Ieskats drošības tīklā

Mums ir ļoti svarīgi gādāt par mūsu sistēmas drošību un aizsardzību. Tāpēc mēs rūpīgi pārbaudām gan jaunos, gan esošos klientus un jums kā TIMOCOM Marketplace lietotājam piedāvājam dažādus papildu drošības pakalpojumus.

Droša piekļuve sistēmai TIMOCOM Marketplace jebkurā laikā

Jūs kā TIMOCOM klients saņemat drošu piekļuvi sistēmai, izmantojot individuālu drošības atslēgu. Pēc jūsu konta aktivizēšanas jums vienmēr būs pieejama vienkārša, pilnvarota un droša piekļuve Marketplace.

Tie paši augstie drošības standarti ir spēkā pat tad, ja piekļūstat Marketplace, izmantojot mobilo lietotni. Individuāls PIN kods ļauj piekļūt jūsu personīgajam Marketplace kontam un strādāt ar visām sistēmas lietojumprogrammām.

Jūsu priekšrocības: 
 • Jūs saņemat personalizētu drošības atslēgu, ar ko piekļūt lietojumprogrammām datorā. 
 • Vienkārša un droša pieteikšanās. 
 • Piekļuve sistēmai ar mobilo lietotni. 
 • Piekļuve tikai sankcionētiem lietotājiem. 

Viena no mūsu stiprākajām pusēm ir tehniskā drošība

TIMOCOM drošības tīkls ietver pastāvīgus ieguldījumus vismūsdienīgākajā IBM un Oracle tehnoloģijā. Kā klientam jums ir piekļuve Marketplace, kas ļauj strādāt ātri un droši.

Strādājot ar TIMOCOM, nav nekādu nepatīkamu pārsteigumu: divi ģeogrāfiski atdalīti un neatkarīgi datu centri, kuros ir visaugstākā līmeņa drošība, garantē jūsu darbu visu diennakti. Pat vissliktākajā gadījumā serveri vienmēr ir pieejami, pateicoties visaptverošai datu dublēšanas sistēmai. Tādējādi Marketplace turpina nodrošināt jums ierasto kvalitāti.

Kā IT speciālists TIMOCOM piedāvā: 

 • This is an embedded image
   sertificētus un energoefektīvus datu centrus; 
 • drošu datu pārraidi, pateicoties šifrētajam SSL savienojumam; 
 • diennakts monitoringu un sadarbību ar pašu IT nodaļu; 
 • vairākus rezerves interneta pieslēgumus; 
 • jaudīgu ugunsmūri un daudzslāņu pretvīrusu sistēmas.


Stingri regulēta piekļuve Marketplace

Saimnieciskā darbība, strādājot ar TIMOCOM – pārskatāma, skaidra un kompetenta. Lai nodrošinātu mūsu klientiem tāda līmeņa drošību, kādu viņi sagaida, uzņēmumiem, kas vēlas strādāt ar sistēmu, ir jāatbilst īpašām prasībām. Mēs aizsargājam jau vairāk nekā 156 000 TIMOCOM lietotāju datu drošību. Mūsu stingrie protokoli nozīmē, ka kļūšana par TIMOCOM klientu tagad ir kvalitātes zīme. 

Drošība tūlītējā un līgumu tirgū 

 • Piekļuve biržai parasti tiek atļauta 6 mēnešus pēc uzņēmuma izveides 
 • Svarīgu biznesa dokumentu autentiskuma noteikšana pirms līguma noslēgšanas 
 • Katra jauna klienta pārbaude 
 • Pastāvīga klientu uzraudzība pat pēc līguma noslēgšanas 

Kopā par jūsu tiesībām

Diemžēl ne visi laikus apmaksā rēķinus. Ja tā notiek ar jums, tad palīdzēt var TIMOCOM starptautiskais parādu piedziņas dienests. Tas rīkojas ātri un bez sarežģījumiem un noskaidro, vai jūs varat vai nevarat saņemt savu naudu. Vēl viena priekšrocība – par visiem starptautiskajiem klientiem rūpējas darbinieki, kuriem ir tā pati dzimtā valoda, kas klientiem. 

Mūsu parādu piedziņas dienestam ir arī ļoti īpaša un noderīga īpatnība: lielākā daļa uzņēmumu, kas vēlas pievienoties TIMOCOM tīklam, ir uzticami un droši. 

Uzzināt vairāk >


Izvairieties no sarežģījumiem, pārbaudot visu iepriekš

Mūsu uzdevums ir gādāt par to, lai mūsu klienti varētu lietot Marketplace sistēmu efektīvi un droši katru dienu. Tā kā darījumi tiek veikti tieši starp iesaistītajām personām, attiecībā uz komercdarījumiem izvirzītās prasības ir jāievēro katram. 

