skip navigation

Lejupielādējiet TC Login piekļuves programmatūru jau tagad!

Vēl nav ievadīta svarīga informācija. Lūdzu ievadi to pilnībā un tad lejuplāde var sākties.

Lietošanas noteikumi

Atrodas Vācijā - datu drošība TIMOCOM

Mēs par Jūsu datiem gādājam ar īpašu rūpību! Šī iemesla dēļ TIMOCOM ir piešķirta kvalitātes zīme "Atrodas Vācijā", kas nozīmē dati atrodas resursdatorā Vācijā, un tāpēc uz tiem attiecas Vācijas tiesību akti - it īpaši Vācijas Datu aizsardzības likums, kas ir viens no visstingrākajiem Eiropā.

Uz sākumu