Kas ir kravu pārvadājumu apdrošināšana?

Kravu pārvadājumu apdrošināšana aizsargā jūsu uzņēmumu no zaudējuma, zādzībām vai kavētas piegādes kravu pārvadājuma laikā. Tā nodrošina apdrošināšanu, kas pārsniedz augstāko transporta atbildības apdrošināšanas nodrošināto ar likumu noteikto atbildības segumu un var būt uzņēmuma nākotnei izšķiroša.


Kāpēc man būtu jāiegādājas kravu pārvadājumu apdrošināšana?

Preces ne tikai pārvadājuma laikā, bet arī iekraušanas un izkraušanas laikā ir pakļautas daudziem bīstamiem apstākļiem un riskiem. Preces var tikt bojātas vai pat nozagtas neatkarīgi no tā, cik rūpīgi tās ir iesaiņotas, iekrautas/izkrautas vai pārvadātas. Apdrošināšanas iegādāšanās ir efektīvs veids, kā aizsargāt preces un piegādes ķēdes; zaudējuma prasību iesniegšana ir vienkārša un samaksa tiek veikta ātri, un tā nodrošina, ka jebkuras skartās preces neietekmēs attiecības ar klientu.

2022_0726_MWD_Scnuck_Landing page_5050

Kādi ir mani ieguvumi no kravu pārvadājumu apdrošināšanas, ko iegādājos, izmantojot SCHUNCK GROUP?

Polises tiek izsniegtas ātri

Uzņēmuma un apdrošināšanas dati tiek nosūtīti automātiski, kas ļauj jums apdrošināt savas preces, veicot tikai dažus klikšķus.

Elastīgi apdrošināšanas modeļi

Jūs varat izvēlēties kravu pārvadājumu apdrošināšanu katrai individuālai kravai, ietaupot naudu par dārgajiem pamatnolīgumiem.

Godīgi nosacījumi

Apdrošinātājs vienmēr izmaksās apdrošināšanas summu, par kuru panākta vienošanās, nepiemērojot punktu par proporcionālas atbildības sadali, pat ja jūsu apdrošināšana ir zem reālās vērtības. Tādēļ jūs negaida nepatīkami pārsteigumi gadījumā, ja jums ir jāiesniedz prasība.

Pieejamā kravu pārvadājumu apdrošināšana

TIMOCOM klienti var iegādāties kravu pārvadājumu apdrošināšanu, kas sedz visus riskus bez atskaitījumiem, sākot no 0,0005 % līdz 0,000549 % no preču vērtības.

nostiprinātas kravas.

Jums būs pieejams pilnīgs apdrošināšanas segums, sākot no precēm, kuru bojājumu izraisījusi nepārvaramā vara, līdz pat finansiālu zaudējumu segumam (to ietverot).

Polises izvēle ir vienkārša.

Ietaupiet laiku polises izvēlei, informācijas par kravu un preču klasi ievadīšanai un vienkārši atlasiet kādu no četrām pievilcīgām prēmijām.

SCHUNCK GROUP apdrošināšanas prēmijas: ekskluzīvām precēm pārvadājumu apdrošināšana vienīgi TIMOCOM klientiem

MicrosoftTeams-image (16)

Kā es varu iegādāties kravu pārvadājumu apdrošināšanu?

Jūs kā TIMOCOM klients varat reģistrēties SCHUNCK Group, veicot dažas vienkāršas darbības, un pēc tam varēsiet iegādāties kravu pārvadājumu apdrošināšanu ar lieliskiem noteikumiem.

Tas ir tikpat vienkārši kā 123!

 1. Pēc tam, kad ievadīsiet savu kravu “TIMOCOM Marketplace” tāpat kā parasti, vienkārši vēlreiz atlasiet kravas piedāvājumu un noklikšķiniet uz “Insure freight” (apdrošināt kravu).
 2. Pēc tam jūs novirzīs uz SCHUNCK tīmekļa vietni, kur vienu reizi reģistrēsieties pakalpojumam, ko pēc tam varēsiet izmantot pēc vajadzības. Kravas un uzņēmuma dati var tikt pārsūtīti automātiski.
 3. Pēc reģistrēšanās vienkārši atlasiet prēmiju, kas jums ir piemērota (pamatojoties uz apdrošināto preču vērtību).
 4. Darīts! Savu apdrošināšanas polisi varat lejupielādēt tūlīt un, ja vajadzīgs, nosūtīt to savam pārvadājuma klientam.
TIMOCOMHow toInsurecargo_2

Šie ir jautājumi, ko mūsu klienti visbiežāk uzdod par preču pārvadājumu apdrošināšanu

Principā jums kravu pārvadājuma apdrošināšana ir jāiegādājas vienmēr, kad preces tiek pārvadātas. Preču pārvadāšana ietver daudzus riskus. Cita starpā tas ir saistīts gan ar preču īpašībām, gan arī dažādiem pārvadājuma maršrutiem, pārvadājuma veidiem, iekraušanas līdzekļiem, klimata apstākļiem u. c.


