Mega Pol Trans

Mega Pol Trans lieto TIMOCOM starptautiskā parādu piedziņas dienesta pakalpojumus

Veikts pārvadājums, neapmaksāts rēķins

Eliza Virviča (Eliza Wyrwich) strādā uzņēmuma "Mega Pol Trans" grāmatvedībā Pilā. "Kad runa ir par naudu, garlaicīgi nav nekad. Tieši pretēji. Mēs pieņemam, ka pēc pārvadājuma pakalpojuma sniegšanas un preču piegādes samaksa par sniegto pakalpojumu tiek veikta nolīgtajā samaksas laikā, kas jau tāpat ir ilgs. Taču ne vienmēr tas tā notiek", norāda Virviča. Nenokārtoti maksājumi pārvadājumu uzņēmumiem ir liela problēma. Uzņēmuma kārtējās izmaksas ir ļoti lielas, un šāda veida situācijas sliktākajā gadījumā var novest uzņēmumu līdz finanšu problēmām un pat bankrotam. "Pirms vēršanās tiesā ir nepieciešams detalizēts situācijas izvērtējums: rodošās izmaksas nav mazas, un process ir ilgs. Mēs priecājamies strādāt saviem klientiem un rūpēties par mūsu darījumu attiecībām, taču mēs neesam labdarības organizācija un kā jebkurš cits uzņēmums sagaidām samaksu par savu darbu. Pirmkārt mēs zvanām vai rakstām e-pasta vēstuli ar aicinājumu apmaksāt mūsu rēķinu. Ja tas nepalīdz, mēs piesaistām TIMOCOM Starptautisko parādu piedziņas dienestu. Mums ir liela pieredze darbā ar TIMOCOM, jo ir daži mēneši, kad mums TIMOCOM ir jāiesniedz vairāki parādu piedziņas pieprasījumi. Mēs ļoti atzinīgi vērtējam šo dienestu; it īpaši tāpēc, ka veiksmīgs iznākums ir gandrīz 86 procentos gadījumu. Turklāt tas ir izmaksu jautājums: ja summa ir liela un situāciju ir iespējams atrisināt ārpustiesas kārtībā, tad ir vērts izmantot šo iespēju. Tādā veidā mēs ietaupām gan laiku, gan naudu. Ja summa ir neliela, tad mēs jo īpaši esam ieinteresēti izvairīties no jebkāda veida tiesvedības un papildu izmaksām. Tā kā TIMOCOM Starptautiskā parādu piedziņas dienesta pakalpojumi nav dārgi, tas ir optimālais veids nokavēto debitoru parādu iekasēšanai vai informācijas iegūšanai par veiksmīga iznākuma iespējām", saka Virviča.

Noderīga sadarbība ar TIMOCOM

TIMOCOM starptautiskais parādu piedziņas dienests, kuru vada TIMOCOM jurists Aleksandrs Oebels (Alexander Oebel), tiek piesaistīts, kad maksājuma termiņš ir pārsniegts, vai arī klienta rīcībai nav bijis pozitīvs rezultāts. Komanda pastāvīgi cieši sadarbojas ar kreditoru, lai viņš nepastarpināti varētu sekot situācijas virzībai. Ātra rīcība, pieeja lielam informācijas apjomam un TIMOCOM starptautiskā parādu piedziņas dienesta pieredze vai nu ļauj ātri nodrošināt prasības izpildi, vai arī noteikt labāko rīcības taktiku. "Tas ir ļoti svarīgi, jo parādu pārvaldība ir svarīga uzņēmuma darbības daļa. Par to ir vērts parūpēties pašiem. Cena par pietiekama laika neveltīšanu vai zināšanu par rīcību šādās situācijās trūkumu var būt augsta."

Sekas nemaksātājiem

TIMOCOM Starptautiskā parādu piedziņas dienesta darbības efektivitātes pamatā ir vienkāršs mehānisms: kad, neskatoties uz līgumslēdzēja atgādinājumiem par kavētiem maksājumiem un rīcību TIMOCOM vārdā, parādnieks joprojām atsakās pildīt savas saistības, viņam tiek liegta piekļuve TIMOCOM platformai. Tas ir vairāk nekā 135 000 TIMOCOM lietotāju interesēs. TIMOCOM stingri seko tam, lai darījumu attiecībās valdītu taisnīgums un godīgums, un uzskata, ka šāda veida sankcijas nodrošina nepieciešamo rīcību pārvadātāju platformā. Visbeidzot tas palīdz pastāvīgi uzturēt TIMOCOM platformas augstos standartus.

Pārvadātāju platformai ir starptautisks raksturs. Virvičas kundzei tas ir ļoti svarīgi, jo ar nepatīkamām finanšu lietām nodarbojas eksperti – attiecīgajā valodā un bez juristu piesaistes no ārpuses. “TIMOCOM starptautiskais parādu piedziņas dienests ir kā vēl viena Mega Trans Pol nodaļa, kas pienācīgi rūpējas par finanšu jautājumu risināšanu", viņa skaidro. Virvičas kundze darbu beidz apmēram plkst. 16.00, taču joprojām viņas prātu nodarbina daudz dažādu jautājumu, kā arī nākamās dienas grafiks – pārvadājumu nozarē atpūsties nav ļauts. Pateicoties TIMOCOM starptautiskajam parādu piedziņas dienestam, viņai ir par vismaz vienu problēmu mazāk.

Uz sākumu