14.11.2018

Kas faktiski atbild par kravu nostiprināšanu kravas automašīnā?

Nosūtāmo kravu nostiprināšanas eksperts dod padomus ekskluzīvā intervijā

(1)

Saskaņā ar Vācijas Apdrošinātāju asociācijas (GDV) sniegto informāciju 70 procenti pa Vācijas ceļiem braucošo kravas automašīnu nav nostiprinātas nepareizi vai nepietiekami. Sūtījuma pareiza nostiprināšana ir obligāta saskaņā ar Vācijas likumu “Par ceļu satiksmi” (StVO) un Vācijas Komerckodeksu (HGB). Taču kas galu galā ir atbildīgs — ekspeditors, autovadītājs vai kravas nosūtītājs? Un kā patiesībā notiek kravas nostiprināšana? Eksperts, apmācītājs un autors Alfreds Lampens (Alfred Lampen) sniedz vērtīgus padomus par kravu nostiprināšanu loģistikas nozarē.

Kas vispār ir kravu nostiprināšana?
Tā ir galvenokārt gādāšana par to, lai preces transportlīdzeklī būtu novietotas tā, ka neviens netiek traumēts un netiek nodarīti bojājumi precēm.

Kā norāda Vācijas Apdrošinātāju asociācija (GDV), katrs piektais negadījums kravas automašīnu satiksmē ir “negadījums, ko izraisījusi nozaudēta krava”. Katru gadu uz Vācijas ceļiem notiek apmēram 1600 nopietnu negadījumu, kas izmaksā simtiem miljonus eiro. Ko iespējams darīt, lai novērstu nepietiekamu kravas nostiprināšanu?

Šeit izšķirošā loma ir kravas nosūtītājam. Pieņemsim, ka autovadītājs ierodas iekraušanas vietā ar konkrētajai kravai nepiemērotu transportlīdzekli, transportlīdzeklis ir bojāts vai tam nav stiprināšanas siksnas. Tomēr preces vienalga tiek iekrautas un līdz klientam nonāk ar bojājumiem. Klients sūdzas, kas slikti ietekmē saimniecisko darbību un pavisam noteikti nav kravas nosūtītāja interesēs. Būtu liela nelaime, ja tiktu apdraudētas cilvēku dzīvības. Piemēram, nenostiprinātu papīra ruļļu gadījumā. Viens rullis sver vairākas tonnas. Transportlīdzeklim strauji bremzējot, rullis vai jebkuras citas preces centrbēdzes spēka ietekmē var kļūt nekontrolējamas. Preces nokrīt uz ceļa vai tiek sviestas uz priekšu. Sekas ir nāvējošas.

Šeit būtu nepieciešama kravas nosūtītāja instrukcija, kurā norādīts, ka kravas nostiprināšanai noteiktā veidā nepieciešami pretslīdēšanas paklāji un siksnas. Tam vajadzētu būt kravu ekspeditora vai izpildītāja iepriekš nodrošinātam, jo pretējā gadījumā pasūtījuma izpilde viņam netiktu uzticēta.

Vai šādas instrukcijas pastāv? Ja pastāv, tad kas pārbauda to atbilstību?
Daudziem kravu nosūtītājiem vai klientiem gan nozarē, gan tirdzniecības sektorā joprojām šeit ir pilnībā jāatzīst sava atbildība, jo viņu rīcībā nav nepieciešamās informācijas. Citi jau tās ir ieviesuši tuvu pilnībai: šajā ziņā strikta ir ķīmijas nozare. Ir ļoti precīzas vadlīnijas, kas ir jāievēro pirms kravas automašīnas došanās ceļā.

Kur atrast informāciju par kravu pareizu nostiprināšanu?

Attiecīgo rokasgrāmatu iespējams saņemt no Autotransporta Direkcijas. Informāciju iespējams saņemt arī no pārvadājumu un loģistikas uzņēmumu asociācijām.

Autovadītājam ir jāsaprot, ka tieši aiz viņa esošā krava pirmkārt apdraud viņu pašu. Transportlīdzeklim strauji bremzējot, krava lido uz priekšu. Pirmā persona, kam tiek viss trieciens, ir autovadītājs. Tomēr ir pats par sevi saprotams, ka viņš apdraud arī citus cilvēkus, jo nenostiprināta krava uzkrīt vai tiek uzmesta uz ceļa vai citiem transportlīdzekļiem.  Ja autovadītājs to apzināsies, viņš arī pievērsīs lielāku vērību kravas pienācīgai nostiprināšanai. Vienmēr jābūt nodrošinātai, piemēram, priekšā esošajai spraugai. Šī informācija ir jādara zināma apmācības kursos.

Pētnieks intervijā teica, ka transporta bojājumi ir saistāmi arī ar iepakošanā pieļautām kļūdām. Vai ir piemēri, kad nepareizs iepakojums rada ar kravas nostiprināšanu saistītas problēmas?
Piemēram, preces, kas piestiprinātas paletēm, bet nepiepilda tās. Ja kartona kastes pārāk vaļīgi piestiprinātas ar plēvi. Ja tuvu viena otrai ir nevis uz paletēm esošās pakas, bet gan tikai pašas paletes, tad, transportlīdzeklim strauji bremzējot, krava sastumjas kopā. Tas var izraisīt tik lielu plastmasas kannu deformāciju, ka rodošās spiediena dēļ tiek atspiesta vaļā aizdare un izplūst kannā esošais šķidrums (piemēram, kaitīga viela).


Vai ir tāda lieta kā 5 pamatlikumi kravas nostiprināšanai, kas vienmēr būtu jāievēro?

  1. Priekšā esošajai spraugai vienmēr jābūt atdalītai ar priekšējo sienu vai saitēm un paletēm, un ir jāpalielina berze, lietojot pretslīdēšanas paklājus.
  2. Ja man ir krava, kas var apgāzties (piemēram, vertikāli novietoti papīra ruļļi), man ir jānodrošina aizsardzība pret slīdēšanu. Es varu novērst tās sānsveri ar malu slīdņiem un īpašu nostiprināšanas aprīkojumu.
  3. Kravai, ko nav iespējams nostiprināt ar siksnām (piemēram, dzērieni tetrapakās), man ir nepieciešams stabils transportlīdzeklis ar konstrukcijas stabilitāti apliecinošu sertifikātu.  Ja man tā nav, man jāatsakās no kravas.
  4. Kravas novietošanas virsmai ir jābūt tīri noslaucītai. To skaidri var redzēt, aplūkojot granulu kravas piemēru: ir bojāts maiss, granulas izbirst un virsū tiek uzlikta nākamā krava. Tā pēc tam atrodas principā uz lodīšu gultņiem. Citiem vārdiem runājot: Man tas regulāri ir jāaizslauka.
  5. Vēl viens temats ir komunikācija starp klientu un izpildītāju: ja kravu ekspeditors zina, kāds stiprināšanas aprīkojums viņam jāņem līdzi, viņš arī var būt sagatavots. Pirmkārt un galvenokārt, norādījumus kravu ekspeditoram par to var dot kravu nosūtītājs.

Vairāk informācijas par TIMOCOM varat atrast www.timocom.lv

Lejupielādēt preses relīzi
Uz sākumu