Principā jums ir vienmēr jāiegādājas kravu pārvadājumu apdrošināšana, ja krava tiks pārvietota uz ārēju kravu pārvadājumu uzņēmumu/sauszemes pārvadātāju un preču vērtība pārsniedz ar likumu noteikto atbildības segumu saskaņā ar HGB (Vācijas Tirdzniecības kodeksa) un CMR (Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu) 8.33. vai 40. pantu par īpašām aizņēmumtiesībām par katru preču bruto svara kilogramu.  

Piemērs. Kravu pārvadājumu uzņēmums ir atbildīgs par summu 8,33 SDR, kas ir līdzvērtīga 10 EUR par preču bruto svara kilogramu: 500 kg mobilo tālruņu, kuru vērtība ir 1 miljons EUR, ar likumu noteiktais atbildības segums saskaņā ar CMR ir 500 kg * 8,33 SDR *1,20 EUR/kg = 5000 EUR.

Klientam, kurš cietīs zaudējumu, būtu jāsedz starpība, kas ir 995 000 EUR.

Īsumā: jo vieglākas un dārgākas ir preces, jo augstāks ir risks.

Kravu pārvadājumu apdrošināšana aizsargā uzņēmumu no zaudējuma, zādzībām vai kavētas piegādes kravu pārvadājumu laikā. Tā nodrošina apdrošināšanu, kas pārsniedz augstāko pārvadājumu atbildības apdrošināšanas ar likumu noteikto atbildības segumu un izmaksā pilnu atlīdzību zaudējuma gadījumā. Maksimālā apdrošinātā summa katrai prasībai balstās uz preču apdrošināto vērtību, nevis augstāko ar likumu noteikto atbildības segumu par preču bruto svara kilogramu, kā tas ir pārvadājumu atbildības apdrošināšanas gadījumā.

Kravu pārvadājumu apdrošināšana nav juridiska prasība, tomēr tās iegāde ir laba ideja, ja notiek tālāk aprakstītais scenārijs.

 • Jūsu uzņēmums nosūta preces un kravu, izmantojot sauszemes pārvadātāju vai kravu pārvadājumu uzņēmumus.
 • Atkarībā no līguma jūs, pircējs vai pārdevējs, uzņematies preču pārvadājuma risku dažādās maršruta daļās.

Parasti (sākotnējais) kravu pārvadājumu uzņēmums iegādājas apdrošināšanu, kad tiek lūgts to darīt, kad kuģniecības aģenta interesēs ir to darīt vai kad ir pieņēmums, ka viņi to darīs.

Preces ne tikai pārvadājuma laikā, bet arī iekraušanas un izkraušanas laikā ir pakļautas daudziem bīstamiem apstākļiem un riskiem. Preces var tikt bojātas vai pat nozagtas neatkarīgi no tā, cik rūpīgi tās ir iesaiņotas, iekrautas/izkrautas vai pārvadātas. Apdrošināšanas iegādāšanās ir efektīvs veids, kā aizsargāt preces; zaudējuma prasību iesniegšana ir vienkārša, un samaksa tiek veikta ātri, un tā nodrošina, ka jebkuras bojātās preces neietekmēs attiecības ar klientu. Kravu pārvadājumu apdrošināšana var būt izšķiroša — vai uzņēmums saglabā savu biznesu vai nē.

Protams, kravu pārvadājumu apdrošināšanu var iegādāties katrai atsevišķai precei vienā pārvadājumā. Tas ir īpaši noderīgi, ja jums kravu pārvadājumu apdrošināšana ir nepieciešama tikai palaikam un pamatnolīgums šādai situācijai būtu pārāk dārgs. Turklāt jūs kā loģistikas pakalpojumu sniedzējs varat pilnībā nodrošināt atlīdzību savam klientam zaudējumu gadījumā, tādējādi neapdraudot attiecības ar klientu.

Prēmijas par parastu kravu pārvadājumu apdrošināšanu, kas sedz visus riskus bez atskaitījumiem Vācijā un kaimiņvalstīs, ir no 0,0006 % līdz 0,0007 % no preču vērtības.

