04.10.2020

Septiņi visbiežāk uzdotie jautājumi par parādu piedziņu loģistikas nozarē

Mēs skaidrojam, kā tā notiek un kurš par to maksā.

Sieviete pārbauda kavēto maksājumu rēķinus.

Pasūtījums ir piegādāts un rēķins nosūtīts. Taču maksājums nav saņemts.

Viens no veidiem, kā risināt kavētu maksājumu, ir noalgot parādu piedziņas dienestu. Tomēr daudziem nav ne jausmas, ko tas reāli ietver.

Šajā bloga rakstā mēs atbildam uz septiņiem jautājumiem, ko daudzi uzdod pirms parādu piedziņas dienesta noalgošanas.

 

Ja pamanāt, ka maksājuma termiņš ir pagājis, bet savu naudu neesat saņēmuši, parādu piedziņas dienests var jums palīdzēt atgūt kavētos maksājumus.

Saturs:

  1. Cik daudz parāda samaksas pieprasījumu man jānosūta pirms varu piesaistīt parādu piedziņas dienestu?
  2. Kādus pakalpojumus parādu piedziņas uzņēmums sniedz?
  3. Kā varu noalgot parādu piedziņas dienestu?
  4. Kā parādu piedziņas dienests darbojas?
  5. Kādi ierobežojumi attiecas uz parādu piedziņas dienestu darbu?
  6. Cik lielas ir izmaksas?
  7. Kurš sedz parādu piedziņas maksas?

Parādi jānomaksā nekavējoties, ja vien līgumā nav ietverta citāda vienošanās. Tomēr dažkārt nauda netiek saņemta. Iemesli var būt daudz un dažādi, taču to sekas ir nepatīkamas visām iesaistītajām pusēm. Maksājums tiek uzskatīts par kavētu 30 dienas pēc tā maksājuma termiņa. Pēc tam jūs kā kreditors varat veikt papildu soļus, piemēram, savas naudas saņemšanai noalgot parādu piedziņas dienestu. Šeit jūs atradīsiet atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par parādu piedziņas dienesta noalgošanu.

1. Cik daudz parāda samaksas pieprasījumu man jānosūta pirms varu piesaistīt parādu piedziņas dienestu?

Saskaņā ar ES direktīvu pēc maksājuma veikšanas termiņa paiešanas nav nepieciešams sūtīt parāda samaksas pieprasījumu. Pārvadājumu pakalpojuma klients automātiski kavē maksājumu. Parādu piedziņas dienestu ir iespējams noalgot nekavējoties.

Nepastāv juridiskas prasības sūtīt parāda samaksas pieprasījumu, tomēr tās nosūtīšana var jums palīdzēt saglabāt labas attiecības ar darījuma partneri. Taču, ja pēc otrā parāda samaksas pieprasījuma nosūtīšanas debitors joprojām neatsaucas un maksājums nav veikts, varētu būt pienācis laiks apsvērt profesionāla parādu piedziņas dienesta noalgošanu.

2. Kādus pakalpojumus parādu piedziņas uzņēmums sniedz?

Parādu piedziņas uzņēmums gadījumu izpēta no abām pusēm un var rīkoties kā neitrāls starpnieks. Tas pārskata visas pavadzīmes un var jūs informēt par to, vai prasība ir pamatota.

Turklāt profesionāls debitoru saistību pārvaldības uzņēmums var palīdzēt saviem klientiem atgūt naudu, kā arī uzņemties atbildību par saziņu ar parādnieku. Šādi iespējams iegūt skaidrību par konkrēto gadījumu un/vai panākt parāda atmaksu. Turklāt parādu piedziņas dienests pēc kreditora vēlēšanās var sarunu ceļā vienoties par alternatīviem atmaksas veidiem.

Parādu piedziņas dienestam ir ļauts aktīvi rīkoties, lai atgūtu parādu. Tas konkrēti nozīmē, ka dienests var pamudināt parādnieku izpildīt savas saistības. 

3. Kā es varu noalgot parādu piedziņas dienestu?

Pastāv risinājumi debitoru saistību pārvaldīšanai saviem spēkiem. TIMOCOM ir raksts, kurā sniegti trīs padomi parādu atgūšanai. Viens no padomiem ir kontaktēties ar klientu pašam un atgādināt par kavēto maksājumu. Tomēr ir vērts sazināties ar speciālistu, kuram ir pieredze kavētu maksājumu piedziņā vai, vēl labāk,  kurš ir specializējies parādu piedziņā jūsu darbības nozarē. Kravu pārvadājumu un loģistikas uzņēmumiem vajadzētu izvēlēties šim kritērijam atbilstošu pakalpojuma sniedzēju. Kopumā nav grūti noalgot parādu piedziņas dienestu, parasti nepieciešams tikai nosūtīt vēstuli vai aizpildīt tiešsaistes anketu. Lai nodrošinātu, ka parādu piedziņas uzņēmums var veikt savu darbu, jums tam būs jāsniedz pierādījums, ka jums ir parādā naudu. Tāds ir neapmaksāti rēķini, pārvadājumu līgums vai līdzīgi dokumenti. Pēc šo dokumentu iesniegšanas jums būs jāapstiprina, ka noalgojat šo parādu piedziņas dienestu. Šajā brīdī parādu piedziņas komanda var sākt debitoru saistību pārvaldīšanu,

4. Kā parādu piedziņas dienests darbojas?

Kad parādu piedziņas uzņēmumam ir nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums un visi citi svarīgie ar lietu saistītie dokumenti, uzņēmums sāks pārbaudīt prasību.