Pārbaudiet darījumu partnera identitāti:

 • lūdziet, lai darījumu partneris atsūta jums attiecīgā piedāvājuma izdruku no Marketplace. Jūs varat uzreiz pārbaudīt, vai partnerim ir likumīga piekļuve Marketplace. 
 • Aplūkojiet potenciālā darījumu partnera uzņēmuma profilu. Lietojot dokumentu funkciju, bieži pieprasītajiem dokumentiem identifikācijas nolūkos vajadzētu būt augšupielādētiem profilā. 
 • Salīdziniet augšupielādētajos dokumentos norādīto informāciju ar uzņēmuma katalogā esošo informāciju par uzņēmumu. 
 • Salīdziniet, vai kontaktpersonas dati (piemēram, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese) pilnībā atbilst uzņēmuma profilā norādītajiem datiem. 

Ja arī pēc šīs pārbaudes jums būs pamatotas šaubas, TIMOCOM Identify palīdzēs jums identificēt potenciālos partnerus. 

Kas jums nepieciešams identificēšanas pieprasījumam:

Kas jums nepieciešams identificēšanas pieprasījumam: 

 • Izdrukājiet sistēmā esošā piedāvājumu, ko jums nosūtījis potenciālais darījumu partneris.
 • Uzņēmuma profilā augšupielādēto dokumentu un/vai no darījumu partnera saņemto dokumentu kopija. 
 • Pilnībā aizpildīta pasūtījuma veidlapa, kurā norādīti jūsu šaubu iemesli. 

Nosūtiet sagatavotos dokumentus TIMOCOM pa e-pastu vai faksu:

TIMOCOM Identify kolektīvs visaptverošu pārbaudi veiks bez maksas un ne vairāk kā 5 darbadienu laikā. Rakstisku atbildi saņemsiet darbadienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Ko varat darīt, lai gādātu par uzņēmējdarbības atbilstību prasībām

Ar novatorisku un daudzdimensiju drošības tīklu TIMOCOM nodrošina, ka jūsu uzņēmējdarbība darbība noris bez problēmām. Jūs varat arī uzlabot drošību ar vienkāršiem līdzekļiem un pasākumiem. Piedāvājam dažus padomus, kuri var palīdzēt. 

Fighting freight theft together

Kopīga cīņa pret kravu zādzībām

Pārbaudiet piegāžu sistēmas un likvidējiet vājās vietas 

Piecas korporācijas un institūcijas ir apkopojušas savu pieredzi un piedāvā visiem pārvadājumu biznesā strādājošajiem uzņēmumiem un autovadītājiem aktīvu atbalstu piegādes ķēdē.

Uzzināt vairāk.

Mērķis: nodrošināt lielāku informētību par kravu zādzību risku, izstrādāt praktiskas profilakses stratēģijas un aktīvi sniegt atbalstu drošības pasākumu īstenošanā.

Visā Eiropā kravu zādzības izmaksā kopumā vairāk nekā astoņus miljardus eiro. Novēloti vai nepiegādāti sūtījumi bieži vien rada zaudējumus ražošanā un nepieciešamību atcelt pasūtījumus. Īpaši riskam ir pakļauti kravas automašīnu vadītāji. Katra piektā zādzība ir saistīta ar uzbrukumu, kurā tiek apdraudēta autovadītāja dzīvība. 

Bez vienotas profilakses pastāv draudi, ka labi organizētu noziedzīgo grupējumu veikto zādzību skaits palielināsies. Šeit minētās institūcijas un korporācijas ir apvienojušas spēkus dažādos piegādes ķēdes posmos, lai palīdzētu ietekmētajiem uzņēmumiem un autovadītājiem. 

 • Landeskriminalamt (Valsts policija) Lejassaksijā
 • Verband für Sicherheit in der Wirtschaft Norddeutschland (Ziemeļvācijas ekonomiskās drošības asociācija – VSWN) 
 • Teleroute un TIMOCOM, tirgū vadošie kravu biržu operatori 
 • HDI-Gerling Industrie, ar gadiem ilgu pieredzi, veicot rūpniecības un pārvadājumu nozares apdrošināšanu 

Risku novēršanas stratēģijas var tikt īstenotas dažādās jomās, piemēram, 

 • atkarībā no kravas tipa un maršruta uzņēmumiem vajadzētu lietot atbilstošu transportlīdzekli, kas aprīkots ar drošības sistēmu. Kopumā jānodrošina, ka transportlīdzeklis ir drošs un braukšanas kārtībā. 
 • Ar pārvadājumu saistītu informāciju nevajadzētu apspriest nepiederošu personu klātbūtnē. Jo mazāks ir informāciju zinošo personu, pārvadājumu veikšanā iesaistīto dalībnieku un ar dažādām personām notiekošo darbību skaits piegādes ķēdē, jo mazāks ir datu ļaunprātīgas izmantošanas risks. 
 • Autovadītājiem jāatrod iežogotas un apgaismotas atpūtas pieturvietas un stāvlaukumus (it īpaši ilgākiem pārtraukumiem un nakšņošanai). Plānojot maršrutu, šiem stāvlaukumiem jābūt prioritātei. 
 • Pārvadājuma veikšanas laikā kravas automašīnā nedrīkst braukt nepiederošas trešās personas. Pārvadājums pastāvīgi jāizseko, lai būtu nepārtraukta saziņa starp autovadītāju un vadības centru. 

Šeit varat atrast visas informatīvās brošūras vienā ZIP failā:

visa informācija un kontrolsaraksti zip faila veidā 

Uz sākumu