TIMOCOM klienti var iegādāties kravu pārvadājumu apdrošināšanu, kas sedz visus riskus
bez atskaitījumiem, sākot no 0,0005 % līdz 0,000549 % no apdrošināmo preču vērtības. Mēs piedāvājam dažādas prēmijas, sākot no 5,49 EUR par precēm, kuru vērtība ir 10 000 EUR, līdz 50 EUR par precēm, kuru vērtība ir 100 000 EUR. Prēmiju maksā potenciālais pircējs vai kuģniecības aģents.

Pārvadājumu EIROPAS EKONOMIKAS ZONĀ var apdrošināt (= ES, kā arī šādās valstīs: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija) arī Lielbritānijā
un Šveicē. Valsts tiesību akti nosaka, ka pārvadājumus Šveicē nevar apdrošināt, to darot Vācijā.

Kravu pārvadājumu apdrošināšanas gadījumā jūs katrai precei iegādāsieties atsevišķas polises. Kravu pārvadājumu apdrošināšana stājas spēkā, tikko preces tiek pārvietotas vai pārvestas pārvadājumam no to iepriekšējās atrašanās vietas. Tādējādi apdrošināšana sedz arī preces, kuras tiek iekrautas kravas automobilī. Apdrošināšana beidzas, tikko preces ir sasniegušas to saņēmēju.

Kravu pārvadājumu apdrošināšana aizsargā no tālāk norādītājiem zaudējumiem:

 • zaudējumi, ko izraisījusi nepārvaramā vara vai notikumi, no kuriem nav iespējams izvairīties;
 • bojājums precēm pārvadājuma, iekraušanas un izkraušanas, kā arī ar pārvadājumu saistītas uzglabāšanas laikā līdz 60 dienām;
 • izrietoši bojājumi precēm;
 • finansiāli zaudējumi, ietverot piegādi pēc izpildes termiņa.

Zaudējumi netiek segti, ja tos ir izraisījis kas no tālāk norādītā:

 • karš, pilsoņu karš vai karam līdzvērtīgi notikumi uz sauszemes;
 • ķīmisku, bioloģisku vai bioķīmisku vielu lietošana;
 • tādas vielas vai elektromagnētiski viļņi kā ieroči;
 • zaudējums, ko izraisījuši tīkla struktūru starpreģionāli traucējumi, kuru ilgums pārsniedz 48 stundas;
 • elektroenerģijas atslēgums;
 • kodolenerģija;
 • kuģa īpašnieka, fraktētāja vai kuģa operatora maksātnespēja vai saistību nepildīšana;
 • pārvadājuma kavēšanās;
 • preču iekšējs brāķis vai dabisks stāvoklis;
 • standarta novirzes daudzumā, masā un svarā;
 • normālas mitruma un temperatūras svārstības;
 • nepiemērots iepakojums vai neatbilstīgas iekraušanas/izkraušanas metodes.

Pirms pārvadājuma uzsākšanas jautājumos par apdrošināšanas segumu ar TIMOCOM vai SCHUNCK ir jāvienojas par šādām precēm:

 • preces vērtībā virs EUR 100 000;
 • senlietas un mākslas darbi;
 • dārgmetāli;
 • eksplozīvas un īpaši viegli uzliesmojošas preces;
 • šķidrumi tvertnēs (tilpums virs 5000 l);
 • visu veidu motorizēti transportlīdzekļi, lidmašīnas un ūdens sporta transportlīdzekļi;
 • dzīvi dzīvnieki, ziedi un augi;
 • iesaiņotas vai neiepakotas lielapjoma izejvielas (piem., kokvilna, kafija, kakao, tēja, cukurs, jebkura veida metāli, baļķi, akmeņi);
 • beramkravas;
 • pārcelšanās priekšmeti;
 • vērtslietas (piem., skaidra nauda, dokumenti, dārgakmeņi, dabiskas pērles, kažokādas un paklāji, sertifikāti, vaučeri);
 • jebkura veida šaujamieroči un ar tiem saistīta munīcija;
 • cigaretes, cigāri vai cigarillas;

SCHUNCK kravu pārvadājumu apdrošināšana, kas tiek piedāvāta tikai TIMOCOM klientiem tirdzniecības vietā “TIMOCOM Marketplace”, ir pieejama šādām Eiropas Savienības dalībvalstīm: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija. Bez tam tā ir pieejama arī šādās valstīs: Apvienotā Karaliste (AK), Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice. SCHUNCK, protams, var apdrošināt pārvadājumus visā pasaulē. Taču tas vairs nav iespējams, izmantojot automatizētu procesu, un piekļuve ir pieejama atsevišķos gadījumos un pēc pieprasījuma.SCHUNCK piedāvā īpašu klientu apkalpošanu TIMOCOM klientiem:

E-pasta adrese: timocom@schunck.de

Tālruņa numurs: +49 89 38177 512

Uz sākumu