Piešķiriet un saņemiet atzīmes par transporta pasūtījumiem

Pateicoties vērtēšanas funkcijai TIMOCOM Marketplace, pasūtītāji un izpildītāji pēc pasūtījumu izpildes var viens otru novērtēt un kopā izveidot uzticamu transporta uzņēmumu, sūtījumu, ražošanas un tirdzniecības vērtējumu sistēmu. 

Vai esat kravas nosūtītājs un pasūtāt kravas?

Jūsu ieguvumi: 

 • Lielāka drošība: pozitīvi darījumu partneru vērtējumi par komunikāciju, rūpēm par preci un punktualitāti sniegs pārliecību, ka jūsu krava atrodas drošās rokās. 
 • Efektīva reklāma: pozitīvi vērtējumi nozīmē, ka transporta uzņēmumi dod priekšroku jūsu uzņēmumam kā pasūtītājam. 
 • Ietaupīts laiks: pamatojoties uz citu sistēmas lietotāju vērtējumiem, ātrāk atradīsiet labāko biznesa partneri. 

Vai esat kravas pārvadātājs un meklējat kravu?

Jūsu ieguvumi: 

 • Lielāka drošība: vērtējumi par maksājumu termiņu ievērošanu, godīgumu un komunikāciju atvieglos biznesa partnera izvēli. 
 • Priekšrocības attiecībā uz konkurentiem: pozitīvas atsauksmes nostiprina jūsu pozīcijas transporta uzņēmumu vērtējumu reitingā. 
 • Ietaupīts laiks: pateicoties pārskatāmiem vērtējumiem, atradīsiet uzticamus viedokļus par potenciālajiem darījumu partneriem vienuviet. 

Kā darbojas TIMOCOM transporta biržas vērtējumu funkcija?

Piešķiriet atzīmes par pabeigtajiem transporta pasūtījumiem

Pienākot izkraušanas datumam, biznesa partneri saņem paziņojumu, ka var viens otru novērtēt (pēc universālās 5 zvaigžņu skalas). Lai saglabātu pasūtījumu pārskatāmību, tie ir jāapstrādā, izmantojot lietojumprogrammu "Transporta pasūtījumi". Transporta pasūtījuma detaļās var novērtēt un apskatīt savu vērtējumu. 

Smart Logistics System screenshot: rating a transport order in the TIMOCOM freight exchange.
Smart Logistics System screenshot: rating a transport order in the TIMOCOM freight exchange.

Novērtējiet dažādas sadarbības jomas

Pasūtītājs var novērtēt komunikāciju ar līguma partneri, savlaicīgu maksājumu veikšanu, iekraušanas un izkraušanas punktualitāti, rūpes par preci un dokumentāciju. 

Izpildītājs papildus komunikācijai vērtē arī līguma nosacījumu godīgumu un pārskatāmību, ka arī vai maksājumi ir veikti savlaicīgi. 

Pārbaudiet kopējo vērtējumu uzņēmumu profilos

Uzņēmuma profilā tiek parādīts kopējais vērtējums, kas ir no pasūtītājiem un izpildītājiem saņemto novērtējumu rezultāts pēdējo 12 mēnešu laikā. Papildus cilnē “Vērtējumi” var redzēt atsevišķu kategoriju vidējo rādītāju.

Smart Logistics System screenshot: ratings feature for transport partners

Vai jums ir jautājumi? Esam jūsu rīcībā:

Jautājumi (BUJ)

TIMOCOM vērtēšanas funkcija tiek balstīta uz darījumiem, t.i., uzņēmumi tiek vērtēti pēc konkrētiem pasūtījumiem. 

Izpildītāji un pasūtītāji var viens otru novērtēt, kad tie Marketplace ir noslēguši savstarpēju pārvadājuma līgumu. Tas sniedz drošību par to, ka abi līgumpartneri patiešām kopīgi ir izveidojuši pasūtījumu. 

Izpildītāju var novērtēt šādās kategorijās: 

 • komunikācija; 
 • iekraušanas un izkraušanas punktualitāte; 
 • rūpes par preci; 
 • rūpes par dokumentiem. 

Pasūtītāju var novērtēt šādās kategorijās: 

 • komunikācija; 
 • godīgums un līguma noteikumu pārskatāmība; 
 • maksājumi. 

Kopvērtējumā katra kategorija tiek ņemta vērā vienādā apmērā. Elementi, kas netiek novērtēti, aprēķinos netiek iekļauti. 

Nē, vērtējumu komentēt nav iespējams. Sadalījums kategorijās ļauj veikt detalizētu vērtējumu, pateicoties tam komentāri nav jāpievieno. Tā kā TIMOCOM komentārus neapstiprina, pastāv risks, ka publicētais saturs var būt nepatiess vai aizskarošs, un sliktākajā gadījumā var ietekmēt uzņēmuma darbību. 

