04.05.2016

Francija: Pretrunas noteikumos par pārtraukumiem divu personu kravas automašīnu apkalpēm

ES noteikumos ir iespējamas interpretācijas

(5)

Erkrata, 04.05.2016. - Dažu pēdējo nedēļu laikā Francijā ir bijušas diskusijas un nevienprātība jautājumos saistībā ar noteikumiem par divu personu kravas automašīnu apkalpju braukšanas laiku un pārtraukumiem. Tas ir tādēļ, ka Francijas varas iestādēm ir jauna pašreizējo ES noteikumu interpretācija, kuru tās piespiedu kārtā īsteno.

Līdz šim divu personu kravas automašīnas apkalpei pēc četru ar pusi stundu braukšanas nebija jāievēro 45 minūšu pārtraukums. Autovadītāji vienkārši varēja ik pēc četrām ar pusi stundām apmainīties vietām un turpināt ceļu, jo līdz šim visa ES ir uzskatījusi, pasažiera vietā sēdošajam autovadītājam ir pārtraukums.

Tomēr TimoCom lietotāji tagad ziņo, ka Francijā šie noteikumi tiek interpretēti citādāk. Francijas varas iestādes uzskata, ka neatkarīgi no tā, vai automašīnai ir viens vai divi autovadītāji, 45 minūšu pārtraukums ir jāievēro pašai kravas automašīnai. Pasažiera vietā pavadītais laiks Francijā vairs netiek uzskatīts par pārtraukumu. Francijas varas iestādes par pārtraukumu uzskata tikai laiku, kad tahogrāfā ir redzams gultas simbols, kas nozīmē, ka kravas automašīnai ir jāpaliek vienā vietā.

Tomēr tas attiecas ne tikai uz braukšanas laiku pašā Francijā, bet arī uz citām valstīm gadījumā, ja kravas automašīnai turpmāko 28 dienu laikā ir plānots braukt arī pa Francijas ceļiem.  Katrs neievērotais pārtraukums neatkarīgi no valsts, kurā tas nav ievērots, tiek uzskatīts par 4. kategorijas pārkāpumu un izmaksā 750 eiro. Francijas policija par šo it kā pārkāpumu jau ir iekasējusi soda naudas 4500 EUR līdz 6000 EUR apmērā.

Vācijas Kravas pārvadātāju un loģistikas uzņēmumu apvienība (DSLV) apkopo informāciju par pārbaudēm un būtu pateicīga, ja autovadītāji varētu sniegt informāciju, kura varētu noderēt, lai par Francijā veikto kontroli precīzi informētu ES Komisiju.

Noteikumi

Francijas policija atsaucas uz Eiropas Regulas 165/2014 34. punktu. Šajā regulā ir noteikts, ka par pārtraukumu ir uzskatāms tikai laiks, kurā reģistra lapā vai reisa datu fiksācijas ierīcē ir gultas simbols. Taču Sauszemes transporta vadlīnijās 561/2006, 2006/22 / EK, Nr. 3821/85 ir teikts:

"3) Ja transportlīdzekli apkalpo vairāk nekā viens autovadītājs, kā arī ja nepieciešamības gadījumā automašīnas vadīšanai ir pieejams otrs apkalpes loceklis, viņš sēž blakus transportlīdzekļa vadītājam un aktīvi nepalīdz autovadītājam vadīt transportlīdzekli, 45 minūtes no attiecīgā transportlīdzekļa apkalpes locekļa "pieejamības laika" ir uzskatāmas par pārtraukumu."

Tādējādi nav absolūti nepieciešams, lai abi vadītāji ievērotu pārtraukumu pēc četru ar pusi stundu ilgas braukšanas bez pārtraukuma, ja otrais autovadītājs spēj turpināt ceļu.

Secinājums:

Līdz situācijas noskaidrošanas brīdim autovadītājiem, kuri brauc caur Franciju, labāk ir ievērot pirmo pārtraukumu pēc četrām ar pusi stundām.

 

Vairāk informācijas par TimoCom varat atrast vietnē www.timocom.lv

Lejupielādēt preses relīzi
Uz sākumu