15.08.2016

6 fakti par Francijas jauno likumu par minimālo darba samaksu

TimoCom klientiem ir jābūt informētiem par Francijas jauno likumu par minimālo darba samaksu

(1)

2016. gada 1. jūlijā Francijā stājās spēkā jauni noteikumi par minimālo darba samaksu ārvalstu kravas automašīnu vadītājiem Francijas teritorijā.

TimoCom priekš jums ir apkopojis sešus svarīgākos faktus par jaunajiem minimālo algu reglamentējošajiem likumiem:

1.      Summa

Kabotāžas pārvadājumiem un kravu piegādēm pāri robežām, ja sākumpunkts vai galapunkts ir Francijā, Francijā noteiktā minimālā bruto darba samaksa (SMIC) kravas automašīnu vadītājiem pašlaik ir robežās no 9,73 EUR līdz 10 EUR stundā. Summa mainās atkarībā no transportlīdzekļa masas un autovadītāja kvalifikācijas, un attiecīgās summas var apskatīt šeit:

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/EN_-_Remuneration_minimum_TR_marchandises_personnes_15_juin_2016.pdf

2.      Izņēmums

Šie noteikumi neattiecas uz pilnībā tranzīta reisiem. Ja Francija ir tikai tranzītvalsts, un Francijas teritorijā nenotiek ne preču iekraušana, ne izkraušana, likumu par kravu nosūtīšanu piemērošanas kritēriji netiek izpildīti, un minimālā samaksa par darbu nav nepieciešama.

3.      Izziņa

Saskaņā ar likumu autovadītājam ir jābūt sava darba devēja izdotai izziņai par norīkošanu darbā, kā arī sava darba līguma kopijai (tulkojums nav nepieciešams).

Darbā norīkošanas izziņas veidlapu franču un angļu valodās var lejupielādēt šeit:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa_15553-01.pdf

4.      Pārstāvība

Darba devējam obligāti ir jāieceļ pārstāvis Francijā, kurš rīkojas kā partneris saziņai. Vairākos avotos (piem., DSLV, Verkehrsrundschau - German Traffic Review) tiek ieteikts uzņēmums GU-RETRUCK – Eiropas uzņēmums, kurš sniedz pakalpojumus pārvadājumu uzņēmumiem un kuram ir biroji visā Eiropā (www.guretruck.com).

5.      Sodi

Par likumā noteiktā darba samaksas minimālā apmēra neievērošanu soda nauda vismaz 1500 EUR apmērā būs jāmaksā ne tikai darba devējiem. Likuma par darba samaksu neievērošanas gadījumā sodi būs jāmaksā arī klientiem.

6.      Sākotnējie iespaidi

Pret likumu protestē vairāku valstu pārvadātāju asociācijas un apvienības. Vēl vairāk: transporta ministri no 11 ES dalībvalstīm ir nākuši klajā ar kopīgu paziņojumu, kurā viņi protestē pret to, ka šis likums tiek attiecināts arī uz autovadītājiem no viņu valstīm. Brisele ir uzsākusi pārkāpuma izskatīšanas procedūru un lūgusi Francijai izteikt savu viedokli par likumu (kā kādreiz Vācijai). Kā norāda Komisija, likums par minimālo darba samaksu ievieš būtiskus ierobežojumus attiecībā uz brīvu preču kustību. 

Lejupielādēt preses relīzi
Uz sākumu