Jāpārliecinās, ka izpildītājs un pasūtītājs ir patiešām kopīgi izveidojuši pasūtījumu, lai novērstu iespējamās manipulācijas. 

Veikt uzņēmuma vērtējumu konkrētā transporta pasūtījuma kontekstā ir iespējams, kolīdz ir pienācis izkraušanas datums. 

Nē. Vērtējumu var veikt tikai tiem transporta pasūtījumiem, kas ir izpildīti pēc vērtēšanas funkcijas ieviešanas. 

Firmas vērtējums tiek aprēķināts, pamatojoties uz to novērtējumu vidējo vērtību, kuras darījumu partneris ir saņēmis kā izpildītājs un pasūtītājs. 

Izpildītāja vai pasūtītāja vērtējumos tiek iekļauti vērtējumi par visiem darījumiem (transporta pasūtījumiem) pēdējo 12 mēnešu laikā. 

Uzņēmuma kopējais vērtējums kļūst redzams pēc 3 vērtējumu saņemšanas no izpildītājiem un/vai pasūtītājiem. 

Tiklīdz radīsies iespēja veikt vērtējumu, TIMOCOM Marketplace parādīsies paziņojums (zvana simbols), kā arī tiek nosūtīts e-pasts pasūtījumā norādītajām kontaktpersonām. Ja pasūtījumā kontaktpersona nav norādīta, visi konkrētā uzņēmuma lietotāji saņems paziņojumus (zvana simbols) un e-pasta paziņojumu (nepieciešamais nosacījums: piekrišana paziņojumu saņemšanai pa e-pastu). Pa minētajiem kanāliem tiks nosūtīts arī vienreizējs atgādinājums. 

Vērtējumu var mainīt pirms tās izlikšanas beigu datuma ar nosacījumu, ka tā ir tikai saglabāta, nevis nosūtīta. 

Darījumu partnerim ir iespējams nosūtīt vienreizēju pieprasījumu vērtējuma korekcijai. To var nosūtīt tieši TIMOCOM Marketplace, izmantojot detalizēto transporta pasūtījuma skatu (“Vērtējumi”). Iesakām personīgi sazināties ar darījumu partneri, lai varētu tieši noskaidrot strīdīgos jautājumus. 

Tūlīt pēc publicēšanas katrs vērtējums tiek ieskaitīts uzņēmuma kopējā vērtējumā, pat ja ir nosūtīts korekcijas pieprasījums. Ja tiek veikta korekcija, kopējais rezultāts tiek automātiski atjaunināts. 

Atbilde par atzīmes labojuma pieprasījumu jāsniedz 7 dienu laikā. 

TIMOCOM kā neitrāls piegādātājs nevar koriģēt vai dzēst vērtējumus. Iesakām personīgi sazināties ar darījumu partneri, lai varētu tieši noskaidrot strīdīgos jautājumus un nepieciešamības gadījumā izmantot iespēju nosūtīt korekcijas pieprasījumu. 

Transporta pasūtījumu sarakstā var izmantot filtru, ar kura palīdzību var atrast uzņēmumus, kas gaida vērtējumu. 

Turklāt gaidīšanas režīmā esošo vērtējumu skaits ir redzams elementā "Vērtējumi" sistēmas sākumlapā. Noklikšķinot uz tā, jūs tiksiet novirzīts uz vērtējamu nesaņēmušajiem pasūtījumiem. 

TIMOCOM vērtēšanas funkcija tiek balstīta uz darījumiem, t.i., uzņēmumi tiek vērtēti pēc konkrētiem pasūtījumiem. Tas nozīmē, ka viens otru novērtēt var vienīgi tie uzņēmumi, kuri ir faktiski veikuši transporta pasūtījumu TIMOCOM sistēmā. 

Tādējādi manipulēt ar vērtējumiem ir daudz grūtāk, jo, piem., konkurenti, neizpildot pasūtījumu, nevar novērtēt viens otru. 

Pārtraukšanas gadījumā vērtējums tiek zaudēts. Pat ja uzņēmums vēlāk atkal kļūst par klientu, vērtējumu nevar piešķirt atkārtoti. 

Bloķēšanas gadījumā uzņēmuma vērtējums paliek un pēc atbloķēšanas atkal ir redzams visiem Smart Logistics System lietotājiem. 

Ja līgums tiek apturēts (netiek pārtraukts), atzīmes tiek saglabātas. Tomēr uzņēmuma kopējā vērtējumā tiek ņemtas vērā tikai atzīmes par pēdējiem 12 mēnešiem. Tāpēc, atjaunojot līgumu, vecāki vērtējumi netiks ņemti vērā. Tas nozīmē, ka uzņēmuma kopējais vērtējums var mainīties. 

Uz sākumu