu darījumu partneru pārbaudei. Vairāk padomu par to, kā izvairīties no kravu zādzībām, varat uzzināt šajā rakstā par visu Eiropu aptverošo TIMOCOM un SCHUNCK kampaņu.

Darījumu partnera pārbaudes kontrolsaraksts
Jūsu drošības kontrolsaraksts aizsardzībai pret kravu zādzībām

Jūsu drošības kontrolsaraksts aizsardzībai pret kravu zādzībām

Šis kontrolsaraksts palīdz aizsargāt jūsu uzņēmumu pret krāpniecību

Negodprātīgi darboņi pārvadājumu nozarē nav nekas jauns. Jaunums ir tas, ka krāpnieki kļūst aizvien nekaunīgāki. Tāpēc ir vēl svarīgāk veikt efektīvus pasākumus un lietot efektīvus līdzekļus, lai palīdzētu izvairīties no krāpniekiem un zādzībām.

Kopīgs darbs, TIMOCOM GmbH un OSCAR SCHUNCK AG & CO. KG ir izstrādājis detalizētu kontrolsarakstu uzņēmumiem, lai palīdzētu pārbaudīt darījumu partneru identitāti pat pirms līguma parakstīšanas. Mēs iesakām atbildīgajam darbiniekam lejupielādēt drošības kontrolsarakstu un pārbaudīt pārvadājumu veicošā pakalpojumu sniedzēja godprātīgumu, atbildot uz sarakstā esošajiem jautājumiem.

Kontrolsaraksts kravas zādzības novēršanai
Uz sākumu