Arī jūsu transporta un loģistikas procesu pārvaldība var būt ātra un vienkārša! TIMOCOM Smart Logistics System ir tieši tas, kas jums vajadzīgs, ja nepieciešams pārvadāt preces, veicat pārvadājumus vai meklējat palīdzību pasūtījumu pārvaldīšanā.

ADR

ADR (bīstamas preces)

ADR ir Eiropas konvencijas par bīstamām precēm nosaukums. Konvencija ietver satiksmes noteikumus attiecībā uz iepakojumu, kravu nostiprināšanu un bīstamu preču marķēšanu.

Termins

Saīsinājuma ADR atšifrējums ir "Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route", kura tulkojums ir "Eiropas Nolīgums par starptautiskiem bīstamo kravu autopārvadājumiem". Starptautiskais termins ADR tiek plaši lietots arī pārvadājumu nozarē, un šī iemesla dēļ gandrīz ikviens nozarē strādājošais saprot, ko tas nozīmē, neatkarīgi no savas izcelsmes valsts.

Vēsture

Konvencija tika parakstīta Ženēvā 1957. gadā, taču tā nestājās spēkā līdz pat 1968. gada beigām. Ik pēc diviem gadiem tā tiek aktualizēta, ņemot vērā jaunākos tehniskos un juridiskos konstatējumus. Konvencijas dalībnieces ir visas ES dalībvalstis, un ADR ir juridisks spēks, pateicoties ES direktīvai. Turklāt konvencijai ir pievienojušās visas pārējās Eiropas valstis, kā arī Maroka, Tunisija un dažas Centrālāzijas valstis, kas agrāk bija Padomju Savienības sastāvā. ADR konvenciju kopumā ir parakstījušas 48 dalībvalstis (no 2017. g. jūnija).

Noteikumi

Katram kravas automašīnas vadītājam, kas pārvadā bīstamas preces, ir nepieciešama bīstamo preču pārvadāšanas atļauja. Šīs atļaujas oficiālais nosaukums ir ADR apmācības apliecība (ADR training certificate). Tā ir derīga piecus gadus un automātiski zaudē spēku, ja netiek pagarināta līdz derīguma termiņa beigām. Lai pagarinātu atļauju, katram autovadītājam ir jāiziet atkārtots kurss.

Katram uzņēmumam, kas regulāri pārvadā bīstamas preces, ir nepieciešams vismaz viens bīstamo preču drošības konsultants. Viņš atbild par to, lai nodrošinātu, ka uzņēmums ievēro noteikumus un pilda saistības attiecībā uz bīstamām precēm.

Katrai kravas automašīnai, kas pārvadā bīstamas preces, ir nepieciešams īpašs aprīkojums. Tas ietver oranžas bīstamības zīmes ar eņģēm, ķiveri un aizsargbrilles, un divus ugunsdzēšanas aparātus.

Kļūstiet par nozares ekspertu

Piesakieties šeit, lai regulāri saņemtu informāciju par to, kā atvieglot savu darbu un paplašināt sava uzņēmuma apvāršņus.


Informatīvā izdevuma abonēšana

Uz sākumu