Tas pārbaudīs, vai ar dokumentiem viss ir kārtībā. Piemēram, vai tiešām maksājuma kavējums pārsniedz 30 dienas? Vai bija iesniegta prasība par zaudējumu atlīdzināšanu? Vai rēķins nav ticis nomaksāts? Parādu piedziņas dienesti iesniegtos dokumentus izmanto, lai pārliecinātos, ka prasība ir neapstrīdama un juridiski derīga.

Pēc tam tas sazināsies ar parādnieku. Debitoram ir dota iespēja sniegt savu skatījumu uz situāciju un izteikt piedāvājumu. Viņi var apstiprināt parāda esamību vai arī apstrīdēt prasību un iesniegt savus dokumentus kā pamatojumu. Šī procesa ietvaros viņi var vienoties par maksājuma veikšanu pa daļām vai parāda daļēju apmaksu.

 

5. Kādi ierobežojumi attiecas uz parādu piedziņas dienestu darbu?

Parādu piedziņas dienests nevar spriest tiesu, tas nozīmē, ka tas nevar nevienu notiesāt, kā to var tiesu vara, un nevar arī piespiest debitoru veikt maksājumu. Dienestam ir atļauts pieprasīt parādniekam veikt maksājumu, ja ir skaidrs, ka maksājums ir kavēts. Ja prasība ir derīga, debitoram jāveic maksājums kreditoram.

Parādu piedziņas dienestam tādējādi nav vairāk tiesību kā pašam kreditoram. Tas vienkārši uzņemas korespondenci ar debitoru kreditora vietā. Dienestam ir juridiskās zināšanas, kas ļauj izpētīt lietas faktus, bet tas nesniedz juridiskās konsultācijas. Ja lieta nonāk tiesā, parādu piedziņas dienests tajā nebūs iesaistīts.

 

6. Cik lielas ir izmaksas?

Ja loģistikas uzņēmums izvēlas noalgot profesionālu debitoru saistību pārvaldītāju no Vācijas, pastāv iekasējamās maksas lieluma ierobežojums. Maksas pamatā ir juristu atalgojumu Vācijā nosakoša tabula, kurā šim pakalpojumam ir konkrēta cena. Parāda piedziņas lietas process izmaksā starp piecdesmit un divsimt piecdesmit procentiem no summas, kas iekasējama uz šīs tabulas pamata. Tabulā maksas norādītas atbilstoši

sākotnējai parāda summai. Pat grūtos vai īpaši sarežģītos gadījumos maksimālā apstrādes maksa ir 2,5 reizes lielāka nekā norādīta tabulā. Bieži tiek slēgta vienošanās par vidēji 1,3 reizes lielāku maksu. Tas var šķist sarežģīti, taču patiesībā to ir viegli aprēķināt.

Piemērs: pieņemsim, ka preču pārvadājums ir veikts, bet rēķins nav apmaksāts. Rēķinā norādītā summa ir 500 eiro. Parāda piedziņas izmaksas šādam vidēja apjoma gadījumam ir 58,50 eiro, kas 1,3 reizes lielāka nekā advokāta likme.

 

7. Kas sedz parādu piedziņas maksas?

Pastāv daudz iemeslu, kāpēc rēķini paliek nesamaksāti, tomēr tiem, kuri rēķinus neapmaksā jāsaprot, ka neapmaksāti rēķini prasa laiku un naudu. Piemēram, parāda samaksas pieprasījumu nosūtīšana prasa gan birokrātisku rīcību, gan finansiālus izdevumus. Kreditors var no debitora pieprasīt pilnībā atlīdzināt parāda piedziņas laikā radušās izmaksas.

Pastāv ES direktīva, kurā sniegta skaidra informācija par visu pušu tiesībām un pienākumiem un kas nosaka rīcību situācijā, kad rēķini paliek nesamaksāti. Juridiskās detaļas, kas saistītas ar atlīdzināšanu, apskatāmas šajā TIMOCOM bloga rakstā. Šī informācija ir īpaši būtiska tādā starptautiskā nozarē kā loģistika.

Informējiet tūlīt

Kopsavilkums

Protams, neapmaksātus rēķinus ir jāsamaksā, īpaši, ja uzņēmums vēlas saglabāt labas attiecības ar saviem sadarbības partneriem. Tomēr, ja maksājums nav veikts, ir svarīgi zināt savas tiesības un rīcības variantus. Parādu piedziņas dienests jums piedāvā debitoru saistību profesionālu pārvaldību un palīdz atgūt parādus.

 

Pārvadājumu un loģistikas nozarē debitoru saistību pārvaldība nav vienkārša, ņemot vērā, ka tā bieži notiek pāri valstu robežām un pusēm runājot dažādās valodās. Tāpēc TIMOCOM starptautiskā parādu piedziņas dienesta komanda koncentrējas uz darbu ar klientiem visā Eiropā. Dienests kā neatkarīgs starpnieks strādā 27 valodās, palīdzot uzņēmumiem atgūt parādus.

Jūs varētu interesēt arī šādas tēmas:

Kā rīkoties ar neapmaksātajiem rēķiniem? Jūsu tiesību un pienākumu skaidrojums.

Kā rīkoties, ja klients nav samaksājis?

Ekonomiskā izturība - kā esošajos apstākļos pasargāt savu uzņēmumu

Lejupielādēt preses relīzi
Uz sākumu